სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე. მონაცემთა სივრცობრივი ანალიზის გეოინფორმაციული სისტემების (გის) გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი N 4-6 . 2008წ. გვ.105-108.

ჯ. ხუნწარია, გ. კონიაშვილი. მონაცემთა უსადენო გადაცემის სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №4-6 (666, 667, 668), გვ. 54-59.

მ. ფხოველიშვილი, ,ნ. არჩვაძე, ლ. შეწირული. მონაცემთა წარმოდგენა სიის სტრუქტურებით. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. №7-9, 2008, გვ. 18-24..

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს.პროკოპიევი. მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნ. ჟურნალები. 2008წ. № 3(17) გვ. 9.

ნ. გძელიშვილი. მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #9, გვ. 178.

მ. წეროძე, შ.ჯაფარიძე, ჯ.ჯაფარიძე. მონო-, დი- და ტრინიტრიგლიცერინის ადსორბცია ვერცხლისწყალზე ეთანოლის ხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე.. 1992წ. ტ.145. #3.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი. მონოკაზმის ბრიკეტების მისაღებად რკინის აჯასპის ხსნარის შემკვრელად გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ენერგია . 2011წ. N 1(57) .

ა. ჩიქოვანი. მონოლითური ბეტონითა და რკინაბეტონით შენების დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ი. ჩიტაძე. მონოლითური მშენებლობა მოუხსნად ყალიბიანი ტექნოლოგიით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #1(28), გვ6.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. მონოლითური რკინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#2. 2016წ. გვ.5.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, გ.ჩიკვაიძე. მონოლითური რკინაბეტონის კონსოლური კოჭის ფარგლებში ძველი და ახალი ბეტონისშეპირაპირება . მშენებლობა. 2011წ. N1,60–65გვ..

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

ზ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი გია. მონოპროექციები სფერული ბერკეტული მექანიზმების კვლევისა და პროექტირებისათვის სფეროს ბრუნვის საფუზველზე. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2 (27).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. მონჟის ეპიურზე და აქსონომეტრიაში ჩრდილების აგების ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალურად მოძველებული მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი დამაბრკოლებელი ფაქტორი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემის გადაჭრის გზები ფარმაცევტულ ბიზნესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 11-12.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. მორგან-ედემს-სტოქსის სინდრომი და მისი ნიშნების განსხვავება ეპილეფსიის შეტევების ნიშნებისაგან. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 48-54.

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..