სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Natroshvili. ლ. იტრიაშვილი, ი. ირემაშვილი, ე.ხოსროშვილი, გ.ნატროშვილი "New Non-Conventional Waterproofing Materials". საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2017წ. შრომების კრებული 25-27 აგვისტო, 2017.

. ლ. ხვედელიძე. ქართული არქიტექტურული სკოლის განვითარების პერსპექტივები - უწყვეტი განათლება და არქიტექტორთა პროფესიული განვითარება. თბილისის არქიტექტურის ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები- სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. თბ., გვ. 43-46. სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". ISBN 978-9941-14-838-5.. . 2010წ. .

ლ. გვაჯაია. ლ.გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე.. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #4-5, გვ.გვ. 99-100.

ე. ხოსროშვილი. ლ.იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი სტაბილიზატორის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66, გვ.114-119.

ე. ხოსროშვილი. ლ.იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე, მ.შავლაყაძე, ლ.მაისაია გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნისა და რეგულირების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65, გვ,112-117.

ე. ხოსროშვილი, null. ლ.იტრიაშვილი, ხ.კიკნაძე, ე.ხოსროშვილი. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა, კატეგორიები და კლასიფიკაცია. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63, გვ.127-134.

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.მაკასარაშვილი, ლ.სიხარულიძე. ლ.სიხარულიძე-დარეზერვებული სისტემის რიცხვითი მახასიათებლები აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში.. სტუ-ს შრომები. №4 (490) 2013წ. გვ.71-74.. 2013წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბირატირიათაშორისო შედარებისას ამოვარდნების არსებობის განსაზღვრა გრაფიკული თავსებადობის მეთოდით . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 21-25.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბორატორიათაშორისი შედარებისას ამოვარდნების არსებობოს განსაზღვრა რიცხვითი მეთოდით . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ. 70-73.

თ. ბუაჩიძე, ბ.ლასარეიშვილი, ლ.თოფურია. ლაბორატორიულ სამუშაოების კრებული იმუნოლოგიაში . გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.68, თბილისი , 2011 წ.. 0წ. .

ზ. კაკულია, ხარატიშვილი ლ., გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი. 2009წ. №2(23), გვ.17-19, თბილისი.

ზ. ვარდოსანიძე, ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია, მ. არონიშიძე, ს. თავზარაშვილი, თევდორაშვილი ქ.გ.. ლაზერი ორმაგი განაწილებული უკუკავშირით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N1, გვ. 23-26.

ნ. კენჭიაშვილი. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. ISSN 1512-0996, #2 (480). გვ. 43-46..

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ლ.თავაძე, გ.პაპიძე. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. №2 (480), გვ. 43-46.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე, გ.მეტრეველი. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

ლ. ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 1 ISSN 1512-0120.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, მ. წიქარიშვილი, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. issn1512-0120,.

ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ბათუმი. 2007წ. გვ, 455-459.

ორმოცაძე მ., კალატოზიშვილი ე.. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. შრომათა კრებული, "გამომცემლობა აჭარა", ბათუმი,. 2007წ. 455-462.

კ. შურღაია. ლაზიკის სამეფოში მდებარე საერთაშორისო სავაჭრო გზები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. #2(484).