სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2. 2010წ. გვ.251–253.

. ლუვიური ორი იეროგლიფის ისტორიისათვის. ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2006წ. #XI, გვ.16-24.

მ. პაპაშვილი. ლუი XI თანამედროვე დიპლომატიური ხელოვნების ფუძემდებელი. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №20, გვ.101-117.

მ. პაპაშვილი. ლუი XIV–ის "მეფე მზის" სიმბოლოს გაგება ვახტანგ VI–ის დიპლომატიაში. კრებ.: "ევროპული კვლევები". 2013წ. გვ.238–248.

ი. ლაგვილავა. ლუმინესცენციის ფენომენი. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი “ქიმიის უწყებანი”. 2013წ. ,1, 63-68, , .

ი. მეტრეველი. ლურჯ ზამბახზე გამოვლინებული პათოგენური სოკოები აღმოსავლეთ საქართველოში. ლ.ყანჩველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. ISSN 1512-2506, XXXVIII, თბილისი გვ. 69-74.

ლ. იმნაიშვილი. მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . . 2010წ. .

თ. გერკეული. მ. შვანგირაძე, თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . N 2 საგრანტო თემის ანგარიში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. მ. წერეთელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში პრესის როლის შესახებ, . საერთაშორისო ჟურნალი. „საისტორიო ვერტიკალები“, . 2015წ. .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, ც.ბუჩუკური, გ.მაკასარაშვილი, მ.კუცია. მ.კუცია-ზოგიერთი შეზღუდვის მქონე M/G/1 პრიორიტეტული სისტემა.. სისტემის შეფასება აბონენტის პოზიციიდან. სტუ-ს შრომები №4 (486), 2012. გვ. 42-45. . 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. მ.ლერმონტოვის შემოქმედებითი მეთოდის პრობლემა ("ჩვენი დროის გმირი") (Проблема творческого метода прозы М.Ю.Лермонтова («Герой нашего времени») . ავტორეფერატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი. თსუ0ს გამომცემლობა. 1997წ. 27 გ (1,5 ნაბეჭდის ფორმა).

ზ. ხვედელიძე. მ.ტატიშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი, ი. სამხარაძე "მთა-ხეობიანი რელიეფის როლი ჰაერის ნაკადიდ ლოკალურ ცირკულიაციის შესწავლაში". ქესჟ"ფიზიკა". 2018წ. N1(18) გვ.21-32.

თოხაძე მ.. მაგარი რომისებური სასმელის "წიწამური" ქიმიურ-ტექნოლოგიური პარამენრების დამუშავება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 127-129.

შ. მესტვირიშვილი, ო. გიორგობიანი, ნ. აზარიშვილი. მაგისტრალურ გაზსადენებში აკუმულირებული გაზის რაოდენობით გამოწვეული დანაკარგები. "ენერგია". 2002წ. #1.

ლ. მახარაძე, ნ. ხუნდაძე, ვ. გელაშვილი. მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ-მექანი-კური თვისებების ტრანსპორ-ტირების გარემოსაგან დამო-კიდებულებით ცვალებადოის კვლევა სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით . ”სამთო ჟურნალი”, #1(35), თბილისი, . 2015წ. #1(35)გვ.36-40.

ნ. ხუნდაძე, ლ. მახარაძე, ვ. გელაშვილი. მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. 2(35) გვ. 36-40.

ი. გოგუაძე, ბახტაძე ჯ., ანჯაფარიძე ტ.. მაგისტრალურ მილსადენზე ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული სპირალისებრი დახვევის მეშვეობით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 66-72.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალურ ნავთობგაზსადენე-ბზე ავარიის შედეგად მდინარის ესტუარებში შესაძლო ეკოლოგიური სტრესების პროგნოზირება.. ენერგია . 2011წ. N1(57), .

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა დაინდუქციებული დენების ზემოქმედებისაგან. Business-Engineering. 2014წ. № 3, გვ. 185-186.