სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25431 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Хуцишвили. Модели многоуровневых активных систем . Тбилиси: Мецниереба. 1986წ. Тезисы докладов X Всесоюзного совешения-семинара «Управление иерархическими активными системами»..

Р. Гогаладзе, Г. Метревели. Некоторые рекомендации профилирования сложного режущего инструмента для образования винтовых сопряженных поверхностей. Научно-технический журнал ТРАНСПОРТ . 2009წ. №1 (33-34) стр.52-53 ISSN 1512-091.

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., ,Беденашвили Б., Мачкалова Н.. отчёт по НИР "Блеск", 1964 . Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчёт по НИР "Перспектива", 1971 . Закрытая тема. 0წ. .

Р. Гогаладзе, ალიხანაშვილი მ. Роль прикладной геометрии и некоторые рекомендацийи для определения активной части режущего инструмента . ტრანსპორტი და მანქანათქმშენებლობ სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1(13) ISSN 1512-3537 стр. 146-151.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи трещины продольного сдвига в упругом теле . Международный научный журнал . GEN .. 2003წ. 1; ст. 41–43;.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბარამბოს და ბეგქონდარასაგან მშრალი მონოსანელებლების წარმოების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია. “მწვანე დედამიწა”, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი. 2003წ. გვ.138.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბეგქონდარას, ბარამბოს და უსუპისაგან მშრალი არომატულ-სანელებელი პროდუქციის წარმოება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 39.

ე. მისაბიშვილი. გ. გოგიჩაძე, თ. გოგიჩაძე, გ. კამკამიძე. სიმსივნური უჯრედების ვარიაბელური მემბრანული პოტენციალის შესაძლო ეფექტი სხვადასხვა სახის კანცეროგენულ პროცესზე.. საქართველოს სამედიცინო სიახლენი. 2014წ. 2014. #9 (234). გვ. 116-120..

მ. კაშიბაძე. გ. სურგულაძე, ზ. წვერაიძე, თ. კაიშაური, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე. უნიფიცირებული პეტრის ქსელების კონცეფცია და რეალიზაცია მართვის ავტომატიზებულ სისტემებშ. . 2006წ. .

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, მაღრაძე გ.. ეკოლოგიური ასპექ-ტები შ. რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №17.

რ. გოგალაძე, ყიფიანი დ. ერთმალიანი მრავალტალღიანი საფრის გაანგარიშება გარსების სახსრული შეერთებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. №1-3 2009 გვ 60–63 ISSN 0130-7061.

ვ. ზვიადაური. ვიბრაცია, მისი მეტამორფოზები და მართვა. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2008წ. №3.

რ. გოგალაძე, ალიხანაშვილი მ. ზედაპირების პირობითი კლასიფიკაცია პოზიციური ამოცანები კატალანის ზედაპირებზე. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2006წ. №1(6),2006 გვ .151-158 ISSN 1512-3979.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. თბომტარის ტემპერატურის ოპტიმიზაცია ქონდარის და პიტნის ხელოვნური შრობისას. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ.27.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. თმის დასაბანი საშუალება ”ბალზამის” მიღება და შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, . 2006წ. №7-9,თბილისი, გვ. 92-95.

ნ. კოდუა. კ.მაღრაძე, თ. მიქიაშვილი. TotalHydropower Potential of Southern Caucasus and its prospects. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია'. 2007წ. ISSN1512-410X.. . 2007წ. .

რ. გოგალაძე, ბიბილური მ. კიდეების გასწვრივ განაწილებული მომენტებით დატვირთულ კონტურზე თავისუფლად დაყრდნობილი დახრილი ცილინდრული ზედაპირი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. №1-3, 2006, ISSN 0130-7061, გვ .74-77.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კიფერის თესლნერგის მსხლიდან ჩირის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 85.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კონდუქციური მეთოდით სოიოს შროტის შრობის პროცესის გამოკვლევა. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, ქ. თბილისი,. 2004წ. II კრებული, # 4-6,გვ.109.