სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შილაკაძე, თ.ბუხნიკაშვილი. ლიანდაგმწმენდის ლენტური კონვეიერის საიმედოობის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2006წ. № 2б, ISSN 1512-3537, 84-89.

დ. როგავა. ლიასის ფიქლებში და ბაიოსის პორფირიტული წყების ქანებში ჰიდროკვანძების მშენებლობის საინჟინრო –გეოლოგიური პირობების შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

ქ. ჯიჯეიშვილი. ლიბერალიზმის თანამედროვე გამოწვევები და საქართველო. ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები" . 2017წ. N37, თბილი .

ნ. ბუთხუზი, გელაშვილი ოთარი, მაისურაძე გიორგი. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #2(30).

გ. მაისურაძე. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტის სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №2 2014. 11-15 გვ. ISSN - 1512-3537.

ა. სახვაძე. ლიბერალური სავიზო რეჟიმი გადაიხედება (ინტერვიუს ნაწილი) . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 4 ივნისი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე). ეს ინტერვიუ გადაიბეჭდა MედიაMალლ.გე-ზეც..

ი. ბურდული. ლიგვოკულტურო–ლოგიური მხატვრული გამომსახველობის ტენდენციები პოსტმოდერნისტულ დისკურსში. სტუ შრომები . 2009წ. # 4(474) ISSN 1512-0996., 5გვ. 143-147.

გ. ამყოლაძე. ლიდერების თვისებების როლი ურთიერთობების მართვის საქმეში. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

ც. ლომაია, null, ნინო მხეიძე. ლიდერის გადაწყვეტილებები და გუნდის ეფექტურობის ზრდა.. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. #2, გვ.109-112.

მ. ამირგულაშვილი. ლიდერის ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #2(13).

ი. კვესელავა. ლიდერისა და ლიდერობის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20. 2009წ. .

მ. მარიდაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა ბიზნეს პროცესების მართვაში. „სოციალური ეკონომიკა” . 2014წ. N 6 (36), 2014 , 76-82.

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. N5-6, 2009 წ..

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი, ა.ბოლქვაძე. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 5-6.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი. ლიდერობა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში №2. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №2.

თ. დევიძე, შოშიტაშვილი გიორგი. ლიდერობა მენეჯმენტის სისტემაში. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 25-28.

ც. ლომაია, ნ.მხეიძე. ლიდერობა,როგორც ორგანი-ზაციული კულტურის ტექნოლოგია. . ჟ.მაცნე . 2015წ. №8, გვ.83-87.

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა.ბურდულაძე. ლიზინგი - მცირე მეწარმეობის განვითარების ეფექტიანი ფორმა. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. №1 (471), გვ.25-28.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგი საქართველოში:მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #12. 2007. გვ. 126–136.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. ლიზინგი, როგორც ინოვაციური მენეჯმენტის კოორდინაციიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6.