სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი. ლაქ-საღებაბავების გამხსნელები და გამზავებლები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(26), 2012. 2012წ. .

თ. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი ო., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები #1. -129-131 გვ..

ო. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი თ., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2006წ. #1. . -129-131 გვ. .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. ლაქტაციის პერიოდში ფურის კვება და შენახვა. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეც.აკად. . 2006წ. .

თ. ცინცაძე, დ. ოტიაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა. ლევან II დადიანის (1611-1657წწ.) მოღვაწეობა ფარმაციასა და მედიცინაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ.260-262.

მ. პაპაშვილი. ლევან II დადიანის ვატიკანთან ურთიერთობის ისტორიიდან. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კლებული. "გოროს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2001წ. "ისტორიის სერია", № 1, გვ.3-10.

ნ. ჟველია. ლევან II დადიანის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თვალსაზრისი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’. თბილისი,. 2014წ. №29, გვ. 110-113.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “ეკონომიკაზე საბანკო ზედამხედველობის მოქნილი ფორმების მნიშვნელობა“. . ,,სოციალური ეკონომიკა“, . 2013წ. №2, 2013წ. გვ. 78–82.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “საბანკო ზედამხედველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა“. . ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკ . 2013წ. №2, 2013წ. გვ. 75–78. .

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “საბანკო სისტემა და მისი რეფორმირების საკითხები“.. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. . 2013წ. ნაწ. I, 2013წ. გვ. 83–86.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.- რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებასში. სამეცნიერო ჟურნალუ ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2014წ. 2014წ გვ. 62.

. ლემონჯავა ლ.- რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებასში. სამეცნიერო ჟურნალუ ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2014წ. 2014წ გვ. 62.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.-ბიზნესისა და რელიგიის ურთიერთმიმათების ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟნერინგი". 2014წ. №3, 2014წ. გვ.258-260.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.-საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი". 2016წ. №1 2016წ. გვ. 129-133.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა. ლ-თანამედროვე საბიუჯეტო კლასიფიკაცია-საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში. ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი", . 2017წ. №2 2017წ. .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩანქსელიანი. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე ალუვიური ნიადაგების პირობებში რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონებისდ მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. N 1, გვ. 130-132.

თ. გოგიშვილი, ჩარქსელიანი ზაური. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე, ალუვიური ნიადაგების პირობებში , რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონების მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2016წ. გვ.130-131.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი, თინათინ გოგიშვილი. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე, ალუვიური ნიადაგების პირობებში, რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონების მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2016წ. №1(35), გვ.130-132.

ნ. მოლოდინი. ლენტური კონვეიერის ამძრავების საკონტაქტო ზედაპირების რგოლურ ჭვრიტეში ვაკუუმის ფორმირების ანალიზი. სამთო ჟურნალი №1 (34) . 2015წ. .