სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგოროთმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები; მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10) გვ 402 – 404 .

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა - სასწავლო პროცესების კვლევის ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. @# 1/13 (252 – 256) .

ლ. ქობულაშვილი. კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, ვიდეო და კინოგადაღების აუდიოჩაწერის გამოყენების საკითხები მტკიცებულებათა ფიქსირების, დამაგრების და გამოკვლევის პროცესში. ჟურნალი "ფემიდა". 2016წ. #5 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები (მეორე გამოცემა). გამომცემლობა "საარი". 0წ. გვერდი 78, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები ინგლისური და რუსული შესატყვისობით. "გრ. რობაიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2016წ. გვერდი 78, თბილისი.

თ. ქარქუსაშვილი. კრიმინოლოგიური კვლევის მეთოდიკა . სამეცნიერო–შემე-ცნებითი ჟურნალი ქიმიის უწყებანი E-ISSN 2233-3452. 2013წ. ტომი 1 # 1 გვ.55, 56.

ო. შონია, თ. შეროზია,, კ. ოდიშარია,, ი. ტურაშვილი. კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზაციის სისტემა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 71-77 .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი II). სტუ, ჟურნალი - ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. №6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული ახალი ასიმეტრიული მეთოდები და მათი შედარებითი ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #3(35), გვ:43-47.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკითხების შესახებ. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, . 2015წ. №2(20). .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის საკითხების შესახებ, . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. №4(14), .

თ. შეროზია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ-ს შრომები ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2010წ. №2(9).

კ. ოდიშარია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №2(9). გვ.71-77.

გ. კოტრიკაძე, სტუ, IV კურსის სტუდენტები: თეონა ჯელაძე, ზინაიდა დვალიშვილი. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. #1(10), გვ:109-112.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. . "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე, ნ.კახიძე. კრისტალჰიდრატების დეჰიდრატაცია ქვაზიწონასწორულ პირობებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ,თბილისი.. 2007წ. #3, 263-266.

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №15, გვ.140-143..

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №15, გვ.140-143..

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ჯ.ი., მძინარიშვილი თ.გ., ავალიანი ი.მ., დოლიძე ს.ვ., . კრიტიკული თბური დატვირთვების გამოკვლევა ნანონაწილაკების შემცველი ორკომპონენტიანი სითხეების დუღილის დროს. GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2013წ. №2, p.p. 116-119, 2013.