სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური პარამეტრების შერჩევა ვიწროლიანდიანი რკინიგზებისათვის საქართველოს პირობების გათვალისწინებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38). –გვ154-163. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ლ. კალაძე. ლიანდაგის მდგომარეობის პროგნოზირებისა და სალიანდაგო სამუშაოების ოპტიმიზაციის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #2(10), გვ.12-17, ISSN.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, დ.ფანცულაია. ლიანდაგის საიმედოების ამაღლება გარე რელსის ოპტიმიზაციის შედეგად. “მშენებლობა”,. 2012წ. ISSN 1512-3936, #3(26). –გვ.20-23..

გ. თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვნ უბანზე თვლის რელსზე მდებარეობის გავლენა ქიმის ფარდობით სრიალსა და ხახუნის გზაზე . სტუ, შრომები. 2006წ. #3 (460) .

ნ. რურუა, შ.გელაშვილი. ლიანდაგის ტემპერატურული გაგდების ძირითადი ნიშნები და მასზე გავლენის მომხდენი ფაქტორები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2013წ. ISSN 1512-3537, #3(28).–გვ.59-66. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების ერთიანი კრიტერიუმები და მათი განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 133-138.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბიძინა ბრეგაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკის შემუშავება სალიანდაგო მეურნეობის მართვის ოპტიმალური სტრატეგიის შერჩევის მიზნით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 93-98.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის სავალი ნაწილის პროფილაქტიკა . სტუ, შრომები . 2001წ. #3 (436) .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგისა და სალიანდაგო კონსტრუქციების ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკა მათი დაპროექტებისა და ექსპლუატაციისას. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 12-18.

მ. შილაკაძე, თ.ბუხნიკაშვილი. ლიანდაგმწმენდის ლენტური კონვეიერის საიმედოობის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2006წ. № 2б, ISSN 1512-3537, 84-89.

დ. როგავა. ლიასის ფიქლებში და ბაიოსის პორფირიტული წყების ქანებში ჰიდროკვანძების მშენებლობის საინჟინრო –გეოლოგიური პირობების შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

ქ. ჯიჯეიშვილი. ლიბერალიზმის თანამედროვე გამოწვევები და საქართველო. ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები" . 2017წ. N37, თბილი .

ნ. ბუთხუზი, გელაშვილი ოთარი, მაისურაძე გიორგი. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #2(30).

გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები და ექსპორტ-იმპორტის სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №2 2014. 11-15 გვ. ISSN - 1512-3537.

ა. სახვაძე. ლიბერალური სავიზო რეჟიმი გადაიხედება (ინტერვიუს ნაწილი) . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 4 ივნისი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე). ეს ინტერვიუ გადაიბეჭდა MედიაMალლ.გე-ზეც..

ი. ბურდული. ლიგვოკულტურო–ლოგიური მხატვრული გამომსახველობის ტენდენციები პოსტმოდერნისტულ დისკურსში. სტუ შრომები . 2009წ. # 4(474) ISSN 1512-0996., 5გვ. 143-147.

გ. ამყოლაძე. ლიდერების თვისებების როლი ურთიერთობების მართვის საქმეში. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

ც. ლომაია, null, ნინო მხეიძე. ლიდერის გადაწყვეტილებები და გუნდის ეფექტურობის ზრდა.. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. #2, გვ.109-112.

მ. ამირგულაშვილი. ლიდერის ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #2(13).

ი. კვესელავა. ლიდერისა და ლიდერობის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20. 2009წ. .