სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. ლიდერის ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #2(13).

ი. კვესელავა. ლიდერისა და ლიდერობის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20. 2009წ. .

მ. მარიდაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა ბიზნეს პროცესების მართვაში. „სოციალური ეკონომიკა” . 2014წ. N 6 (36), 2014 , 76-82.

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. N5-6, 2009 წ..

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი, ა.ბოლქვაძე. ლიდერობა და გუნდური მუშაობა მენეჯმენტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 5-6.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი. ლიდერობა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში №2. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №2.

თ. დევიძე, შოშიტაშვილი გიორგი. ლიდერობა მენეჯმენტის სისტემაში. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 25-28.

ც. ლომაია, ნ.მხეიძე. ლიდერობა,როგორც ორგანი-ზაციული კულტურის ტექნოლოგია. . ჟ.მაცნე . 2015წ. №8, გვ.83-87.

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა.ბურდულაძე. ლიზინგი - მცირე მეწარმეობის განვითარების ეფექტიანი ფორმა. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. №1 (471), გვ.25-28.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგი საქართველოში:მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #12. 2007. გვ. 126–136.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. ლიზინგი, როგორც ინოვაციური მენეჯმენტის კოორდინაციიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის არსი, სახეები და დანიშნულება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. # 10 2007. გვ.49–53..

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ახალი ეკონომისტი. წ. #.1, 2009. გვ 52–56..

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზრის განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #6. 2006.გვ.193–196.

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ლიზინგის გამოყენების ეფექტურობა ენერგოკომპანიის ძირითადი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში. ენერგია N1 (61). 2012წ. 7 გვ..

მ. ხარხელი. ლიზინგის განვითარება საქართველოში და მისი პრობლემები. ეკონომოკა. 2010წ. N3-6, 217-222.

კ. ბზიშვილი. ლიზინგის იურიდიული ბუნება. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. 2013 N1(7).

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის საკანონმდებლო რეგულირება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #11. 2007. 96–99.

დ. ფურცხვანიძე, ი. ჯოხაძე. ლითონდამუშავების ავტომატური უბნის ფუნქციონირების საიმედოობის გამოთვლა. საქ. მეცნ აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომ. კრებული . 1986წ. გვ. 117–120..

დ. ფურცხვანიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჭელიძე.. ლითონდამუშავების მოქნილი ავტომატიზირებული წარმოების ფუნქციონირების საიმედობის უზრუნველყოფა.. მოხს. თეზისები. მე–3 საკავშირო თათბირი რობოტტექნიკურ სისტემებში. 1984წ. გვ. 82.