სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.მაკასარაშვილი, ლ.სიხარულიძე. ლ.სიხარულიძე-დარეზერვებული სისტემის რიცხვითი მახასიათებლები აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში.. სტუ-ს შრომები. №4 (490) 2013წ. გვ.71-74.. 2013წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბირატირიათაშორისო შედარებისას ამოვარდნების არსებობის განსაზღვრა გრაფიკული თავსებადობის მეთოდით . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 21-25.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბორატორიათაშორისი შედარებისას ამოვარდნების არსებობოს განსაზღვრა რიცხვითი მეთოდით . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ. 70-73.

თ. ბუაჩიძე, ბ.ლასარეიშვილი, ლ.თოფურია. ლაბორატორიულ სამუშაოების კრებული იმუნოლოგიაში . გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.68, თბილისი , 2011 წ.. 0წ. .

ზ. კაკულია, ხარატიშვილი ლ., გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი. 2009წ. №2(23), გვ.17-19, თბილისი.

ზ. ვარდოსანიძე, ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია, მ. არონიშიძე, ს. თავზარაშვილი, თევდორაშვილი ქ.გ.. ლაზერი ორმაგი განაწილებული უკუკავშირით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N1, გვ. 23-26.

ნ. კენჭიაშვილი. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. ISSN 1512-0996, #2 (480). გვ. 43-46..

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ლ.თავაძე, გ.პაპიძე. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. №2 (480), გვ. 43-46.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე, გ.მეტრეველი. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

ლ. ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 1 ISSN 1512-0120.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, მ. წიქარიშვილი, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. issn1512-0120,.

ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ბათუმი. 2007წ. გვ, 455-459.

ორმოცაძე მ., კალატოზიშვილი ე.. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. შრომათა კრებული, "გამომცემლობა აჭარა", ბათუმი,. 2007წ. 455-462.

კ. შურღაია. ლაზიკის სამეფოში მდებარე საერთაშორისო სავაჭრო გზები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. #2(484).

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ზ. გედენიძე. ლაკბეს კაშხლის სეისმური დაძაბული მდგომარეობის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. . 1993წ. # 7 (400). ISSN 0201-1467, 4გვ..

თ. გრიგოლია, თ. გრიგოლია. ლამანშის გვირაბი ევროინტეგრაციაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1(9).

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. ლამანშის გვირაბი ევროინტეგრაციაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1, გვ. 86.

ნ.ბებია, ლ.ნაფეტვარიძე, ნ.კუციავა, ნ.კიკნაძე. ლანთანოიდების კოოდინაციული ნაერთები ორთო–, მეტა–, პარანიტრობენზოილჰიდრაზონებთან. სტუ–ს რომები №2 (404) 158 გვ. 1994წ. .

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის გარდაქმნების რიცხვითი რეალიზაციის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები'. 2009წ. №1-3.

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის პირდაპირი და შებრუნებული გარდაქმნების რიცხვითი ალგორითმის აგება. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. .