სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი ს., ნანობაშვილი დომნა. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიულ თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები . 2004წ. 2(452); გვ 112-115.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა, წერეთელი ქეთევან. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2 (452); გვ 112-115.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, გვენცაძე დავითი, ბალახაშვილი მაია, ჩიტორელიძე ამირანი. ნახშირბადშემცველი დანამატებისა და შემკვრელის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციიაცის ჟურნალი “კერამიკა”. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 9-13..

ა. სულაძე, ბ. ჩიჩუა . ნახშირებზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებული გეოეკოლოგიური მონიტორინგი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები “ეკოლოგიის თეორიული საფუძვლები”, თბილისი. 2001წ. 3 გვ..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., ლომიძე ნ.. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ეკოლოგიურად სუფთა ორგანულ-მინერალური სასუქების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, . 2011წ. #9-12, გვ. 28-33..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., მალაშხია შ. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ჰუმატური პრეპარატების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი,. 2011წ. #1-3, გვ. 39-42.

ო. მიქაძე, აჩიკო პაპიაშვილი. ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების ნაცრის გამოყენებით ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტი-ანი შენადნობის მიღების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ებერგია - ENERGY, 2017, თბილისი. 2017წ. № 1(81), 2017, გვერდები: 63-66.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, ლ. ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, № 5, გვ.495-496.

ნ. ბოლქვაძე, თ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, ლ.ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 # 5. გვ; 495-496.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ნახშირის ენერგეტიკული მიზნით გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2004წ. # 3(31) გვ 11-16.

ჯ. კაკულია, ვ.თოთიბაძე, შ.მალაშხია, ლ ქართველიშვილი და სხვ.. ნახშირის მრეწველობის ნარჩენებიდან ჰუმატური პრეპარატის მიღების შესაძლებლობის კვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, . 2011წ. №1-2-3. 2გვ..

დ. ჩომახიძე. ნახშირის როლი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. სამთო ჟურნალი. 2008წ. #1-2 (20-21).

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ი. ედილაშვილი, ე. ცხაკაია, ქ. გიორგაძე. ნახშირწყალბადებისა და გოგირდორგანული ნაერთების დაყოფა ნავთობის მაღალმდუღარე ფრაქციებში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. 7(2), გვ. 166-172.

ა. ზენაიშვილი. ნების გამოვლენის თავისებურებები შრომით ურთიერთობებში. სამართალი . 2014წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ბიწკინაშვილი, გ. ღვინეფაძე. ნებისმიერ დატვირთული ბრუნვითი გარსის რიცვითი გადაწყვეტის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სამშენებლო მექანიკის პრობლემები”-ს შრომის კრებული. 2010წ. №2(17).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ნებისმიერი მრუდის მიმართ მხების აგების პრაქტიკული ხერხი.. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.29-31..

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდებზე აგებული ტოლგვერდა სამკუთხედების ერთი თვისების შესახებ. ტრანსპორტი. 2012წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბის" დამატება;შრ.. 2006წ. 7;214-218გვ.ISSN #1512-102X.

რ. კოკილაშვილი, გ. ხიტირი,, ი. ჩიკვაიძე. ნედლეულის და ტექნოლოგიის ცვლილებით ლუმინესცენტური კომპონენტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. თბილისი.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ე. ედიბერიძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლები. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. #16.