სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის სატრანსპორტო ხაზების ავტომატური მართვა. სტუ-ს შრომები. 2000წ. №2 გვ. 104-108.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი.ს, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის სპეცკონცენტრატის დაბრიკეტების ტექნოლოგიის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2; გვ. 109-112.

ნ. წერეთელი. მანგანუმის სპეცკონცენტრატის დაბრიკეტების ტექნოლოგიის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2, გვ.109-112.

ჯ. შენგელია, თ. აგლაძე. მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის და ცხოველთა კვების ხარისხის მანგანუმის ოქსიდის წარმოება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა: წარსული, აწმყო, მომავალი. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 199-212.

. მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის და ცხოველთა კვების ხარისხის მანგანუმის ოქსიდის წარმოება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა: წარსული, აწმყო, მომავალი. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 199-212..

. მანგანუმის ქიმიური პროდუქცია: გამოყენება, ბაზარი, ეკონომიკა. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა:წარსული, აწმყო, მომავალი.თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. გვ. 97-157.

თ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, მ. აბაშიძე. მანგანუმის ქლორიდის ტეტრაჰიდრატის დეჰიდრატაციის მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(4) გვ. 313-315.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, თ. ფალავანდიშვილი. მანგანუმის ღარიბი მადნებიდან წარმოების ნარჩენი და ნამწვი აირების SO2-გან გაწმენდისას მიღებული ხსნარებიდან მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის გამოკრისტალების პროცესის გამოკვლევა (ინგლისურ ენაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. 1(9).

გ. ვარშალომიძე, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, ი. ჩხარტიშვილი. მანგანუმის შენადნობები მასური ძალების ველში, სინთეზის კანონზომიერებანი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #14, 99-105 გვ.

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II), და ნიკელის(II) სხვადასხვა ლიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის იწ-სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ. 12(1) გვ.24-27.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი,ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12 N1. გვ.24-27.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთოამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N1. გვ.24-27.

თ. გიორგაძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. მანგანუმის(II),კობალტის (II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთოამინომეთილ პირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N1 გვ.24-27.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა, თბილისი. 2010წ. 1(22).

თ. ჭეიშვილი, ხუციანიძე მ., შავლაყაძე მ.. მანგანუმშემცველი მასალების ტესტურ რეაგენტში ხსნადობაზე თერმული დამუსავების პირობების გავლენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. №12(1)б გვ.9-12.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრების შლიკერების რეოლოგიური თვისებების თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები.. 2002წ. №6 (445), თბილისი, გვ. 19-24.

მ. გუგეშიძე, ი.გელეიშვილი, მ.დემეტრაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრანტის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ISSN 1512-0686 ტომი 15 N1 გვ. 54-56.

ი. ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, მ.დემეტრაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი, ტ 15, №1, ISSN 1512-0686, გვ.54-56.

ი. გელეიშვილი, მ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ი. ბაზღაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ. 15, №1, 54-55 გვ. (2).

თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული მასალების შესწავლა . სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2 (476), გვ.83-87.