სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქარქუსაშვილი. კრიმინოლოგიური კვლევის მეთოდიკა . სამეცნიერო–შემე-ცნებითი ჟურნალი ქიმიის უწყებანი E-ISSN 2233-3452. 2013წ. ტომი 1 # 1 გვ.55, 56.

ო. შონია, თ. შეროზია,, კ. ოდიშარია,, ი. ტურაშვილი. კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზაციის სისტემა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 71-77 .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი II). სტუ, ჟურნალი - ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. №6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული ახალი ასიმეტრიული მეთოდები და მათი შედარებითი ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #3(35), გვ:43-47.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკითხების შესახებ. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, . 2015წ. №2(20). .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის საკითხების შესახებ, . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. №4(14), .

თ. შეროზია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ-ს შრომები ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2010წ. №2(9).

კ. ოდიშარია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №2(9). გვ.71-77.

გ. კოტრიკაძე, სტუ, IV კურსის სტუდენტები: თეონა ჯელაძე, ზინაიდა დვალიშვილი. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. #1(10), გვ:109-112.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. . "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე, ნ.კახიძე. კრისტალჰიდრატების დეჰიდრატაცია ქვაზიწონასწორულ პირობებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ,თბილისი.. 2007წ. #3, 263-266.

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №15, გვ.140-143..

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №15, გვ.140-143..

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ჯ.ი., მძინარიშვილი თ.გ., ავალიანი ი.მ., დოლიძე ს.ვ., . კრიტიკული თბური დატვირთვების გამოკვლევა ნანონაწილაკების შემცველი ორკომპონენტიანი სითხეების დუღილის დროს. GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2013წ. №2, p.p. 116-119, 2013.

თ. ბაციკაძე, დ. ბედუკაძე, ა. ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. № 2 (13).

ლ. ავალიშვილი, დ.ცანავა, ვ.ტეფნაძე. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა რკინაბეტონის სწორკუთხა კვეთის სვეტებში. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №2(5). 2007წ. 1512-3936 გვ:61-64.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე. კრნტრიცხვიანი ნახშირბადატომების შემცველი პერფთორირებული დიკარბონმჟავების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N4. ISSN 1512-0686.გვ. 392-394.

ქ. გიორგობიანი. კროსვორდი, რომელიც ადვილად არ ამოიხსნება. საქ. განათლეის მეცნ. აკად. სტუ. პედაგოგიკის თეორიისა და ისტორიის განყოფილება. 2001წ. შრომები #1, გვ. 15-23.

ი. ბურდული. კროსკულტურის როლი თანამედროვე საკომუნიკაციო დისკურსში. ვერბალური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 2010წ. საერთ. საკონფ. მასალები, სტუ.3გვ..