სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. მართვის ფუნქციები და მართვის სისტემები. ახალი ეკონომისტი. 2008წ. N2, 62-67.

ე. ბარათაშვილი, თამარ როსტიაშვილი, ირაკლი შათაშვილი. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს-სტრატეგიების გამოყენებით. თბილისი. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი", გვერდი106-110. 2011წ. № 1, .

თ. როსტიაშვილი, თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს–სტრატეგიების გამოყენებით.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. 1.

ლ. გაჩეჩილაძე. მართვის წრფივი სისტემების კორელაციური ანალიზი და სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. 10; 42-46. ISSN 0135-0765. .

ი. ნავდარაშვილი, ნ.მეფარიშვილი. მართკუთხა კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3 (55) / 2010, გვ.87-90.

დ. ტაბატაძე, . თარხნიშვილი. მართკუთხა პრიზმის სახით დატვირთული კონტურზე დაყრდობილი მართკუთხა ფირფიტის გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდი.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტეკნოლოგია".. 2001წ. #4-6 2001.

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. №10-12.

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. №10-12.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. N 10-12.

დ. ტაბატაძე, ი. ღუდუშაური, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფორმის დახრილ არხებში სითხის ლამინარული დინების შესახებ.. საკ. მეცნიერებათა აკადემია, "მოამბე".. 2000წ. 162 #2, .

ნ. ჩიკვილაძე. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა რეპროდუქციული განწყობა და რეპროდუქციული ქცევა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 w., #3, gv.182-189 (0,5);.

ნ. ჩიკვილაძე. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა შვილიანობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2005წ. 1. 2005 weli, # 7-8,gv. 136-152, (1.0);.

. მართლმადიდებლური სამყარო და ქართველი ქალი. ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2004წ. #10, გვ. 18-25.

ლ. ჭყონია. მართლმდიდებლური ქრისტიანული რელიგია და თვითშენახვითი ქცევა. ჟურნ. დემოგრაფია,. 2001წ. #1(3). გვ.44-49 .

ა. ზენაიშვილი. მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები. სამართალი და მსოფლიო. 0წ. issn 2346-7916.

ნ. ნიორაძე. მართლმსაჯულების ისტორიიდან. თემიდა. 0წ. .

დ. ცუცქირიძე. მარიამ დედოფალი - ,,მსგავსი თამარ მეფისა შემდგომად არღარავინ". საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი"სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი". 2016წ. № 1. გვ.62–69.

ე. ბუხრაშვილი. მარიამ დემურია და ნინო ნაკაშიძე _ ქართველი მოღვაწეები. სამეცნიერო ჟურნალი `საისტორიო ვერტიკალები~. 2013წ. #27, გვ. 186-189, 2013.

ი. ქადარია. მარილიანი წყლის ინტრუზია ზღვის სიღრმით წყალსაგდებ ნაგებობებში. ენერგია, ენერგია. 2002წ. N 4(24); გვ.183-185; ISSN 1512-0120.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. მარკეტინგ-მენეჯმენტის განვითარება საქართველოში. სტუ, „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. . 2017წ. .