სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ბ. მანინგი და ვ. გაფრინდაშვილი. მადნეულის ბარიტული კონცენტრაციის ვარგისიანობის საცდელი შემოწმბა ბარიუმის ნაერტების საწარმოებლად, # 3,2007,4გვ.;. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. # 3,2007,4გვ.;.

ი. გელეიშვილი. მადნეულის გამდიდრებული ფაბრიკის ნარჩენები და მათი კომპლექსური გადამუშავება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. №1,77-81 გვ.(5).

ა. ესაკია. მადნეულის კარიერის ბორტების მდგრადი კუთხეების განსაზღვრა. „სამთო ჟურნალი“ სტუ თბილისი. 1998წ. № 2 34 - 40.

მ. მარდაშოვა, თ. ძაძამია. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2007წ. ISSN 1512-2743 N20, გვ. 400 – 403 .

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე #20, გვ. 400 - 403 . 2007წ. ISSN 1512-2743.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. მადნეულის მამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენებიდანოქროს დამატებისთი ამოკრეფა. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი”, . 2009წ. # 24.

ი. ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი,. მადნეულის პირიტის კონცენტრატისა და ჭიათურის მანგანუმ შემცველი ნედლეულის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის კინეტიკა და მექანიზმი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2015წ. თბილისი, №29, გვ.111-119 ..

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე. მადნეულის პირიტის კონცენტრატისა და ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის კინეტიკა და მექანიზმი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია ,,ინტელექტუალი”. 2015წ. №29, 111-120 გვ. (10).

დ. ერისთავი, შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის საბადოს ბარიტული კონცენტრატის აღდგენის ოპტიმალური პირობების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ISSN-0132-6074, №1,ტ. 42.თბილისი. გვ.99-101. .

შ. ანდღულაძე, null, დ. ერისთავი, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის საბადოს ბარიტული კონცენტრატის აღდგენის ოპტიმალური პირობების დადცენა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2016წ. №1, ტომი 42, გვ.99-101.

ზ. ოქროსცვარიძე, თ. წილოსანი. მადნეულის საბადოს ეკოლოგიური პრობლემების რეგულირების პროექტი. Georgia chemical journal. 2009წ. №9(4), გვ.365-369.

მ. ქავთარაძე. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები” ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. მადნეულის საბადოს ოქროსშემცველი კვარციტების გამდიდრების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომები. 2003წ. #6 (439).

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების დაფქვის სიმსხოს დადგენა. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების ნივთიერი შედგენილობის შესწავლა. . ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26).

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავა კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. თბილისი. ტ.35, 3 გვ..

ა.ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავა კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქ.მეცნ.ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია.. 2009წ. N 3, ტ35.

შ. ანდღულაძე, გ. მჭედლიშვილი, ა.ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავე კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2009წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 35, # 3, .

შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავე კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია ,,ინტელექტუალი”. 2008წ. #6, გვ 85-89.

მ. ბერეჟიანი, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სპილენძის კონცენტრატის ეკოლოგიურად გამართლებული გადამუშავების პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტომი 34, N 2, გვ. 193-196.