სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კონუსური ოპტიმალობის პირობები არაგლუვი არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. №11,გვ.13-24.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კონუსური ოპტიმალობის პირობები არაგლუვი არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებისათვის. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. №11.

ლ. მეტრეველი. კონფლიქტები და ქალები. „ინტელექტი“. 2015წ. N2(52), გვ. 47-49.

რ. ანდრიაშვილი. კონფლიქტები ჩვენს თვალწინ. „ეთნოპოლიტიკა“. 2009წ. N1-2, გვ. 27-35.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. კონფლიქტების გადაწყვეტის პრეცედენტები მსოფლიოში (ჰონკონგის მაგალითზე). საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“. 2017წ. ,,იურისტი“, №2, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი .

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. კონფლიქტების გადაწყვეტის პრეცედენტები მსოფლიოში (ჰონკონგის მაგალითზე), . საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, . 2017წ. №2.

ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. კონფლიქტების მოგვარება და კულტურა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.81-84.

გ. ბელთაძე, ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე. კონფლიქტების მოდელირება და ანალიზი თანამედროვე თამაშთა თეორიის გამოყე ნებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. № 1(8), გვ. 7-20. ISSN: 1512-3979..

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების სისტემურ ინფორმაციული კვლევების პრობლემა. ვერბალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2. 2010წ. გვ201-204.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების სისტემურ ინფორმაციული კვლევების პრობლემა. საქ განათლებისა და მეცნიერების აკად გამომცემლობა "მოამბე". 2009წ. N.2(14),118-122.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების შესწავლისა და დარეგულირების ინფორმაციული მიდგომები. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.64-66.

ზ. ცოტნიაშვილი. კონფლიქტი გარდამავლ პერიოდში (ცხინვალის რეგიონი). საერთაშორისო სამეციერო კონფერენციის შრომათა კრებული: “ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები; „ნართების ეპოსის კვლევის პრინციპები და მეთოდოლოგია“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. 3.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტი და გენდერი. სტუ,გენდერი-2. 2013წ. გვ245-251.

გ. ინანიშვილი. კონფლიქტი და ტექნიკური პროგრესი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია" , შრომების კრებული. 2009წ. 116-119.

ნ. ზაალიშვილი. კონფლიქტი, როგორც სოციალური მოვლენის არსის გარკვევისათვის. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2017წ. N26.

ზ. ცოტნიაშვილი. კონფლიქტის ასახვის შესახებ მედიაში (ცხინვალის რეგიონის მაგალითზე). ჟურნალისტური ძიებანი. 2012წ. 14.

ზ. ცოტნიაშვილი. კონფლიქტის კონტურები პრესაში. ცისკარი. 2004წ. 3-4.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. კონფლიქტის მოგვარება და კულტურა. სტუ-ს შრომები. 2008წ. # 3 (469), გვ. 44-50.

რ. ქუთათელაძე, ქეთევან ქუთათელაძე. კონფლიქტის მოგვარება და კულტურა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3 (469) თბილისი. 2008წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. 237-240.