სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. წულეისკირი, ს. ბარბაქაძე. კუთხის ტრისექცია მეორე რიგის მრუდების გამოყენებით. (მესამე ნაწილი). ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2007წ. #4(28) გვ.45-46.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების ნახევარცილინდრული კოაქსიალური ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალი მახასიათებლის მირების მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1994წ. #3 (ტომი 150). გვ. 512-514.

მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების რკალური ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელი. სტუ-ის შრომები . 1993წ. 7 (400) გვ. 120-125.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების ღერძულსიმეტრიული კონცენტრული ურთიერინდუქციური გადამწოდის დიფერენციალური მგძნობიარობა. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #1 (ტომი 146). გვ. 173-176.

დ. დევაძე. კულტივირებული და in vitro მეთოდით გამრავლებული მაყვლის (Rubus fruticosus) თავისებურებანი . სსმმ ეროვნული აკადემია, ,,საქართველოს ფიტოგენეტი-კური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ გ. ,,აგრო“, . 2016წ. გ.22-29 ..

რ. მიშველაძე. კულტურა - მხატვრული აზროვნება,. სახელმძღვანელო ,,კულტუროლოგია’’, . 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ეროვნული ფენომენი, . კრებული ,,კულტუროლოგია’’, 20 გვ.. 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ესთეტიკა. სახელმძღვანელო ,,კულტუროლოგია’’, . 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ინტერნეტი. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №5, თბილისი, . 2013წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ოფიციალური წრეები. . კრებული ,,კულტურა და საზოგადოება’’, თბილისი, . 2014წ. .

ი. კალანდია. კულტურა და პიროვნების ტოლერანტობა (ინგლისურ ენაზე). . ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2010წ. .

ი. კალანდია. კულტურა და ტოლერანტობა. . ჟურნალი „ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა“, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, . 2007წ. .

ი. კუტუბიძე. კულტურა როგორც სოციალური მოვლენა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №2, .

ი. კუტუბიძე. კულტურა როგორც სოციალური მოვლენა., ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი,სტატია, ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.99-108.

მ. ჭანტურაია. კულტურა საინფორმაციო ეპოქაში. თსუ, რუსისტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 2013წ. .

ი. კალანდია. კულტურა, პიროვნება, ტოლერანტობა.. ჟურნალი „მაცნე“ (ფილოსოფიის სერია), გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2009წ. .

ნ. სონღულაშვილი. კულტურა, როგორც ეროვნული მენტალიტეტის და ერის ინტელექტუალიზმის წყარო (მეცნიერება XX საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოში). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #16.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. კულტურა, როგორც მოტივაციური ფაქტორი და ტურისტული რესურსი . საერთაშორისო კონფერენცია “გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ სამეცნ. შრომების კრებული.. 2008წ. .

ი. კალანდია. კულტურა, ხელოვნება, შემოქმედება. . ჟურნალი „მწერლობა - XXI“, №1, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2008წ. .

მ. ბერუაშვილი. კულტურათაშორისი ურთიერთობები გლობალურ ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. # 1-2, 42-48 გვ.