სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. კრეატიულობის მენეჯმენტი-ბიზნესის წარმატების ფაქტორი. ჟურნალი "განათლება". 2016წ. #3, გვ.101-105.

ი. ახვლედიანი, ქ. ჟორჟოლიანი. კრიალოსნები XVII-XVIII ს.ს. ქართული საერო ყოფაში. კავკასიის მაცნე. 2005წ. #13.

ბ. ცხადაძე. კრიზისი და თვითგანადგურება. "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2011წ. ქვეყნდება!.

ა. აბრალავა. კრიზისი- ინოვაციების შემაფერხებელი და სტიმულატორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.9-14.

თ.ასათიანი. კრიზისის მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები. თბილისი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2009წ. N 4.

ე. ბალიაშვილი. კრიზისულ ვითარებაში მყოფი კომპანიის სტრატეგ ია . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. .

ც. ელგენდარაშვილი. კრიზისულ სიტუაციებში საწარმოების გაკოტრების მექანიზმები და რეგულაციები საქართველოში. ეკონომიკა. 2016წ. #17 გვ.141–147.

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი".მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო.სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. 165-169გვ. ISBN 978-9941-12-577-5.

ნ. გოგნიაშვილი. კრიმინალისტიკა და მისი როლი დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის პროცესში. მერიდიანი, სტატიათა კრებული (გურამ ნაჭყებია 75 - საიუბილეო კრებული). 2016წ. 89-104გვ..

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ამოცანების გადაწყვეტის მათემატიკური უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (337 – 342).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციის გრაფიკული იდენტიფიციურობის მეთოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2008წ. @# 10 (2006 – 211).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგოროთმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები; მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10) გვ 402 – 404 .

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა - სასწავლო პროცესების კვლევის ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. @# 1/13 (252 – 256) .

ლ. ქობულაშვილი. კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, ვიდეო და კინოგადაღების აუდიოჩაწერის გამოყენების საკითხები მტკიცებულებათა ფიქსირების, დამაგრების და გამოკვლევის პროცესში. ჟურნალი "ფემიდა". 2016წ. #5 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები (მეორე გამოცემა). გამომცემლობა "საარი". 0წ. გვერდი 78, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები ინგლისური და რუსული შესატყვისობით. "გრ. რობაიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2016წ. გვერდი 78, თბილისი.

თ. ქარქუსაშვილი. კრიმინოლოგიური კვლევის მეთოდიკა . სამეცნიერო–შემე-ცნებითი ჟურნალი ქიმიის უწყებანი E-ISSN 2233-3452. 2013წ. ტომი 1 # 1 გვ.55, 56.

ო. შონია, თ. შეროზია,, კ. ოდიშარია,, ი. ტურაშვილი. კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზაციის სისტემა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 71-77 .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი II). სტუ, ჟურნალი - ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. №6, .