სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. მადნეულის სპილენძის მადნების დასაწყობებული კუდების კოლექტიური კონცენტრატის სელექციის საკითხები. სამთო ჟურნალი. 2014წ. №2(33), .

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. 3გვ..

მ. ქიტოშვილი, ვ.ზვიადაური, რ.ენაგელი. მადნის დალექვის პროცესის მართვა მისი ავტომატური ვიბრაციული მიწოდებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2009წ. #2(50), გვ.108-112.

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის მართვა მისი ავტომატური ვიბრაციული მიწოდებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2009წ. 2(50)ნაწ.1.

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #1(26).

მ. ლომსაძე-კუჭავა. მავნე სამუშაო პირობებში ადამიანთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2014წ. N4; 54-62.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი. მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის კომპიუტერული სწავლების მეთოდიკა დაწყებით კლასებში. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1, .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლებაში ანალოგიის გამოყენების თეორიის საფუძველი. ჟურნალი „ინტელექტი“, N3(32) 5 გვ. 2008წ. .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლების ჰუმანიტარიზაციის თეორიული საფუძვლები. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(32) 5 გვ. 2008წ. .

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ვ.აბზიანიძე. მათემატიკოსების მსჯელობა ეკოლოგიაზე და მის პრობლემებზე. ჯურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. №30.

გ. ელიავა, გუგეშაშვილი გ. გიგილაშვილი ო.ცინცაძე. მათემატიკოსი, ფიზიოლოგი და ფსიქოლოგი. ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია, ლ. ლეკიაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე. მათემატიკური და ბუნებრივი ენების ლოგიკა და თანამედროვე სასწავლო მიზნები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N1, (ქართულად), 155-160.

მ. დვალი, თ. მეხიშვილი, დ. აბზიანიძე. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების საკითხში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. 978-9941-14-868-2.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები. 2001წ. III, (ინგლისურად), 56.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები . 2001წ. (ქართულად), .55.

კ. ფხაკაძე, ბ.პარტი, ა.მიულენი, რ.უოლი. მათემატიკური მეთოდები ენათმეცნიერებაში – ნაკვეთი I: სიმრავლეთა თეორია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N1, (ქართულად), 81-154.

კ. ფხაკაძე, ბ.პარტი, ა.მიულენი, რ.უოლი. მათემატიკური მეთოდები ენათმეცნიერებაში – ნაკვეთი II: ლოგიკა და ფორმალური სისტემები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“, . 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად: 165. მთარგმნელ–რედაქტორები: კ.ფხაკაძე, ლ.ლეკიაშვილი; მთარგმნელები: მ.ივანიშვილი, ე.სოსელია), 93-178.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. მათემატიკური მეთოდები, როგორც სტრატეგიული ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მისი პრექტიკული გამოყენების ასპექტები ეკონომიკაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2015წ. N4(32) გვ. 31-39. .

კ. ფხაკაძე, ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, თ. მჭედლიშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი. მათემატიკური მოდელების დამუშავება შიგაწვის ძრავის სიმძლავრითი, საწვავ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური მაჩვენებ-ლების ამაღლებისათვის აირგანაწილების ფაზების ოპტიმიზირებით. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 .