სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. მარკეტინგული მოდელის დაპროექტება UML-ტექნოლოგიით უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების აგებისას.. სტუ შრ.კრებ.: “მას”-N1(6). 2009წ. 99-103.

თ. კვარაცხელია. მარკეტინგული მოთხოვნილებების გათვალისწინება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განლაგებისა და სპეციალიზაციის ოპტიმიზაციის მათემატიკურ მოდელში. საქართველოს ს/მ მეცნ. აკადემიის მოამბე. 2005წ. # 13. 25-29გვ. .

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, სურგულაძე გიორგი. მარკეტინგული პროცესების მართვის ერთი მოდელის შესახებ ფერადი პეტრის ქსელებით. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2008წ. 2(5), 63-70.

ე. თურქია, მ. ოხანაშვილი. მარკეტინგული პროცესების მოდელირება ბიზნეს-პროექტების მართვის სისტემაში. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2009წ. 1(6), 99-103.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. მარკეტინგული პროცესების მოდელირება თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით. საინჟინრო სიახლენი Gtu.ge.en 2015(4). 2015წ. .

ა. გვარუციძე, გიორგი ცაავა. მარკეტინგული საქმიანობა, როგორც საბანკო მენეჯმენტის განუყოფელი ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა.. 2017წ. № 5.

ე. ბარათაშვილი, კ. მახვილაძე დ. გორგიძე. მარკეტინგული საქმიანობის ოპტიმიზაცია. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’ . 2013წ. #4, 2013წ.

გ. იაშვილი, მაკარიძე ა.. მარკეტინგული სტრატეგია და მისი როლი რუსთავის აზოტის ქარხნის განვითარებაში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. №2(472), გვ. 120-124.

ზ. ვაშაკიძე, ბ. ბარკალაია. მარკეტინგული სტრატეგია ტურისტულ ბაზარზე. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #3, 150-152 გვ., .

გ. ცაავა. მარკეტინგული სტრატეგიის პირობებში ფინანსების წარმოშობის სადისკუსიო პრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების კრებული (ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი),. 2009წ. ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების კრებული (ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი), გვ. 398-402..

ს. ცუცქირიძე. მარკშეიდერული სამუშაოების წარმოება და ანალიზი ღია სამუშაოების მარგი წიაღისეულის დამუშავებისას. სამთო ჟურნალი. 2013წ. № 2 (31) გვ.37-38.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია. მარნეულის დაბლობის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებათა შესახებ. სტუ-ს შრომები, #4 (420), გვ. 63-68. 1998წ. ISSN 0201-7164.

დ. ზერაგია. მარსელ ფრუსტი . „კომბრე“. „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. თბილისი, 2014 წ. გვ. 325-329.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. მარტივი მოძრავი კვანძების მოწყობა რკინაბეტონის საყალიბე სისტემების აგების დროს. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.4.

ვ. მენთეშაშვილი, გ. გოგიაშვილი. მარტივი სირთულის კორპუსული დეტალების ქვეჯგუფში კომპლექსურის შერჩევა . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, N 2 33-43 გვ. 2006წ. .

ზ. ხასაია. მარტინ ჰაიდეგერი ხელოვნების შესახებ. ჩვენი მწერლობა. 2013წ. № 14 (196), გვ. 28-35.

მ. გოცაძე, ლ. ფხაკაძე. მარშრუტების მართვისა და ინფორმაციული უზრუ-ნველყოფის ავტომატიზა-ციის პრობლემები. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

დ. კაპანაძე. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. №1 , სტუ, გვ.126-129.

ტ. ბურკაძე, ბურკაძე ა.. მარშრუტიზაციის დეიქსტრას ალგორითმი და მისი გამოყენების შემდგომი პერსპექტივა ტელეკომუნიკაციურ ქსელებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. #4(470); 32-35.