სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. მელქაძე. კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა კრიმინალისტიკური დახასიათება . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №4 .

ა. ჩიქოვანი. კოსმოსური საღებავი მშენებლობისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(23), 2011. 2011წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. კოსმოსური ტექნიკა. მეცნიერება და ტექნიკა. 2009წ. N4–6 , 7გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.თურმანიძე, ნ.ფხაკაძე. კოსტუმის ფერთა ჰარმონიზაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. N2(14). 92-97გვ..

ა. ასათიანი. კოუჩინგი-ბიზნესის ახალი ტექნოლოგია. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ბიზნესი და ეკონომიკა“. 2013წ. #3, გვ.167–174.

ა. ასათიანი. კოუჩინგის სახეები და სტრუქტურა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი ,,განათლება“ . 2013წ. # 2 (8),გვ.302–305.

მ. კუბლაშვილი. კოშის ტიპის ინტეგრალების მიახლოებითი გამოთვლა გახსნილი კონტურების შემთხვევაში მაკორექტირებელი პარამეტრის საშუალებით და მათი ზოგიერთი გამოყენება Tbilisi. #10-12, 2002. gv. 54-58.. მეცნიერება და თექნოლოგიები. 2002წ. 10-12; 54–58 გვ..

ზ. ნაცვლიშვილი. კოშის ტიპის სინგულარული ინტეგრალების მიახლოების სიზუსტის ზოგიერთი შეფასება და გამოყენება კონკრეტულ გამოთვლით პროცესებში . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 157, № 2. 1998წ. 3 გვ.

ნ. ხაბეიშვილი. კოჭის და ზამბარისაგან შედგენილი დრეკადი სისტემის განივ დარტყმაზე გაანგარიშება. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2012წ. #1(4).

ო. ტომარაძე. კოჰერენტული დემოდულატორის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. სტუ. 2011წ. 2(11) .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. კრეატიული ადამიანი, როგორც თვითმზარდი ღირებულება, ჟურნალი “ეკონომიკა”. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-8.

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. კრეატიულობის მენეჯმენტი-ბიზნესის წარმატების ფაქტორი. ჟურნალი "განათლება". 2016წ. #3, გვ.101-105.

ი. ახვლედიანი, ქ. ჟორჟოლიანი. კრიალოსნები XVII-XVIII ს.ს. ქართული საერო ყოფაში. კავკასიის მაცნე. 2005წ. #13.

ბ. ცხადაძე. კრიზისი და თვითგანადგურება. "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2011წ. ქვეყნდება!.

ა. აბრალავა. კრიზისი- ინოვაციების შემაფერხებელი და სტიმულატორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.9-14.

თ.ასათიანი. კრიზისის მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები. თბილისი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2009წ. N 4.

ე. ბალიაშვილი. კრიზისულ ვითარებაში მყოფი კომპანიის სტრატეგ ია . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. .

ც. ელგენდარაშვილი. კრიზისულ სიტუაციებში საწარმოების გაკოტრების მექანიზმები და რეგულაციები საქართველოში. ეკონომიკა. 2016წ. #17 გვ.141–147.