სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგი საქართველოში:მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #12. 2007. გვ. 126–136.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. ლიზინგი, როგორც ინოვაციური მენეჯმენტის კოორდინაციიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6.

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის არსი, სახეები და დანიშნულება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. # 10 2007. გვ.49–53..

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ახალი ეკონომისტი. წ. #.1, 2009. გვ 52–56..

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზრის განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #6. 2006.გვ.193–196.

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ლიზინგის გამოყენების ეფექტურობა ენერგოკომპანიის ძირითადი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში. ენერგია N1 (61). 2012წ. 7 გვ..

მ. ხარხელი. ლიზინგის განვითარება საქართველოში და მისი პრობლემები. ეკონომოკა. 2010წ. N3-6, 217-222.

კ. ბზიშვილი. ლიზინგის იურიდიული ბუნება. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. 2013 N1(7).

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის საკანონმდებლო რეგულირება. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #11. 2007. 96–99.

დ. ფურცხვანიძე, ი. ჯოხაძე. ლითონდამუშავების ავტომატური უბნის ფუნქციონირების საიმედოობის გამოთვლა. საქ. მეცნ აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომ. კრებული . 1986წ. გვ. 117–120..

დ. ფურცხვანიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჭელიძე.. ლითონდამუშავების მოქნილი ავტომატიზირებული წარმოების ფუნქციონირების საიმედობის უზრუნველყოფა.. მოხს. თეზისები. მე–3 საკავშირო თათბირი რობოტტექნიკურ სისტემებში. 1984წ. გვ. 82.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, ნ. ვეფხვიაშვილი. ლითონები თბილისის ჰიდროგრაფიულ ქსელში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 48-52. 2000წ. ISSN 0130-7061.

თ. ცინცაძე, ე. თოფურია, ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე, ს. ლეჟავა. ლითონების კოორდინაციული ნაერთები უროტროპინთან (ჰექსამეთილენტეტრაამინთან). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია.. 2001წ. ტ. 27. №3-4. გვ. 206-208.

ნ. გელოვანი, ე. თოფურია , ლ. სხირტლაძე , ს. ლეჟავა . ლითონების კოორდინაციული ნაერთები უროტროპინთან (ჰექსამეთილენტეტრამინთან). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2001წ. ტომი 27. #3-4. თბილისი..

ი. ჟორდანია, იაკობაშვილი ს.. ლითონთა განჟანგვა შედუღების პროცესში. უკრაინა-საქართველოს საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 40 გვ..

ი. ჟორდანია, იაკობაშვილი ს.. ლითონთან აირების ურთიერთქმედება დნობით შედუღების პროცესში. უკრაინა-საქართველოს საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2007წ. 40 გვ..

თ. ძიგრაშვილი, ე.მიმინოშვილი ე.ქუთელია . ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“ საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი, 30 მარტი 2011. 2011წ. გვ. 167-172..

ო. ხაზარაძე, თ.გიორგაძე, ბ.ერაგია. ლითონის კონსტრუქციები და კოროზია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2007წ. ISSN 1512-3936, N2(5).

ა. ჩიქოვანი. ლითონის კოროზია და მასთან ბრძოლა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 1 ISSN 1512-0120.

მ. თოდუა, ი. მელაშვილი, გ. ნოზაძე, მ. ხუციშვილი, ნ. თოდუა. ლითონის პერფორირებული თხელკედლიანი ნაღუნი პროფილით შედგენილ კონსოლურ კოჭში ჩაღუნვების განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #4(1), თბილისი, გვ. 41-46.