სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ.ბებია, ლ.ნაფეტვარიძე, ნ.კუციავა, ნ.კიკნაძე. ლანთანოიდების კოოდინაციული ნაერთები ორთო–, მეტა–, პარანიტრობენზოილჰიდრაზონებთან. სტუ–ს რომები №2 (404) 158 გვ. 1994წ. .

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის გარდაქმნების რიცხვითი რეალიზაციის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები'. 2009წ. №1-3.

ა. ბუქსიანიძე. ლაპლასის პირდაპირი და შებრუნებული გარდაქმნების რიცხვითი ალგორითმის აგება. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. .

დ. კვარაცხელია. ლარიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-04. 2016წ. #4, გვ.: 80-90, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SbmRlWlA4eWp2QlE/view.

დ. კვარაცხელია. ლარის დევალვაცია _ სამამულო წარმოების რეალური სექტორის აღორძინების აუცილებელი პირობა. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2009წ. #1, გვ.: 41-47.

მ. გაბუნია. ლატენტური დანაშაულობის კრიმინოლოგიური ასპექტები . აღმაშენებელი. 2010წ. N2, 85-88.

ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, მ. დიდებულიძე, ი. გურგენიძე. ლაურონიტრილის ადსორბცია ვერცხლისწყალ/ეთილენგლიკოლის და ჰაერი/ეთილენგლიკოლის გამყოფ საზღვრებზე. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1990წ. ტომი 137; N 1; გვ.93-96.

ა. ჩიქოვანი. ლაქ-საღებაბავების გამხსნელები და გამზავებლები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(26), 2012. 2012წ. .

თ. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი ო., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები #1. -129-131 გვ..

ო. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი თ., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2006წ. #1. . -129-131 გვ. .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. ლაქტაციის პერიოდში ფურის კვება და შენახვა. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეც.აკად. . 2006წ. .

თ. ცინცაძე, დ. ოტიაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა. ლევან II დადიანის (1611-1657წწ.) მოღვაწეობა ფარმაციასა და მედიცინაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ.260-262.

მ. პაპაშვილი. ლევან II დადიანის ვატიკანთან ურთიერთობის ისტორიიდან. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კლებული. "გოროს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2001წ. "ისტორიის სერია", № 1, გვ.3-10.

ნ. ჟველია. ლევან II დადიანის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თვალსაზრისი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’. თბილისი,. 2014წ. №29, გვ. 110-113.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “ეკონომიკაზე საბანკო ზედამხედველობის მოქნილი ფორმების მნიშვნელობა“. . ,,სოციალური ეკონომიკა“, . 2013წ. №2, 2013წ. გვ. 78–82.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “საბანკო ზედამხედველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა“. . ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკ . 2013წ. №2, 2013წ. გვ. 75–78. .

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “საბანკო სისტემა და მისი რეფორმირების საკითხები“.. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. . 2013წ. ნაწ. I, 2013წ. გვ. 83–86.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.- რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებასში. სამეცნიერო ჟურნალუ ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2014წ. 2014წ გვ. 62.

. ლემონჯავა ლ.- რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებასში. სამეცნიერო ჟურნალუ ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2014წ. 2014წ გვ. 62.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.-ბიზნესისა და რელიგიის ურთიერთმიმათების ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟნერინგი". 2014წ. №3, 2014წ. გვ.258-260.