სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ინტელექტი. 2012წ. #1(42) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ენერგია . 2012წ. #1(42) .

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული პროგნოზირება. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №2(2),2007 წ. გვ.60-63.

დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების მდინარის წყალქვეშა გადასასვლელებზე ავარიების შედეგად რისკფაქტორების, საიმედოობის და კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები (მილშიდა დიაგნოსტიკა). ენერგია . 2015წ. 1(73)/.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენის ავარიული გაგლეჯისას, გრუნტში დეპრესიის წირების აგების და მდინარეებში ჩაღვრილი პროდუქტის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება.. ენერგია . 2011წ. N4(60), .

ლ. მახარაძე, ვ. გელაშვილი, ს. სტერიაკოვა. მაგისტრალური ნავთობ-სადენების და ნავთობპროდუქტ-სადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. ”სამთო ჟურნალი”, #1(35), თბილისი, . 2016წ. #1(35),გვ.41-48.

დ. გურგენიძე. მაგისტრალური ნავთობსადენების წყალქვეშა გადასასვლელებზე კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ენერგია. 2006წ. №1 თბილისი.

დ. გურგენიძე. მაგისტრალური ნავთობსადენების, წყალქვეშა გადასასვლელების დიაგნოსტიკისა და კონტროლის ოპტიმალური დროის მომენტების შერჩევა. ენერგია. 2005წ. №2 თბილისი.

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური. მაგისტრალური წყალსადენის ტექნიკურ-ეკონომიკური ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. ენერგია. 2006წ. #2(38), თბილისი, გვ. 143-149.

ე. გერსამია. მაგნიტოგამტარების დამზადების ტექნოლოგიური კვლევის ზოგიერთი შედეგი და უახლოესი პერსპექტივა. გამომცემლობა ენერგია . 2006წ. #4(40)ქ. თბილისი.

გ. ცხომელიძე, შ.ნემსაძე, ა.ტორონჯაძე. მაგნიტურ იმპულსური დანადგარების გამოყენების საკითხები და მათი სრულყოფის პერსპექტივები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2007წ. N2(464) გვერდები 18-24.

შ. ნემსაძე. მაგნიტურ – იმპულსური დანადგარის ტექნოლოგიურ კვანძში მოქმედი ელექტრომაგნიტური ძალების ანალიზი. “ენერგია”, N2(38) თბილისი, გვ.49-52 . 2006წ. N2(38) თბილისი, გვ.49-52.

შ. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამი, ტორონჯაძე ავთანდილი. მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარების გამოყენების საკითხები და მათი სრულყოფის პერსპექტივები. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, N2(464), თბილისი, გვ.18-24 . 2007წ. N2(464), თბილისი, გვ.18-24 .

. მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიური და გამოსაცდელი სისტემები რევერსიულად ჩართული დინისტორებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, N1(475), თბილისი, გვ.44-48 . 2010წ. N1(475), თბილისი, გვ.44-48 .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჭედლიშვილი გ., კრილოვა ი., ერისთავი დ.. მაგნიტური ველის გავლენა ელექტროდალექვის მეთოდით დასატან ლაქსაღებავ მასალებსა და დანაფარების თვისებებზე. სტუ შრომები. 2002წ. #5 (444), გვ 30-31.

ვ. მიქელაშვილი, შ. კეკუტია, ჯ. მარხულია, შ. ახობაძე. მაგნიტური ნანოსითხის სინთეზირება და მედიცინაში მისი გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშ.სამეცნ.კონფერენციის (კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში) მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ.140-143.