სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. კონცეპტუალური სქემის აგების ოპტიმიზაცია ობიექტ-როლური მოდელირებით. სტუ შრ.კრებ N3(465). 2007წ. 48-53.

ქ. კვესელავა. კონცეფციის შემუშავება საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერ სისტემის ასაგებად. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. № 4 (474) გვ.86-91.

ზ. გასიტაშვილი, მ.ხართიშვილი. კონცეფციის შემუშავება საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემის ასაგებად. სტუ-ს შრომები N 4 (474). 2009წ. .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, თ.₾აჭყეპიანი. კოოპერაცია როგორც ეკონომიკური საქმიანობის ერთ-ერთიფორმა. . 2013წ. #4.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. .

მ. ნაჭყებია. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. 4.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ.სულაქველიძე. კოორდიამინთან დარიშხანის, სტიბიუმის და ბისმუტის ჰალიდთა ბიოკორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(4), 323-330 გვ..

ი. მოსაშვილი, პეტრიაშვილი ჟ., ჯაფარიძე რ.. კოორდინაციული ნაერთების მიღება, სტრუქტურა და დახასიათება ვირტუალური მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო პრატიკული კონფერენციის -„მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“ - შრომები.. 2014წ. ქუთაისი, გვ. 289-290.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. კოორდინაციული ნაერთების ქიიმის მეცნიერული საწყისები საქართველოში. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2012წ. ტ.38, N1, გვ.118-121.

ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, დ. კოპალეიშვილი. კოპალეიშვილი ვ., აბდუშელიშვილი ი., კოპალეიშვილი დ., კერესელიძე ლ., კვირიკაძე ი. 40ГФТ (40MnVTi) ტიპის ფოლადისაგან “K” და “E” სიმტკიცის ჯგუფების სამაგრი და სატუმბ-საკომპრესორო მილების წარმოება. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. №2(480). გვ. 50-55.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. კორდიამინთან დარიშხანის, სტიბიუმისა და ბისმუტის ჰალიდთა ბიოკორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(4) გვ.323-330.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ სხილაძე, გ.სულაქველიძე. კორდინაციული ნაერთების ქიმიის მეცნიერული საწყისები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. ტომი 38, N1, გვ. 118-121.

ნ. აჩუაშვილი, მაია ჩინჩალაძე. კორექტირების არსი და კორექტირებული საცდელი ბალანსის მომზადება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. #3(34) 7 გვ. 100-106 გვერდზე.

თ. კუნჭულია. კოროზიამედეგი ცემენტის ქვის მიღება ჭაბურღილების დაცემენტებისას. "სამთო ჟურნალი". 2017წ. N1(38) 2017წ. გვ. 158 - 164.

თ. კუნჭულია, ვ.ხითარიშვილი, ა.მაისურაძე. კოროზიის გამომწვევი პირობები და მისი აღმოფხვრის ხერხები ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების გაყვანისას. "სამთო ჟურნალი". 2017წ. N 2(39), (გადაცემულია რედაქციაში).

ი. ბერძენიშვილი. კოროზიული პროცესების მოდელირება წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის პრაგნოზირების მიზნით. ჰიდროინჟინერია . 2011წ. # 1-2(11-12) გვ/34–39.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. კორპორატიულ სისტემებში ბიზნეს პროცესების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ბიზნეს ინჟინერინგი #1,გვ.128-131.

დ. ნარმანია. კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენა კომპანიების კონკურენტუნარიანობაზე . თბილისი განვითარების აქტუალური პრობლემები“;. 2015წ. გვ. 284-286..