სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

ნ. ჩხაიძე. ნაშების თეორიის გამოყენება ზოგიერთი არასაკუთრივი არასაკუთრივი ინტეგრალის გამოთვლისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2017წ. ტ. N 33 გვ. 176-182.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის თანაფარდობის საკითხი უახლესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., # 18.

გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის საკითხები უახლოესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18, 115-120.

ე. კალანდაძე. ნაციონალური არქიტექტურა. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N 4 (27) .

ლ. კაპანაძე. ნაციონალური პოპულიზმი საქართველოში. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ:92-97.

ნ. ფხაკაძე, ლ. ლურსმანაშვილი, ქორჩილავა დალი. ნაციონალური სამოსის კონსტრუქციის აგების ძველი და ახალი ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. ტბილისი 2012წ.. 2012წ. №3(25), 88-93 გვ. .

ნ. სონღულაშვილი. ნაციონალური სიმბოლოების როლი XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ ერთობაში. კრებული „ამირანი“. 2010წ. #XXII.

მ. კუპრავიშვილი. ნაწილაკის ფორმის გავლენა წყლასადინარის კალაპოტის გარეცხვა-დალექვის პროცესზე. სსაუ, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული, "აგრარული მეცნიერების აქტუალური საკითხები". 2000წ. თბილისი, ტომი 5, 6 გვ. 238-243.

ჯ. მარხულია. ნახევარგამტარზე ბარიერული და ომური კონტაქტების დამზადების ტექნოლოგია . "ფოტონიკა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "ფოტონიკა" სამეცნიერო კომფერენციის, ISBN 978-9941-14-933-7, გვ 206-236 .

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა, ზ.რობაქიძე, ვ.რუსეცკი.. ნახევარგამტარული დეტექტორის ფონის შემცირება პასიური დაცვის რეკონსტრუქციისა და აქტიური დაცვის ჩართვის გზით. თსუ-ს საიუბილეო კონფერენციის მასალები,11-25 მაისი, 1993 წ., თბილისი. 1993წ. .

ვ. მაისურაძე, ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ნახევარსფერული ფორმის ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების მგრძნობიარობის გაზრდის გზები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, გვ.159-164.

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონტურთა ტოპოლოგიური პარამეტრების გავლენა კუთხური გადაადგილების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალ მახასიათებელზე. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 2 (385) გვ. 76-80 .

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვით-ანალიზური მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. 1 (ტომი 145). გვ. 138-141.

ო. ლაბაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვითი-ანალიზური მეთოდი . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #1, ტომი 145, გვ. 138-141.

ი. ნავდარაშვილი. ნახევარწრიული კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3(18), გვ. 84-88.

ე. ედიბერიძე, თ. ნანიტაშვილი, ც. შლაკაძე, ლ. ეჯიბია. ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 37-38.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ნახევრად ხისტი (კომპოზიციური) საგზაო ფენილები ძველი ასფალტბეტონის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #1(467) თბილისი, საქართველო გვ.92–96.

თ. ნანიტაშვილი, ედიბერიძე ეთერი. ნახევრადტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.