სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, რ.ასათიანი ვ. ლორთქიფანიძე ვ. დათაშვილი. ლეო ჩიქავას მილოცვა - ქართველ მეცნიერ-ეკონომისტთა თავკაცი. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2013წ. №2, 2013 წ..

გ. ყირმელაშვილი, თ. გოჩიტაშვილი. ლეონ მახარაძე – 60. . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნიკა“ N 10-12 (554-555-556), თბილისი. 1998წ. გვ. 80-81.

გ. ელიავა, ქ. გუგეშაშვილი მაია გუგეშაშვილი. ლეონ ორბელი ევოლუციური პრობლემების დამუშავების შესახებ . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 17-21.

ნ. ხაზარაძე. ლეონტი მროველი და "არიან-ქართლის" ლოკალიზაციის საკითხი. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. 2001წ. 318-336, 484-486.

გ. ხეოშვილი. ლეონტიევი. სერია “მოაზროვნე”, “სანი”. 2003წ. 23 გვ..

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე ერთი საცხოვრებელი სახლის შესახებ. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2013წ. #1(4).

ნ. ჯავაშვილი. ლექსიკური ერთეული „კლდე“ განმარტებით-კომბინატორულ ლექსიკონში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. N17, გვ. 109-114, თბილისი.

. ლექსიკური ონტოლოგია GeoWordNet. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #20 148-156.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, გ. ჩიკოიძე. ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. N 17, გვ. 98-104, „უნივერსალი“, თბილისი, ISSN 0135-0765.

С. Чупринина. ლექსიკური ჯგუფების Eექსპრესიული მეტაფორიზაცია “შენობის” ცნების მნიშვნელობის მაგალითზე.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 12 (122 – 126)..

ი. კუტუბიძე, კ. ქეცბაია. ლექციები რელიგიის სოციოლოგიაში, გლობალიზაცია და მსოფლიო რელიგიები. რელიგია. 2013წ. №2.

ო. გაბედავა. ლექციების კონსპექტი "მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები" (ნაწილი III ). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

მ. ჯავახიშვილი. ლექციებს თვალით ნანახი სჯობია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ვ. შუბითიძე. ლექციის აგების მეთოდოლოგიური, ზოგადპედაგოგიური და დიდაქტიკური საფუძვლები. უშიშროების აკადემიის ჟურნალი. 2001წ. N3.

ნ. ჟველია. ლეჩხუმის საკითხი XIX საუკუნის დასაწყისში. . ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, #2(4), გვ. 134-139. გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2011წ. .

მ. წურწუმია. ლიალური წყლებიდან ნავთობპროდუქტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 0წ. 3 გვ..

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური პარამეტრების შერჩევა ვიწროლიანდიანი რკინიგზებისათვის საქართველოს პირობების გათვალისწინებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38). –გვ154-163. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ლ. კალაძე. ლიანდაგის მდგომარეობის პროგნოზირებისა და სალიანდაგო სამუშაოების ოპტიმიზაციის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #2(10), გვ.12-17, ISSN.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, დ.ფანცულაია. ლიანდაგის საიმედოების ამაღლება გარე რელსის ოპტიმიზაციის შედეგად. “მშენებლობა”,. 2012წ. ISSN 1512-3936, #3(26). –გვ.20-23..

გ. თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვნ უბანზე თვლის რელსზე მდებარეობის გავლენა ქიმის ფარდობით სრიალსა და ხახუნის გზაზე . სტუ, შრომები. 2006წ. #3 (460) .