სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შელეგია. ლიტერატურული წარსულის ერთი ფურცელი. კრ.რუსთავის ჩირაღდნები. 1988წ. გვ.179-185.

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ., პეტრიაშვილი შ.. ლიტიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №16, გვ. 154-159, თბილისი.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ფარესაშვილი. ლობალიზაცია და საერთაშორისო შრომის ბაზარი. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.

მ. ღირსიაშვილი, ნ,მოძღვრიშვილი. ლობიოს მოსავლიანობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლები ფოსფორიანი სასუქების ნორმების გამოცდისას თესბრუნვის რგოლში“.. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2004წ. ტ. 44, თბილისი, 2004, გ. 391-394.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ლობისტური ფიარტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. თბ., # 3 (19).

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, რ. ასათიანი. ლოგიკა, ენა, გამოთვლები. გაზეთი „თბილისის უნივერსიტეტი“ . 2001წ. N14(1892).

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების ერთობლივი პროგრამული რეალიზაციის საკითხისათვის. " ტრანსპორტი" . 2005წ. № 3 (19); გვ. 49 - 51.

ა. დუნდუა, ა. ნოდია, მ.პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების რეალიზაცია მიკროპროცესორების საშუალებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 3-4; გვ. 22 - 25.

Н. Бутхузи, გორშკოვი თეიმურაზი. ლოგისტიკაში საზოგადოებრივი და სოციალური ასპექტების საქალაქო-სამგზავრო გადაზიდვებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28).

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურშვილი , ვ. ბოცვაძე. ლოგისტიკის გამოყენება აფხაზეთის ტურისტულ ინდუსტრიაში. აფხაზეთის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2004წ. .

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი, ვ. ბოცვაძე. ლოგისტიკის გამოყენება სამგზავრო ტრანსპორტზე. ქსტუ შრომები, ტ. № 3, გვ. 79-84. გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფოლადი, გვ. 1-15. 2004წ. .

თ. გორშკოვი, ურუშაძე ქეთევანი. ლოგისტიკის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. #2 (39) 2017 წ. 5 გვ..

გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2013წ. №1. 3-8გვ. ISSN 1512-3537.

გ. მაისურაძე. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 0წ. #1. სტუ, თბ., 2013. 3-8 გვ..

. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 0წ. #1. სტუ, თბ., 2013. 3-8 გვ..

გ. ტყეშელაშვილი, გიორგაძე ხ. თეთვაძე რ.. ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 3(34).

ნ. ბუთხუზი. ლოგისტიკური პროცესების აუთსორსინგი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #7 71-73,.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე. ლოგისტიკური პროცესების მართვა სამრეწველო ბიზნესში. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი და სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. N 2, .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. ლოგისტიკური პროცესების მართვა სამრეწველო ბიზნესში. ქ.თბილისი უნივერსიტეტი “გეომედი” კრწანისის ქ. 3. 2016წ. N1-2(5-6); გვ.55-66.

ნ. მაჭავარიანი, ვ. ადამია, ნ. არაბული, ლ. ელიაური. ლოკალურ ქსელში ინფორმაციის კრინტოგრაფიული დაცვა (რუსულ ენაზე). Georgian Engineering News. 2007წ. №3.