სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011, # 1(10), გვ.176-179. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. . სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. , . 2011წ. № 1(10), გვ.176-179.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში.. სტუ-ს შრომები, 2014, # 2(18), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.

ო. შონია, ლ. კაკაშვილი. მართვის პროცესის გრაფიკული იმიტაცია და ავტომატიზებულ სისტემაში ოპერატორის მოქმედებათა საიმედოობის გაზომვა. ჟურ. საქართველოს ნავთობი და გაზი თბილისი . 2007წ. N-21, გვ. 127-128 .

თ. ტროყაშვილი. მართვის სისტემებში შიდა კოორდინატების გამოყენების საკითხები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 145.

ო. შონია. მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N4-6, გვ. 7-11.

მ. ქანთარია. მართვის სრული ფუნქციის ცნება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. III ტომი.

მ. ხარხელი. მართვის ფუნქციები და მართვის სისტემები. ახალი ეკონომისტი. 2008წ. N2, 62-67.

ე. ბარათაშვილი, თამარ როსტიაშვილი, ირაკლი შათაშვილი. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს-სტრატეგიების გამოყენებით. თბილისი. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი", გვერდი106-110. 2011წ. № 1, .

თ. როსტიაშვილი, თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს–სტრატეგიების გამოყენებით.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. 1.

ლ. გაჩეჩილაძე. მართვის წრფივი სისტემების კორელაციური ანალიზი და სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. 10; 42-46. ISSN 0135-0765. .

ი. ნავდარაშვილი, ნ.მეფარიშვილი. მართკუთხა კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3 (55) / 2010, გვ.87-90.

დ. ტაბატაძე, . თარხნიშვილი. მართკუთხა პრიზმის სახით დატვირთული კონტურზე დაყრდობილი მართკუთხა ფირფიტის გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდი.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტეკნოლოგია".. 2001წ. #4-6 2001.

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. №10-12.

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. №10-12.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. N 10-12.

დ. ტაბატაძე, ი. ღუდუშაური, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფორმის დახრილ არხებში სითხის ლამინარული დინების შესახებ.. საკ. მეცნიერებათა აკადემია, "მოამბე".. 2000წ. 162 #2, .

ნ. ჩიკვილაძე. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა რეპროდუქციული განწყობა და რეპროდუქციული ქცევა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 w., #3, gv.182-189 (0,5);.