სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26115 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნემსაძე. მაგნიტურ – იმპულსური დანადგარის ტექნოლოგიურ კვანძში მოქმედი ელექტრომაგნიტური ძალების ანალიზი. “ენერგია”, N2(38) თბილისი, გვ.49-52 . 2006წ. N2(38) თბილისი, გვ.49-52.

შ. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამი, ტორონჯაძე ავთანდილი. მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარების გამოყენების საკითხები და მათი სრულყოფის პერსპექტივები. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, N2(464), თბილისი, გვ.18-24 . 2007წ. N2(464), თბილისი, გვ.18-24 .

. მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიური და გამოსაცდელი სისტემები რევერსიულად ჩართული დინისტორებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, N1(475), თბილისი, გვ.44-48 . 2010წ. N1(475), თბილისი, გვ.44-48 .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჭედლიშვილი გ., კრილოვა ი., ერისთავი დ.. მაგნიტური ველის გავლენა ელექტროდალექვის მეთოდით დასატან ლაქსაღებავ მასალებსა და დანაფარების თვისებებზე. სტუ შრომები. 2002წ. #5 (444), გვ 30-31.

ვ. მიქელაშვილი, შ. კეკუტია, ჯ. მარხულია, შ. ახობაძე. მაგნიტური ნანოსითხის სინთეზირება და მედიცინაში მისი გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშ.სამეცნ.კონფერენციის (კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში) მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ.140-143.

ი. გოგუაძე. მაგნიტური წყლის გამოყენება სატამპონაჟო ხსნარების მისაღებად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #14, 96-98 გვ..

ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელი ჭოკის სწრაფი დაშვების შესაძლებლობით. . 2011წ. №2 (21).

ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლების მუშა სითხეების შერჩევა საქართველოს კლიმატური პირობების გათვალისწინებით. ი. გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის შრომების კრებული ”საზრისი” . 2005წ. №15, გვ. 162-165.

ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლის ღუზის მიზიდვისას გამოსაწევი ზეთის წინაღობის ოპტიმიზაცია. ი. გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის შრომების კრებული ”საზრისი” . 2005წ. №15.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლის ღუზის მიზიდვისას გამოსაწნევი ზე¬თის წნევის ოპტმიზაცია . პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვ¬ნული ინსტიტუტის შრომების კრებული “საზრისი”, თბილისი . 2005წ. № 15, 111-115.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ე. თოფურია, თ. თაქთაქიშვილი. მაგნიუმის ბრომიდთან სამკურნალო პრეპარატ ჰექსამეთილენტეტრაამინის კოორდინაციული ნაერთის MgBr2 H2Oსტრუქტურა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ. 263-265.

რ. გვეტაძე. მაგნიუმის კარბიდის ნახშირ-წყალბადების გარემოში წარმოქმნის კინეტიკის კვლევა. სტუ -ს შრომები. 2009წ. N4,ფ.11-14.

ნ. ხიდაშელი. მაგნიუმის კარბიდის ნახშირ-წყალბადების გარემოში წარმოქმნის კინეტიკის კვლევა. სტუ -ს შრომები. 2009წ. .

მ. ცეცხლაძე. მადანაღმდგენელი რკალური ღუმლის ელექტრული რეჟიმები საშუალო ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას რეკონსტრუქციის შემდეგ. სტუ–ს შრომები. 2001წ. 3((436) 3 გვ..

რ. პეტრიაშვილი. მადლიერი კეთილთა მიმართ და კეთილშობილი ბოროტთა მიმართ. ჟურნალი "მიჯნა". 2016წ. .

რ. პეტრიაშვილი. მადლით მოსილი კაცი. გაზეთი "მადლი". 2016წ. .

მ. პაპაშვილი. მადმუაზელ მარი პეტი ლუი XIV-ის თვითმარქვია ელჩი ირანში და მისი სტუმრობა საქართველოში. "თსუ ზუგდიდის ფილიალის შრომები", "თსუ გამომცემლობა". 2002წ. №1,გვ.85-98.

ნ. ბეგლარაშვილი, ხიდაშელი ნ., მოწონელიძე ნ., ლაღიძე ლ.. მადნეული საბადოს ათვისებასთან დაკავშირებული ატმოსფეროს ეკოლოგიური პრობლემები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს გეოგრაფია. 2003წ. #2, გვ.110-114, ISSN 1512-1267.

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ბ. მანინგი და ვ. გაფრინდაშვილი. მადნეულის ბარიტული კონცენტრაციის ვარგისიანობის საცდელი შემოწმბა ბარიუმის ნაერტების საწარმოებლად, # 3,2007,4გვ.;. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. # 3,2007,4გვ.;.

ი. გელეიშვილი. მადნეულის გამდიდრებული ფაბრიკის ნარჩენები და მათი კომპლექსური გადამუშავება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. №1,77-81 გვ.(5).