სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, ჟღენტი კახაბერ. კორპორაციული მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოსი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #2, გვ.80-84.

ვ. ზეიკიძე. კორპორაციული მართვის სრულყოფა ჯანდაცვის სისტემაში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2015წ. #7-9, 2015 .

მ. ოხანაშვილი. კორპორაციული მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა ფერადი პეტრის ქსელებით. სტუ შრომები #1(12). 2012წ. გვ.73-82.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. შრომები II. 2012წ. გვ.436-439.

ა. წულაია. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მარკეტინგული ასპექტები . ჟურნალი ეკონომიკა . 2016წ. #3-4. გვ 198-208. .

ვ. ახალაია. კორპორაციული შემოსავლების დაბეგვრა და საგადასახადო ფარი. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადიგანვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.. 2011წ. გვ377-379.

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე. კორსოციუმი-მენეჯერთა ფართო წრე. ”მეცნიერება და ტექნოლოგია”. 2002წ. #7-9; გვ.3-7.

რ. ოთინაშვილი. კორუფცია, როგორც დანაშაულის სპეციფიკური სახე . ჟ. ბანკი. 2001წ. #3,გვ.51-58,(4).

მ. სოსელია. კორუფცია: მაკროეკონომიკური ასპექტები. . . 2009წ. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები №7. 2009.

ი. კუტუბიძე. კორუფციასთან ბრძოლის ზოგიერთი ასპექტი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2000წ. №1, 14-18გვ.

გ. იაშვილი, ცომაია ლაშა. კორუფციის ანალიზი საჯარო სამსახურში და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. ISBN 978-9941-20-846-1გვ. 253–257.

თ. კვირიკაშვილი. კორუფციის გავლენა საინვესტიციო გარემოზე და საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მის აღმოსაფხვრელად. იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენრტის მიერ გამოცეული სტატიათა კრებული. 2017წ. თბილისი.

რ. ოთინაშვილი. კორუფციის გამოვლენის ფორმები და სახეები . ჟ. ეკონომიკა . 2004წ. 2004, #1-2, გვ.20-26;.

რ. ოთინაშვილი. კორუფციის მასშტაბების შემცირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული (ეკონომიკის სერია), . 2003წ. 2003, #3-4 ,გვ.46-53; .

თ. კვირიკაშვილი. კორუფციის შემცველი საშუამავლო ხელშეკრულებების მაგალითზე სასამართლოს ჩარევის ფარგლები საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობის ან მისი გაუქმების საკითხის გასაწყვეტისას. ქართული სამართლის ჟურნალი. 2017წ. თბილისი.

ზ. მელქაძე. კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა კრიმინალისტიკური დახასიათება . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №4 .

ა. ჩიქოვანი. კოსმოსური საღებავი მშენებლობისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(23), 2011. 2011წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. კოსმოსური ტექნიკა. მეცნიერება და ტექნიკა. 2009წ. N4–6 , 7გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.თურმანიძე, ნ.ფხაკაძე. კოსტუმის ფერთა ჰარმონიზაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. N2(14). 92-97გვ..