სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი".მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო.სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. 165-169გვ. ISBN 978-9941-12-577-5.

ნ. გოგნიაშვილი. კრიმინალისტიკა და მისი როლი დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის პროცესში. მერიდიანი, სტატიათა კრებული (გურამ ნაჭყებია 75 - საიუბილეო კრებული). 2016წ. 89-104გვ..

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ამოცანების გადაწყვეტის მათემატიკური უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (337 – 342).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციის გრაფიკული იდენტიფიციურობის მეთოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2008წ. @# 10 (2006 – 211).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგოროთმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები; მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10) გვ 402 – 404 .

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა - სასწავლო პროცესების კვლევის ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. @# 1/13 (252 – 256) .

ლ. ქობულაშვილი. კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, ვიდეო და კინოგადაღების აუდიოჩაწერის გამოყენების საკითხები მტკიცებულებათა ფიქსირების, დამაგრების და გამოკვლევის პროცესში. ჟურნალი "ფემიდა". 2016წ. #5 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები (მეორე გამოცემა). გამომცემლობა "საარი". 0წ. გვერდი 78, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები ინგლისური და რუსული შესატყვისობით. "გრ. რობაიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2016წ. გვერდი 78, თბილისი.

თ. ქარქუსაშვილი. კრიმინოლოგიური კვლევის მეთოდიკა . სამეცნიერო–შემე-ცნებითი ჟურნალი ქიმიის უწყებანი E-ISSN 2233-3452. 2013წ. ტომი 1 # 1 გვ.55, 56.

ო. შონია, თ. შეროზია,, კ. ოდიშარია,, ი. ტურაშვილი. კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზაციის სისტემა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 71-77 .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი II). სტუ, ჟურნალი - ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. №6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული ახალი ასიმეტრიული მეთოდები და მათი შედარებითი ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #6, .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიის არსებული და მიღებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #3(35), გვ:43-47.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკითხების შესახებ. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, . 2015წ. №2(20). .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის საკითხების შესახებ, . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. №4(14), .

თ. შეროზია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ-ს შრომები ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2010წ. №2(9).

კ. ოდიშარია. კრიპტოგრაფიისა და კრიპტოანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №2(9). გვ.71-77.

გ. კოტრიკაძე, სტუ, IV კურსის სტუდენტები: თეონა ჯელაძე, ზინაიდა დვალიშვილი. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. #1(10), გვ:109-112.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. . "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.