სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული " გამოყენებითი მექანიკა". 2010წ. .

შ. ბაქანიძე, გ.ახვლედიანი, ვ.პირმისაშვილი, ლ.სამხარაძე. მოედნის მოშანდაკებისას გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრის ჭადრაკული ბალანსის ხერხის ანალიზი. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. #3,(22) გვ.132.

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, მ. ვარსიმაშვილი. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. ტ.13 N.4 გვ.248-250 .

ნ. გუნია. მოზარდი თაობა, ოჯახი და ქცევის ფორმები.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

ხ. ბერიშვილი. მოთხოვნა ლიზინგზე და ლიზინგის წილი საქართველოში განხორციელებულ კაპიტალურ ინვესტიციებში. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #5.2006. გვ.143–147.

ბ. მეფარიშვილი, ლ. წითაშვილი. მოთხოვნების ოპტიმიზაცია და გენეტიკური პროგრამირების მოდიფიცირებული ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2012წ. #1(42), ISSN 1512-0333, 122-125გვ..

დ. ჩომახიძე. მოკლე ნარკვევი საქართველოს ენერგეტიკის რეგულირების ისტორიიდან. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. ნ.4 გვ.205-209.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, მ. ონიანი. მოკლედ შერთულ-როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. სამთო ჟურნალი, . 2015წ. #1(28) , 2015 წ. გვ. 63-64.

მ. ონიანი, წერეთელი მიხეილ, მახარაშვილი ნანა. მოკლედ შერთული როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. # 2(35), 28-31.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მოკლევადიანი ეკონომიკური რყევები. სტუ. "შრომები".. 2006წ. #2. გვ.3-8.

ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანი პერიოდის ეკონომიკური რყევები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 0წ. .

ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია. მოკლევადიანი ფუზოგენური ტესტი ქიმიური ნივთიერებების კანცეროგენების განსაზღვრისთვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. 3-4 (9-10). გვ. 30.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანიპერიოდის ეკონომიკური რყევები. "შრომები". 2006წ. #2. გვ.3-8.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #9, გვ.52-56.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების ხელოვნება: ევოლუცია, ახალი რეალიები და თავისებურებები. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #7-8, გვ.73-76.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკებისათვის მომზადება. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #13-14, გვ.42-47.

მ. მამისეიშვილი, კ.წერეთელი, მ.ცინცაძე. მოლეკულური პოტენციალის სივრცული განაწილება ორთო-, მეტა- და პარანიტრობენზოილჰიდრაზიდში . აქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1998წ. ტ.24, #1-4. გვ.26-29.

ო. მიქაძე. მომავალი არ გექნებათ, თუ მასზე არ იფიქრეთ. მეტალურგი (გაზეთი), რუსთავი. 2004წ. № 5 (2934), გვ.1..