სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი, გალია ცქვინიტიძე. მებოცვრეობაში გამოყენებული საკვები საშუალებები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

მ. ცინცაძე, ნაილი ორჯანელი, გიორგი ნატროშვილი. მებოცვრეობის განვითარების გზები-კვებაში რეზერვების გამოყენება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. 1(15).

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”,. 2014წ. N3, 10 გვ.,.

გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3.

ლ. ქათამაძე. მედია და სტერეოტიპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2017წ. 1.

რ. თაბუკაშვილი. მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #3. (477) .

ქ. გიორგობიანი. მედიასაშუალებების კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმები. სტუ. "განათლება". 2014წ. N1 (10). გვ. 75-79.

თ. ბერიძე, მ. გაბუნია. მედიაციის კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟ. მართლმსაჯულება და კანონი. 2013წ. #1 (13), გვ. 60-69.

ლ. ქათამაძე. მედიის როლი კულტურული ფასეულობების ფორმირებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2013წ. N1(7),გვ.128-130.

ნ. მაისურაძე. მედიის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს შრომების კრებული "სეუ და მეცნიერებები", 2016.. 2016წ. .

ნ. ქებაძე, დ. შენგელია, ა. ბაკურაძე, გ. წითლანაძე, ნ.კაპანაძე. მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში. თანამედროვე მედიცინა . 2009წ. # 8.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე. მედიცინის ისტორიის ლაბირინთებში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. .

ნ. ხაზარაძე. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

ნ. ხაზარაძე. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი. მეთანის ემისია ქქ.თბილისისა და ქუთაისის ნაგავსაყრელებიდან. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.164-173.

თ. წივწივაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი. მეთანის რადიკალური ჰალოგენირების რეაქციების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა. Georgian engineering news.. 2011წ. N2(vol.58), გვ.121-122.

დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. შარაშიძე, გ. ასპანიძე. მეთანის წვის პროდუქტებით გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების მოდელირება და პროგნოზირება თერმოდინამიკული ანალიზით ე.გ.მ.-ზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686, № 4, ტ. 9, გვ. 370 - 373. .

ვ. ზეიკიძე. მეთაური- ლიდერის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხედრო ქვედანაყოფში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2009წ. #11, 2009.

ვ. ზეიკიძე. მეთაური-ლიდერის ფორმირების პიროვნული თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2009წ. #12, 2009.

თ. ცინცაძე, ლ.ჭურაძე, პ. იავიჩი. მეთილის ლურჯის გათავისუფლების პროცესი ვაგინალური სუპოზიტორიებიდან და მათი სტანდარტიზაცია. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.31. №1. გვ. 97-100.