სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. კონფლიქტის ქვეცნობიერი მიზეზები და პროფილაქტიკის პირობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2006წ. გვ. 240-245.

ჰ. კუპრაშვილი. კონფლიქტის “გამჟღავნებული” მონაწილე მხარე (ცხელ რეგიონებში სტატუს კვოს შენარჩუნება რუსეთს მათი მშვიდი ანექსიისთვის სჭირდება). გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2006წ. #78, 27–28. 07.

თ. იაშვილი. კონფლიქტოლოგიის მეთოდოლოგიური სტრატეგია. სტუ. ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #3 გვ. 67-69.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. კონფლიქტური სიტუაციის მოდელირება ორგანიზაციებში. სტუ. ბიზნეს–ინჟინერინგის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2014წ. #2. გვ. 146–150.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. კონფლიქტური სიტუაციის მოდელირება ორგანიზაციებში. სტუ. ბიზნეს–ინჟინერინგის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2014წ. #2. გვ. 146–150.

Z. Natsvlishvili, M.Zakradze, , Z.Sanikidze. კონფორმული ასახვის აგების ერთი მიახლოების მეთოდის შესახებ . On one approximate method of the conformal mapping. Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute. v. 120, . 1999წ. .

Z. Natsvlishvili, K. Amano, M. Zakradze. კონფორმული გადასახვის მეთოდით პუასონის განტოლებისათვის დირიხლეს ამოცანის ამოხსნის შესახებ. Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute. v. 141. 2006წ. 1-13 p .

შ. ვეშაპიძე, ბაბუაძე ნ. ვეშაპიძე შ. კვაჭაძე ნ.. კონფუციალობა და ტაოიზმი: პოსტულატები, პრინციპები, მცნებანი, ღირებულებები. ჟ.ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2015წ. N1.

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ი.მ., შალამბერიძე. კონცენტრატორების ეფექტური გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი A3B5 მასალებზე დამზადებულ მზის ენერგიის ფოტოელექტრულ გარდამქმნელებში. Nano Studies. 2015წ. №12, 2015, p.p. 133-138..

მ. ცერცვაძე. კონცენტრულ ნახევარწრეწირულ რკალთა ურთიერთინდუქციურობა. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 7 (390) გვ. 104-107.

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. კონცეპტი ,,ღირსება” სამყაროს ენობრივ სურათში (ლექსიკოგრაფიული და დისკურსული აღწერა). საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. 2009წ. ბათუმი, გვ. 380-382.

ნ. თოფურია, ვ.ქაჩიბაია, ი.ილდიზი, გელიტაშვილი. კონცეპტუალური მოდელის დაპროექტება UML-ტექნოლოგიით უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების აგებისას. სტუ შრ.კრებ: მას.-N1. 2006წ. 154-159.

ნ. თოფურია. კონცეპტუალური სქემის აგების ოპტიმიზაცია ობიექტ-როლური მოდელირებით. სტუ შრ.კრებ N3(465). 2007წ. 48-53.

ქ. კვესელავა. კონცეფციის შემუშავება საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერ სისტემის ასაგებად. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. № 4 (474) გვ.86-91.

ზ. გასიტაშვილი, მ.ხართიშვილი. კონცეფციის შემუშავება საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემის ასაგებად. სტუ-ს შრომები N 4 (474). 2009წ. .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, თ.₾აჭყეპიანი. კოოპერაცია როგორც ეკონომიკური საქმიანობის ერთ-ერთიფორმა. . 2013წ. #4.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. .

მ. ნაჭყებია, მ. ნაჭყებია. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. 4.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ.სულაქველიძე. კოორდიამინთან დარიშხანის, სტიბიუმის და ბისმუტის ჰალიდთა ბიოკორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(4), 323-330 გვ..