სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავა. დღევანდელი ვანის რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების ისტორიიდან. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 1(9). 2011წ. .

ი. კვესელავა. ე. შევარდნაძის პიროვნული და პოლიტიკური სახისმეტყველების შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #3. 2012წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ე.ჩაჩხიანი, მ.ბედინეიშვილი. ენერგეტიკული ობიექტის მართვის მომხმარებლის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.//ენერგია, 2009, # 4, 28-35 გვ. . . 2009წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ე.წ. "მშრალი ხიდის" მიმდებარე ტერიტორიის (ყოფილი ბაზრობის) ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. № 2 (14), 176–181.

ზ. ბაიაშვილი, გოთოშია მ. და სხვ.. ეგმ-ის გამოყენება სივრცული მეთოდით ელექტრული წრედების გაანგარიშებისათვის.. ელექტროენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები. სამეცნიერო შრომები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1990წ. 11 (367). 10 გვ. .

ი. გოგუაძე. ევოლუციური პროგნოზირება ბურღვაში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 146-150..

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. ჟურნ. «საისტორიო მაცნე» . 2009წ. ბათ., #18.

მ. ამირგულაშვილი. ევროკავშირის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი. ევროპელი მოაზროვნენი ნიკო ნიკოლაძის შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალებიდან. 2012წ. .

გ. დარცმელია. ევროპის კავშირი. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2009წ. ტ.V, 20-24.

გ. დარცმელია. ევროპის საბჭო. გამომც."ცოდნა", სამეცნიერო ძიებანი. 2012წ. ტ.VIII, გვ.33-38.

ზ. კვეტენაძე. ევროპული იდეები ქართველი ერის იმანენტურ ისტორიაში. სტუ-ს ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროპული კვლევები თანამედროვე საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. .

ა. სონღულაშვილი. ეთნიკური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2010წ. # 12, გვ. 132-143.

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები საქართველოში xx საუკუნის 80-იან წლებში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2016წ. # XVIII.

ნ. ხაბეიშვილი. ეთნოსტილი –იაპონური მინიმალიზმი.. Design review. გამომც.შპს.. 2008წ. N5. გვ.56–65. ISSN 1512-3316.

მ. ამირგულაშვილი. ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XIII-XV ს. I ნახევარში. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #13, გვ. 25.

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა.ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე,. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. # 2,9(2),2009, გვ.183–185;.