სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ამომცნობი სისტემა მრავალფუნქციონალური ინტელექტუალური გადამწოდის გამოყენებით . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მშენებლობა და XXI საუკუნე”. 2005წ. გვ. 203-211.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსების ცვეთისა და დაზიანების დიაგნოსტიკური მოწყობილობა . ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1(25), გვ 13-17.

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ინტერვალური რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით . ჟურნალი “ტრანსპორტი”,. 2005წ. #4, გვ.18-21.

თ. სინჯიაშვილი. მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნათა კომპონენტური ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-მულტილინგვისტური ჟურნალი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2013წ. №2(18).

ჯ. სანიკიძე, ლ. ტრაპაიძე, ალ. მაღლაკელიძე. მოძრაობის გრაფიკის გავლენა მატარებლის მიერ გადასარბენის გავლისას დახარჯული ელექტრული ენერგიის სიდიდეზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ ISSN 1512-0910.. 2002წ. #3–4. 2002. გვ.12–16.

ნ. დიასამიძე, შ. ინასარიძე, ნ. ბოგველიშვილი. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. N1(13),.

რ. ველიჯანაშვილი, გელაშვილი თ., დიასამიძე ნ., ინასარიძე შ., ბოგველიშვილი ნ.. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" თბილისი. 2009წ. # 1 (13).

ნ. დიასამიძე, შ. ინასარიძე, ნ. ბოგველიშვილ. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N1(13), .

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე, გ. მოსაშვილი, ბ. სირაძე, მ. ბეგიაშვილი. მოძრაობის სიჩქარის ოპტიმიზაციის მეთოდები საავტომობილო გზებზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3, .

ნ. ნავაძე, რ. ველიჯანაშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებები სამგზავრო ტრანსპორტზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. 2. 2012.

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე, გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების კვლევის თავისებურებანი გზაჯვარედინზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. №3.

ი. გელენავა. მოძღვარი, როგორც კულტურათა ინტეგრაციის რეალიზატორი (აფხაზეთის მაგალითი, XIX – XX სს. მიჯნა).. `ინტელექტი~ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: გამომცემლობა: `ლოგოსი“ . 2008წ. #5.

მ. მამნიაშვილი, თამარ მამნიაშვილი. მოწმის დაკითხვის ახალი რეგულაციები სამხედრო სამართლის პროცესში. ა(ა)იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „იურისტი“. 2017წ. გვ. 84-93.

თ. შაყულაშვილი. მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში. (სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. 2012 წ. გვ-62-75.

ნ. გოგნიაშვილი. მოწმის ჩვენების ფსიქოლოგიის აქტუალურ პრობლემებზე . ჟურნალი ,,სამართალი''. 2003წ. #8, გვ. 72-75..

ნ. გძელიშვილი, null. მოწყობილობა გამზომი ციფრული ინფორმაციის კონტროლისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, გვ. 118.

გ. ლოლაძე. მოჭიქურებული ბეტონის ნაწარმის მიღება ჭიქურქვედა ფენის გარეშე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №3, ტ.11, გვ.277-278.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტ. გ. შაშიაშვილი ა. გიგილაშვილი. მრავალბირთვიანი პროცესორ Nehalem-ის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. სტუ, #1(12), გვ.230.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. მრავალგანზომილებიანი პროექციული არახაზოვანი მოდელების აგება. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №2.

ლ. ჩიქავა. მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2011წ. 8 გვ..