სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი. კონფლიქტი და ტექნიკური პროგრესი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია" , შრომების კრებული. 2009წ. 116-119.

ნ. ზაალიშვილი. კონფლიქტი, როგორც სოციალური მოვლენის არსის გარკვევისათვის. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2017წ. N26.

ზ. ცოტნიაშვილი. კონფლიქტის ასახვის შესახებ მედიაში (ცხინვალის რეგიონის მაგალითზე). ჟურნალისტური ძიებანი. 2012წ. 14.

ზ. ცოტნიაშვილი. კონფლიქტის კონტურები პრესაში. ცისკარი. 2004წ. 3-4.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. კონფლიქტის მოგვარება და კულტურა. სტუ-ს შრომები. 2008წ. # 3 (469), გვ. 44-50.

რ. ქუთათელაძე, ქეთევან ქუთათელაძე. კონფლიქტის მოგვარება და კულტურა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3 (469) თბილისი. 2008წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. 237-240.

რ. გაფრინდაშვილი. კონფლიქტის ქვეცნობიერი მიზეზები და პროფილაქტიკის პირობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2006წ. გვ. 240-245.

ჰ. კუპრაშვილი. კონფლიქტის “გამჟღავნებული” მონაწილე მხარე (ცხელ რეგიონებში სტატუს კვოს შენარჩუნება რუსეთს მათი მშვიდი ანექსიისთვის სჭირდება). გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2006წ. #78, 27–28. 07.

თ. იაშვილი. კონფლიქტოლოგიის მეთოდოლოგიური სტრატეგია. სტუ. ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #3 გვ. 67-69.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. კონფლიქტური სიტუაციის მოდელირება ორგანიზაციებში. სტუ. ბიზნეს–ინჟინერინგის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2014წ. #2. გვ. 146–150.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. კონფლიქტური სიტუაციის მოდელირება ორგანიზაციებში. სტუ. ბიზნეს–ინჟინერინგის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2014წ. #2. გვ. 146–150.

Z. Natsvlishvili, M.Zakradze, , Z.Sanikidze. კონფორმული ასახვის აგების ერთი მიახლოების მეთოდის შესახებ . On one approximate method of the conformal mapping. Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute. v. 120, . 1999წ. .

Z. Natsvlishvili, K. Amano, M. Zakradze. კონფორმული გადასახვის მეთოდით პუასონის განტოლებისათვის დირიხლეს ამოცანის ამოხსნის შესახებ. Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute. v. 141. 2006წ. 1-13 p .

შ. ვეშაპიძე, ბაბუაძე ნ. ვეშაპიძე შ. კვაჭაძე ნ.. კონფუციალობა და ტაოიზმი: პოსტულატები, პრინციპები, მცნებანი, ღირებულებები. ჟ.ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2015წ. N1.

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ი.მ., შალამბერიძე. კონცენტრატორების ეფექტური გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი A3B5 მასალებზე დამზადებულ მზის ენერგიის ფოტოელექტრულ გარდამქმნელებში. Nano Studies. 2015წ. №12, 2015, p.p. 133-138..

მ. ცერცვაძე. კონცენტრულ ნახევარწრეწირულ რკალთა ურთიერთინდუქციურობა. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 7 (390) გვ. 104-107.

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. კონცეპტი ,,ღირსება” სამყაროს ენობრივ სურათში (ლექსიკოგრაფიული და დისკურსული აღწერა). საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. 2009წ. ბათუმი, გვ. 380-382.

ნ. თოფურია, ვ.ქაჩიბაია, ი.ილდიზი, გელიტაშვილი. კონცეპტუალური მოდელის დაპროექტება UML-ტექნოლოგიით უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების აგებისას. სტუ შრ.კრებ: მას.-N1. 2006წ. 154-159.

ნ. თოფურია. კონცეპტუალური სქემის აგების ოპტიმიზაცია ობიექტ-როლური მოდელირებით. სტუ შრ.კრებ N3(465). 2007წ. 48-53.