სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა, თბილისი. 2010წ. 1(22).

თ. ჭეიშვილი, ხუციანიძე მ., შავლაყაძე მ.. მანგანუმშემცველი მასალების ტესტურ რეაგენტში ხსნადობაზე თერმული დამუსავების პირობების გავლენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. №12(1)б გვ.9-12.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრების შლიკერების რეოლოგიური თვისებების თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები.. 2002წ. №6 (445), თბილისი, გვ. 19-24.

მ. გუგეშიძე, ი.გელეიშვილი, მ.დემეტრაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრანტის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ISSN 1512-0686 ტომი 15 N1 გვ. 54-56.

ი. ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, მ.დემეტრაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი, ტ 15, №1, ISSN 1512-0686, გვ.54-56.

ი. გელეიშვილი, მ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ი. ბაზღაძე. მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ. 15, №1, 54-55 გვ. (2).

თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული მასალების შესწავლა . სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2 (476), გვ.83-87.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული მასალების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მასალების გრანულომეტრიის გავლენა მათ ტესტურ რეაგენტში ხსნადობაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი, კერამიკა . 2012წ. 1(27). გვ. 56-59. თბილისი 2012 .

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე, თ.ბუჩუკური. მანგანუმ–სილიციუმ–ალუმინიანი კომპლექსური ლიგატურების მიღება. სტუ–ს შრომები #3. 1998წ. #3 41–43 გვ..

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მანიპულატორების მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით.. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №1(4); 99-102 გვ.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მანიპულატორების მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №1(4), 99-102 გვ.

ო. გაბედავა, ა.გ. ბუაძე. მანიპულატორებისათვის კავშირის კონტროლური და მართვის ალგორითმი. მონაცემთა ინტელექტუალური ბანკები, მოხსენებათა თეზისები მე-6 საკავშირო სამეცნიერო ტექნოლოგიური სკოლა ბაკურიანი. 1990წ. 48 გვ;.

ნ. ნათბილაძე, ზ. უფლისაშვილი. მანიპულატორი ჰარმონიული პროპორციების მქონე რგოლებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 2(18). 2010წ. 5 გვ.

ნ. ნათბილაძე. მანიპულატორი ჰარმონიული პროპორციების მქონე რგოლებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 2(18). 2011წ. .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ.უფლისშვილი. მანიპულატორის რგოლების მოძრაობის ოპტიმიზაციის გეომეტრიული საფუძვლები. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2007წ. 1. გვ. 3-6 უაკ 621.01.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. მანიპულიატორი. საავტორო მოწმობა N 1077780. 1984წ. გ.ბ. N 9.

თ. რუხაძე. მანქანათმშენებელი საწარმო საქართველოში არსებულ სამართლებრივ გარემოში. . „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2014წ. N1(29) გვ.130-134..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. მანქანა–ავტომატების ამსრულებელი მექანიზმების მუშაობის შეთანხმებულობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამოყენებითი მექანიკა. შრომათა კრებული. 2010წ. გვ. 60–67.

ხ. ბერიშვილი. მანქანა–მოწყობილობის ლიზინგის პოტენციური ბაზარი საქართველოში . ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #4.2006. გვ.126–131.