სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. კულტურატაშორისი კომუნიკაცია. . 2009წ. "მსოფლიო და კავკასია". გვ. 192-195.

ზ. კვეტენაძე. კულტურის კრიზისი და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. "კულტურა და თანამედროვეობა". 2013წ. .

ი. კალანდია. კულტურის პრობლემების კვლევა ფილოსოფიის ინსტიტუტში.. კრებული „ფილოსოფიის ინსტიტუტი - 60“, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა „ალიონი“, ბათუმი,. 2007წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. კულტურის სფეროს მარკეტინგი. . „საქართველოს ბიბლიოთეკა“. . 2014წ. №3 (56). გვ. 21-23..

ფ. დიდებაშვილი, ლ. მეტრეველი. კულტურისა და პოლიტიკის განვითარების სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2015წ. №4(36), ტომი II, თბილისი, გვ.168-178..

ს. სიგუა. კულტურისა და ცივლიზაციის განყოფა.. „პარალელი“, #2, გვ. 131–138. 2011წ. .

თ. ბლიაძე. კულტუროლოგიური სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხისათვის,. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #34, თბილისი, . 2016წ. .

ჯ. გახოკიძე. კულტურულ-ცივილიზაციური და ეროვნული ერთიანობის პრობლემები განდგომილ რეგიონებთან . პარალელი. 2011წ. 1. გვ. 76-80..

ჯ. გახოკიძე. კულტურულ-ცივილიზაციური და ეროვნული ერთიანობის პრობლემები განდგომილ რეგიონებთან. . პარალელი. სტუ . 2011წ. 2011 =1. გვ. 76-80..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. კულტურული ენიდან ენობრივი დეკულტურიზაციისაკენ?. სტუ შრომები (ელექტრონული ჟურნალი). 2010წ. .

Ж. Вардзелашвили. კულტურული ეპისტემა როგორც ცნობიერების მოდელი და აზრის ვერბალიზაციის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ვერბალური კომუნიკაციები“. 2011წ. №15, 2011, თბ.; გვ. 3-8.

რ. მიშველაძე. კულტურული მემკვიდრეობა და საზოგადოება. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №6, თბილისი, . 2014წ. .

მ. აბუთიძე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული გამოცდილებიდან. რელიგია. 2012წ. №1; 90 - 94.

მ. ფირანაშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო ტურიზმის განვითარებაში. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აკადემიური მაცნე ბიზნესი და მართვა. 2013წ. ISSN: 214385-2394, გვ.31–35.

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. კულტურული მცენარეებისათვის საჭირო პირობების შერჩევის ექსპერტული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 278 – 284.

null. კულტურული მცენარეებისათვის საჭირო პირობების შერჩევის ექსპერტული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. კრებული. №15, თბილისი, გვ. 278 – 283..

. კულტურული მცენარეებისათვის საჭირო პირობების შერჩევის ექსპერტული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 278 – 283..

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციები . საერთაშორისო კონფერენცია „ეკ. ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. თეუსუ. რუსთაველის ფონდი. სამეცნ. შრომების კრებული.. 2008წ. .

დ. ღუღუნიშვილი, ი მათარაშვილი, თ ხათიაშვილი, ნ. თაყაიშვილი, მ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. თაყაიშვილი. კუმარინის ზოგიერთი ქირალური ნაწარმის ენანტიომერების დაყოფა მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონარული ფაზების და წყალი-ორგანული გამხსნელის ტიპის მოძრავი ფაზების გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი გამომცემლობა "უნივერსალი". 2016წ. VOL.16 N1 221-230.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. კუმშვისას მასალის ასაკის გავლენა მაღალი სიმტკიცის ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #2(37), 158–162გვ.