სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კვირიკაშვილი. კორუფციის შემცველი საშუამავლო ხელშეკრულებების მაგალითზე სასამართლოს ჩარევის ფარგლები საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობის ან მისი გაუქმების საკითხის გასაწყვეტისას. ქართული სამართლის ჟურნალი. 2017წ. თბილისი.

ზ. მელქაძე. კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა კრიმინალისტიკური დახასიათება . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №4 .

ა. ჩიქოვანი. კოსმოსური საღებავი მშენებლობისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(23), 2011. 2011წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. კოსმოსური ტექნიკა. მეცნიერება და ტექნიკა. 2009წ. N4–6 , 7გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.თურმანიძე, ნ.ფხაკაძე. კოსტუმის ფერთა ჰარმონიზაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. N2(14). 92-97გვ..

ა. ასათიანი. კოუჩინგი-ბიზნესის ახალი ტექნოლოგია. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ბიზნესი და ეკონომიკა“. 2013წ. #3, გვ.167–174.

ა. ასათიანი. კოუჩინგის სახეები და სტრუქტურა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი ,,განათლება“ . 2013წ. # 2 (8),გვ.302–305.

მ. კუბლაშვილი. კოშის ტიპის ინტეგრალების მიახლოებითი გამოთვლა გახსნილი კონტურების შემთხვევაში მაკორექტირებელი პარამეტრის საშუალებით და მათი ზოგიერთი გამოყენება Tbilisi. #10-12, 2002. gv. 54-58.. მეცნიერება და თექნოლოგიები. 2002წ. 10-12; 54–58 გვ..

ზ. ნაცვლიშვილი. კოშის ტიპის სინგულარული ინტეგრალების მიახლოების სიზუსტის ზოგიერთი შეფასება და გამოყენება კონკრეტულ გამოთვლით პროცესებში . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 157, № 2. 1998წ. 3 გვ.

ნ. ხაბეიშვილი. კოჭის და ზამბარისაგან შედგენილი დრეკადი სისტემის განივ დარტყმაზე გაანგარიშება. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2012წ. #1(4).

ო. ტომარაძე. კოჰერენტული დემოდულატორის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. სტუ. 2011წ. 2(11) .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. კრეატიული ადამიანი, როგორც თვითმზარდი ღირებულება, ჟურნალი “ეკონომიკა”. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-8.

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. კრეატიულობის მენეჯმენტი-ბიზნესის წარმატების ფაქტორი. ჟურნალი "განათლება". 2016წ. #3, გვ.101-105.

ი. ახვლედიანი, ქ. ჟორჟოლიანი. კრიალოსნები XVII-XVIII ს.ს. ქართული საერო ყოფაში. კავკასიის მაცნე. 2005წ. #13.

ბ. ცხადაძე. კრიზისი და თვითგანადგურება. "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2011წ. ქვეყნდება!.

ა. აბრალავა. კრიზისი- ინოვაციების შემაფერხებელი და სტიმულატორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.9-14.

თ.ასათიანი. კრიზისის მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები. თბილისი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2009წ. N 4.

ე. ბალიაშვილი. კრიზისულ ვითარებაში მყოფი კომპანიის სტრატეგ ია . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. .