სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლებაში ანალოგიის გამოყენების თეორიის საფუძველი. ჟურნალი „ინტელექტი“, N3(32) 5 გვ. 2008წ. .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლების ჰუმანიტარიზაციის თეორიული საფუძვლები. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(32) 5 გვ. 2008წ. .

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ვ.აბზიანიძე. მათემატიკოსების მსჯელობა ეკოლოგიაზე და მის პრობლემებზე. ჯურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. №30.

გ. ელიავა, გუგეშაშვილი გ. გიგილაშვილი ო.ცინცაძე. მათემატიკოსი, ფიზიოლოგი და ფსიქოლოგი. ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია, ლ. ლეკიაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე. მათემატიკური და ბუნებრივი ენების ლოგიკა და თანამედროვე სასწავლო მიზნები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N1, (ქართულად), 155-160.

მ. დვალი, თ. მეხიშვილი, დ. აბზიანიძე. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების საკითხში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. 978-9941-14-868-2.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები. 2001წ. III, (ინგლისურად), 56.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები . 2001წ. (ქართულად), .55.

კ. ფხაკაძე, ბ.პარტი, ა.მიულენი, რ.უოლი. მათემატიკური მეთოდები ენათმეცნიერებაში – ნაკვეთი I: სიმრავლეთა თეორია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N1, (ქართულად), 81-154.

კ. ფხაკაძე, ბ.პარტი, ა.მიულენი, რ.უოლი. მათემატიკური მეთოდები ენათმეცნიერებაში – ნაკვეთი II: ლოგიკა და ფორმალური სისტემები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“, . 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად: 165. მთარგმნელ–რედაქტორები: კ.ფხაკაძე, ლ.ლეკიაშვილი; მთარგმნელები: მ.ივანიშვილი, ე.სოსელია), 93-178.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. მათემატიკური მეთოდები, როგორც სტრატეგიული ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მისი პრექტიკული გამოყენების ასპექტები ეკონომიკაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2015წ. N4(32) გვ. 31-39. .

კ. ფხაკაძე, ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, თ. მჭედლიშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი. მათემატიკური მოდელების დამუშავება შიგაწვის ძრავის სიმძლავრითი, საწვავ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური მაჩვენებ-ლების ამაღლებისათვის აირგანაწილების ფაზების ოპტიმიზირებით. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 .

ნ. ყავლაშვილი, ვ. გაბისონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 10. 2010წ. #4 გვ. 164-165.

მ. ნადირაძე. მათემატიკური მოდელირებისა და იდენტიფიკაციის მეთოდების აუცილებლობა გეოდინამიკური სისტემების შესწავლის პროცესში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №2(66), გვ. 101-103, ISSN1512-2012.

გ. ყირმელაშვილი, ლ. ბერიძე. მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N 1(16), თბილისი. 2010წ. გვ. 36-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. მათემატიკური ფიზიკის რთული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა სამცვლადიანი განტოლებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. მათემატიკური ქიმიის განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 186-189.

მ. გოცაძე, ნ.მუხიგულაშვილი ვ. კუპრაძე. მაიზოლირებელი პირა¬პი-რის მინიმალური დასაშ-ვები წინაღობის სიდიდის განსაზღვრის მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია?. საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. №29.