სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარდოსანიძე, ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია, მ. არონიშიძე, ს. თავზარაშვილი, თევდორაშვილი ქ.გ.. ლაზერი ორმაგი განაწილებული უკუკავშირით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N1, გვ. 23-26.

ნ. კენჭიაშვილი. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. ISSN 1512-0996, #2 (480). გვ. 43-46..

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ლ.თავაძე, გ.პაპიძე. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. №2 (480), გვ. 43-46.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე, გ.მეტრეველი. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

ლ. ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 1 ISSN 1512-0120.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, მ. წიქარიშვილი, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების ტექნოლოგიურ შესაძლებლობათა გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. issn1512-0120,.

ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ბათუმი. 2007წ. გვ, 455-459.

ორმოცაძე მ., კალატოზიშვილი ე.. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. შრომათა კრებული, "გამომცემლობა აჭარა", ბათუმი,. 2007წ. 455-462.

კ. შურღაია. ლაზიკის სამეფოში მდებარე საერთაშორისო სავაჭრო გზები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. #2(484).

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ზ. გედენიძე. ლაკბეს კაშხლის სეისმური დაძაბული მდგომარეობის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. . 1993წ. # 7 (400). ISSN 0201-1467, 4გვ..

თ. გრიგოლია, თ. გრიგოლია. ლამანშის გვირაბი ევროინტეგრაციაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1(9).

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. ლამანშის გვირაბი ევროინტეგრაციაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1, გვ. 86.

ნ.ბებია, ლ.ნაფეტვარიძე, ნ.კუციავა, ნ.კიკნაძე. ლანთანოიდების კოოდინაციული ნაერთები ორთო–, მეტა–, პარანიტრობენზოილჰიდრაზონებთან. სტუ–ს რომები №2 (404) 158 გვ. 1994წ. .

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის გარდაქმნების რიცხვითი რეალიზაციის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები'. 2009წ. №1-3.

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის პირდაპირი და შებრუნებული გარდაქმნების რიცხვითი ალგორითმის აგება. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. .

დ. კვარაცხელია. ლარიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-04. 2016წ. #4, გვ.: 80-90, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SbmRlWlA4eWp2QlE/view.

დ. კვარაცხელია. ლარის დევალვაცია _ სამამულო წარმოების რეალური სექტორის აღორძინების აუცილებელი პირობა. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2009წ. #1, გვ.: 41-47.

მ. გაბუნია. ლატენტური დანაშაულობის კრიმინოლოგიური ასპექტები . აღმაშენებელი. 2010წ. N2, 85-88.

ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, მ. დიდებულიძე, ი. გურგენიძე. ლაურონიტრილის ადსორბცია ვერცხლისწყალ/ეთილენგლიკოლის და ჰაერი/ეთილენგლიკოლის გამყოფ საზღვრებზე. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1990წ. ტომი 137; N 1; გვ.93-96.

ა. ჩიქოვანი. ლაქ-საღებაბავების გამხსნელები და გამზავებლები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(26), 2012. 2012წ. .