სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული მასალების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მასალების გრანულომეტრიის გავლენა მათ ტესტურ რეაგენტში ხსნადობაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი, კერამიკა . 2012წ. 1(27). გვ. 56-59. თბილისი 2012 .

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე, თ.ბუჩუკური. მანგანუმ–სილიციუმ–ალუმინიანი კომპლექსური ლიგატურების მიღება. სტუ–ს შრომები #3. 1998წ. #3 41–43 გვ..

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მანიპულატორების მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით.. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №1(4); 99-102 გვ.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მანიპულატორების მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №1(4), 99-102 გვ.

ო. გაბედავა, ა.გ. ბუაძე. მანიპულატორებისათვის კავშირის კონტროლური და მართვის ალგორითმი. მონაცემთა ინტელექტუალური ბანკები, მოხსენებათა თეზისები მე-6 საკავშირო სამეცნიერო ტექნოლოგიური სკოლა ბაკურიანი. 1990წ. 48 გვ;.

ნ. ნათბილაძე, ზ. უფლისაშვილი. მანიპულატორი ჰარმონიული პროპორციების მქონე რგოლებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 2(18). 2010წ. 5 გვ.

ნ. ნათბილაძე. მანიპულატორი ჰარმონიული პროპორციების მქონე რგოლებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 2(18). 2011წ. .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ.უფლისშვილი. მანიპულატორის რგოლების მოძრაობის ოპტიმიზაციის გეომეტრიული საფუძვლები. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2007წ. 1. გვ. 3-6 უაკ 621.01.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. მანიპულიატორი. საავტორო მოწმობა N 1077780. 1984წ. გ.ბ. N 9.

თ. რუხაძე. მანქანათმშენებელი საწარმო საქართველოში არსებულ სამართლებრივ გარემოში. . „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2014წ. N1(29) გვ.130-134..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. მანქანა–ავტომატების ამსრულებელი მექანიზმების მუშაობის შეთანხმებულობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამოყენებითი მექანიკა. შრომათა კრებული. 2010წ. გვ. 60–67.

ხ. ბერიშვილი. მანქანა–მოწყობილობის ლიზინგის პოტენციური ბაზარი საქართველოში . ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #4.2006. გვ.126–131.

ლ. მარგველანი. მანქანური თარგმანი და ენობრივი კომპიუტერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ.140-142.. 1997წ. .

დ. ბლუაშვილი, ქ. ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი. მანჩხაფის ოქროს მადანგამოვლინების სტრუქტურულ-გეოლოგიური პოზიცია (ზემო სვანეთი) . გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ. 2015წ. .

Н. Размадзе. მაპლასიფიცირებული დანამატების დამზადება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში. სტუ შრომები. 2002წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასიფიცირებული დანამატების დამზადება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2002წ. .

ზ. ქარუმიძე, ვ. ლოლაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატები ცვლადი მოცულობითი მასის კომპოზიტური ბეტონების დამზადების ტექნოლოგიაში. მშენებლობა. 2010წ. № 2(17),გვ.142-146.

ა. კიკაბიძე, შატბერაშვილი გრიგოლი. მარაგების მინიმალური მოცულობის დადგენა საბადოს დამუშავების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის დასადგენად. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #2(25), გვ. 28-29.

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.ჭყოიძე,. მარაგთა ოპტიმიზაცია ორი სახის დანახარჯების შემთხვევაში. . სტუ-ს შრომები №2 (484), 2012. გვ.63-66. . 2012წ. .