სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. როგავა. ლიასის ფიქლებში და ბაიოსის პორფირიტული წყების ქანებში ჰიდროკვანძების მშენებლობის საინჟინრო –გეოლოგიური პირობების შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

ქ. ჯიჯეიშვილი. ლიბერალიზმის თანამედროვე გამოწვევები და საქართველო. ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები" . 2017წ. N37, თბილი .

ნ. ბუთხუზი, გელაშვილი ოთარი, მაისურაძე გიორგი. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #2(30).

გ. მაისურაძე. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტის სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №2 2014. 11-15 გვ. ISSN - 1512-3537.

ა. სახვაძე. ლიბერალური სავიზო რეჟიმი გადაიხედება (ინტერვიუს ნაწილი) . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 4 ივნისი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე). ეს ინტერვიუ გადაიბეჭდა MედიაMალლ.გე-ზეც..

ი. ბურდული. ლიგვოკულტურო–ლოგიური მხატვრული გამომსახველობის ტენდენციები პოსტმოდერნისტულ დისკურსში. სტუ შრომები . 2009წ. # 4(474) ISSN 1512-0996., 5გვ. 143-147.

გ. ამყოლაძე. ლიდერების თვისებების როლი ურთიერთობების მართვის საქმეში. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

ც. ლომაია, null, ნინო მხეიძე. ლიდერის გადაწყვეტილებები და გუნდის ეფექტურობის ზრდა.. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. #2, გვ.109-112.

მ. ამირგულაშვილი. ლიდერის ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #2(13).

ი. კვესელავა. ლიდერისა და ლიდერობის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20. 2009წ. .

მ. მარიდაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა ბიზნეს პროცესების მართვაში. „სოციალური ეკონომიკა” . 2014წ. N 6 (36), 2014 , 76-82.

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. N5-6, 2009 წ..

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი, ა.ბოლქვაძე. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 5-6.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი. ლიდერობა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში №2. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №2.

თ. დევიძე, შოშიტაშვილი გიორგი. ლიდერობა მენეჯმენტის სისტემაში. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 25-28.

ც. ლომაია, ნ.მხეიძე. ლიდერობა,როგორც ორგანი-ზაციული კულტურის ტექნოლოგია. . ჟ.მაცნე . 2015წ. №8, გვ.83-87.

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა.ბურდულაძე. ლიზინგი - მცირე მეწარმეობის განვითარების ეფექტიანი ფორმა. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. №1 (471), გვ.25-28.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგი საქართველოში:მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #12. 2007. გვ. 126–136.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. ლიზინგი, როგორც ინოვაციური მენეჯმენტის კოორდინაციიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის არსი, სახეები და დანიშნულება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. # 10 2007. გვ.49–53..