სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე. კორპორატიული ქსელების `ღრუბლოვანი" სერვისების მონაცემთა საცავების დაპროექტების მეთოდები. სტუ შრ.კრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), 89–92 გვ..

ნ. ლაზვიაშვილი. კორპორაცია ქართულ და საზღვარგარეთის სამართალში. ჟურნ."სოციალური ეკონომიკა xxi საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2014წ. №1, გვ.91–96.

ნ. მამფორია. კორპორაციის ფინანსური საქმიანობის ანალიზი . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. №3 გვ.59-66.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. კორპორაციულ ინტრა და ექსტრა ქსელებში მონაცემთა გადაცემის კონტროლის ერთი მეთოდის შესახებ. Georgian enginering news. 2016წ. №3 (vol 79) 37–39.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. კორპორაციულ ინფორმაციულ სისტემებში ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები . თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 132-133 გვ.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. კორპორაციულ ინფორმაციულ სისტემებში ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები . თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 248-251 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. კორპორაციულ ინფორმაციულ სისტემებში ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები. თბილიხი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 248-251 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. კორპორაციულ ინფორმაციულ სისტემებში ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები. თბილიხი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. 132-133 გვ.

მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. კორპორაციულ სისტემებში ბიზნეს-პროცესების მართვა. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2011წ. №1, გვ 128-131.

ს. გოგოლაძე, მარინა გედევანიშვილი, მედეა თევდორაძე. კორპორაციული ინფორმაციული სისტემების კლასიფიკაცია. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. შრომები, #2 (5), თბილისი , 103-113 გვერ-ები.

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ. ზეიკიძე. კორპორაციული მართვის გამჭვირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37). 161-165 გვ. ISSN 1512-3537.

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.კილაძე, ი, ხართიშვილი. კორპორაციული მართვის გამჭვირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016.

მ. ვანიშვილი, ჟღენტი კახაბერ. კორპორაციული მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოსი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #2, გვ.80-84.

ვ. ზეიკიძე. კორპორაციული მართვის სრულყოფა ჯანდაცვის სისტემაში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2015წ. #7-9, 2015 .

მ. ოხანაშვილი. კორპორაციული მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა ფერადი პეტრის ქსელებით. სტუ შრომები #1(12). 2012წ. გვ.73-82.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. შრომები II. 2012წ. გვ.436-439.

ა. წულაია. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მარკეტინგული ასპექტები . ჟურნალი ეკონომიკა . 2016წ. #3-4. გვ 198-208. .

ვ. ახალაია. კორპორაციული შემოსავლების დაბეგვრა და საგადასახადო ფარი. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადიგანვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.. 2011წ. გვ377-379.

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე. კორსოციუმი-მენეჯერთა ფართო წრე. ”მეცნიერება და ტექნოლოგია”. 2002წ. #7-9; გვ.3-7.