სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #3(35), გვ:43-47.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკითხების შესახებ. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, . 2015წ. №2(20). .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის საკითხების შესახებ, . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. №4(14), .

თ. შეროზია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ-ს შრომები ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2010წ. №2(9).

კ. ოდიშარია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №2(9). გვ.71-77.

გ. კოტრიკაძე, სტუ, IV კურსის სტუდენტები: თეონა ჯელაძე, ზინაიდა დვალიშვილი. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. #1(10), გვ:109-112.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. . "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე, ნ.კახიძე. კრისტალჰიდრატების დეჰიდრატაცია ქვაზიწონასწორულ პირობებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ,თბილისი.. 2007წ. #3, 263-266.

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №15, გვ.140-143..

მ. პაპაშვილი. კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია საქართველოში. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №15, გვ.140-143..

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ჯ.ი., მძინარიშვილი თ.გ., ავალიანი ი.მ., დოლიძე ს.ვ., . კრიტიკული თბური დატვირთვების გამოკვლევა ნანონაწილაკების შემცველი ორკომპონენტიანი სითხეების დუღილის დროს. GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2013წ. №2, p.p. 116-119, 2013.

თ. ბაციკაძე, დ. ბედუკაძე, ა. ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. № 2 (13).

ლ. ავალიშვილი, დ.ცანავა, ვ.ტეფნაძე. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა რკინაბეტონის სწორკუთხა კვეთის სვეტებში. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №2(5). 2007წ. 1512-3936 გვ:61-64.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე. კრნტრიცხვიანი ნახშირბადატომების შემცველი პერფთორირებული დიკარბონმჟავების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N4. ISSN 1512-0686.გვ. 392-394.

ქ. გიორგობიანი. კროსვორდი, რომელიც ადვილად არ ამოიხსნება. საქ. განათლეის მეცნ. აკად. სტუ. პედაგოგიკის თეორიისა და ისტორიის განყოფილება. 2001წ. შრომები #1, გვ. 15-23.

ი. ბურდული. კროსკულტურის როლი თანამედროვე საკომუნიკაციო დისკურსში. ვერბალური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 2010წ. საერთ. საკონფ. მასალები, სტუ.3გვ..

ვ. შუბითიძე, შადიმან ბიწაძე. კრწანისის უცნობი გმირი და მისი შთამომავალნი. ჩვენი მწერლობა. 2013წ. 5.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი, ლ. მაისაშვილი. კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბროამგზნების დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2005წ. ტ. XXXII. თბილისი. გვ. 153-156.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი. კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბროამგზნების დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2005წ. ტ. XXXII. თბილისი. გვ. 153-156.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი, ა. დიდებულიძე. კუთხითრხევადღუზიანი ორტაქტიანი ელექტრომაგნიტური ვიბროძრავას თირისტორული მართვა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2003წ. ტ. XXIV. თბილისი. გვ. 93-96.