სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კოვზირიძე, ხორავა პაატა, მენთეშაშვილი გ.. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმიის მეთოდით კანის და კანქვეშა სიმსივნური დაავადების სამკურნალო აპარატი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2015წ. 1 (33),გვ. 15-22.

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმიისმეთოდით სწორი ნაწლავისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სამკურნალო აპარატი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2015წ. N17. 2 (34). გვ. 11-20.

ს. ხუციშვილი, ვ. გორგიძე ნ. მახარაშვილი. მართვის მატრიცული მექანიზმების ზოგიერთი ამოცანა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მარტვაში" მოხსენებათა კრებული .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციის ხელით შეტანით საკითხის შესახებ ალფაბეტის ცვლადი შემადგენლობის შემთხვევაში. ტექნიკური კიბერნეტიკა, სპი-ს შრომები. . 1982წ. №6, 74-77 გვ; .

გ. ნარეშელაშვილი, თ. შეროზია, ვ. დიდმანიძე. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციულიუსაფრთხოება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. №1(10).

გ. გოგიჩაიშვილი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა 25 წლისაა. საერთაშორისო კონფერენციის"მართვის ავტომატიზებული სისტემები" სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

გ. გაბაიძე, კ. მიროტაძე. მართვის აპარატის ეფექტიანობა დუშეთის რაიონის კოლმეურნეობებში. საქ. მთიანი რეგიონების სას. სამ. წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების აქტუალური საკითხები. სსი სამეცნიერო შრომები1983წ.. 1983წ. .

თ. სუხიაშვილი. მართვის აპარატის საქმიანობის შეფასება ორგანიზაციულ სისტემებში . სტუ-ს შრომები . 2001წ. №4(437) , გვ.. 206-207.

მ. ხარხელი. მართვის გამოყოფა საკუთრებისგან ანუ როგორ და როდის უშლის ხელს საკუთრება მენეჯმენტს. ეკონომოკა. 2011წ. N5-6, 124-139.

კ. სოხაძე. მართვის ეფექტური სისტემა და მისი განვითარების ტენდენციები.,, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“.. ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #1 გვ.343-346..

მ. რაზმაძე. მართვის თანამედროვე მეთოდები ენერგოდამზოგ სისტემებში. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #2 (46) გვ.64–68.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ნ. ძამაშვილი . მართვის ინფორმაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის აგება UML-ტექნოლოგიით. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N4(432), გვ. 69-76.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მართვის მოწყობილობათა რხევითი სისტემების პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

გ. კოტრიკაძე, ბაღდავაძე გელა. მართვის მოწყობილობების სინთეზის ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების აუცილებელი და საკმარისი პირობები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:57-62.

გ. ბაღდავაძე. მართვის მოწყობილობების სინთეზის ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების აუცილებელი და საკმარისი პირობები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:57-62.

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011, # 1(10), გვ.176-179. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. . სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. , . 2011წ. № 1(10), გვ.176-179.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში.. სტუ-ს შრომები, 2014, # 2(18), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.