სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნოზაძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-II ვარიანტი . "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №17..

თ. სანიკიძე. მაყვლიანი (ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის არქიტექტურული სტრუქტურა და გენეზისი). ქართველოლოგია. 2008წ. 2, თბილისი, გვ. 60-75. ISNN 1512-4975.

დ. დევაძე. მაყვლის (Rubus Fruticosus) ბიოლოგიური თავისებურებანი. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEN“ ISSN 1512-0287 N2. (vol. 82). 2017წ. გ. 81-85, .

თ. ცინცაძე, დ.სიჩოვი გ.ახმედოვა. მაყვლის ფარმაკობოტანიკური დახასიათება და ანალიზი. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნ.აკადემია შრომები . 2016წ. IX-X გვ.261-269.

დ. დევაძე. მაყვლის ქიმიური შემადგენლობა და სამეურნეო მნიშვნელობა. ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’, სსმმ აკადემია, თბილისი, . 2016წ. გ. 170-173.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღე მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 10–12, გვ. 36–39.

ზ. ბოგველიშვილი, ა.ჩხეიძე, ნ.თოფურია, თ.აბუაშვილი. მაძრავი თვლების ახლებური შეთანწყობით. ტრანსპორტი, თბილისი . 2006წ. №2(22), გვ.20-23, ISSN 1512-0910 .

ზ.ბოგველიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაძრავი, თვლების ახლებური შეთანწყობით. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2006წ. #1.

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე. მახარისხებელ სადგურებში რკინიგზის საექსპლუატაციო პირობების ცვლილებებით გამოწვეული დამატებითი მოთხოვნები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061 . 2006წ. №7-9, 2006. გვ. 81-84..

რ. წულაძე. მახასიათებელი ამოცანა მაღალი რიგის ერთგვაროვანი ჰიპერბოლური გნტოლებისთვის, როცა I>3 . აგრარული მეცნიერების პროლემები (სამეცნიერო შრომათა კრებული). ტ.5 . 1999წ. 204-210 გვ.

ი. ბაციკაძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. . ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’... 2007წ. #1(25), გვ.62-64..

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2007წ. #1(25), გვ.62-64.

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. მბრუნავ ელექტროდებს შორის ელ. განმუხტვის პროცესების შესწავლა . ჯურნალ "ენერგია". 2010წ. N1 (49) 59-63 გვერდები.

თ. კახეთელიძე, კ.ილურიძე. მბრუნავი მასების გაწონასწორება "ExceI" -ის პროგრამის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა N 1(35) 2016წელი. . 2016წ. N 1(35) 2016 წელი გვ.7 .

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. V. თბილისი: თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა.. 2012წ. გვ. 372-378..

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. № 1(23). გვ.166-171..

ნ. ბუთხუზი, გორშკოვი თეიმურაზი. მგაზრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტმები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #3(31).

ნ. ნავაძე, გ.გვენეტაძე. მგზავრთა განთავსება სამარშუტო ტაქსის სალონში და მისი გავლენა ავტომობილის სიმძიმის ცენტრის გადანაცვლებაზე. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. №4(16).

ნ. მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავ მომენტთა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. №1(8).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავი მომენტითა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟუნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2008წ. N 1 (8).