სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შავლაყაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში რეაგენტებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა. . 2009წ. .

ი. ბაზღაძე, ი. გელეიშვილი. მანგანუმის ოქსიდური მადნის გამოტიტვა პირიტის კონცენტრატის ავყოკლავური ჟანგვის პროდუქტის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. თბილისი, ტ 41, №4, ISSN 0132-6074, გვ.413-417.

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე. მანგანუმის ოქსიდური მადნის გამოტუტვა პირიტის კონცენტრატის ავტოკლავური ჟანგვის პროდუქტის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ.41, №4, 413-417 გვ.(5).

თ. შარაბიძე. მანგანუმის პულპაში მეტალის ხარჯის განსაზღვრა ნეიტრონულ-აქტივაციური მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 2000წ. №1 (161) გვ. 94-97.

თ. ცინცაძე, ა. შუკაკიძე, ი. ლაზარიშვილი. მანგანუმის როლი ღვიძლისმიერი ენცეპალოფათიის პათოგენეზში. მიმოხილვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ბიოლოგიის სერია. 2004წ. ტ.30. №5 გვ.733-741.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის დაცლის მექანიზმების გაანგარიშების მეთოდები . სტუ-ს შრომები. 1999წ. #2 (426) გვ. 74-79.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის სატრანსპორტო ხაზების აბტომატური მართვა. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #2(430) გვ 104-108.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის სატრანსპორტო ხაზების ავტომატური მართვა. სტუ-ს შრომები. 2000წ. №2 გვ. 104-108.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი.ს, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის სპეცკონცენტრატის დაბრიკეტების ტექნოლოგიის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2; გვ. 109-112.

ნ. წერეთელი. მანგანუმის სპეცკონცენტრატის დაბრიკეტების ტექნოლოგიის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2, გვ.109-112.

ჯ. შენგელია, თ. აგლაძე. მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის და ცხოველთა კვების ხარისხის მანგანუმის ოქსიდის წარმოება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა: წარსული, აწმყო, მომავალი. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 199-212.

. მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის და ცხოველთა კვების ხარისხის მანგანუმის ოქსიდის წარმოება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა: წარსული, აწმყო, მომავალი. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 199-212..

. მანგანუმის ქიმიური პროდუქცია: გამოყენება, ბაზარი, ეკონომიკა. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა:წარსული, აწმყო, მომავალი.თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 97-157.

თ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, მ. აბაშიძე. მანგანუმის ქლორიდის ტეტრაჰიდრატის დეჰიდრატაციის მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(4) გვ. 313-315.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, თ. ფალავანდიშვილი. მანგანუმის ღარიბი მადნებიდან წარმოების ნარჩენი და ნამწვი აირების SO2-გან გაწმენდისას მიღებული ხსნარებიდან მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის გამოკრისტალების პროცესის გამოკვლევა (ინგლისურ ენაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. 1(9).

გ. ვარშალომიძე, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, ი. ჩხარტიშვილი. მანგანუმის შენადნობები მასური ძალების ველში, სინთეზის კანონზომიერებანი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #14, 99-105 გვ.

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II), და ნიკელის(II) სხვადასხვა ლიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის იწ-სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ. 12(1) გვ.24-27.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი,ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12 N1. გვ.24-27.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთოამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N1. გვ.24-27.

თ. გიორგაძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. მანგანუმის(II),კობალტის (II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთოამინომეთილ პირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N1 გვ.24-27.