სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ედიბერიძე, ნ, ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიკრობიოლოგიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №16, გვ. 153-155.

ნ. ალხანაშვილი, რეხვიაშვილი რ.. ნედლი და გამშრალი პიტნის და ულუმბოს ხარისხის მახასიათებლები. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 94.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ზ. კალანდარიშვილი. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, 51-60 გვ..

ი. გოგუაძე, კალანდარიშვილი ზ.. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ.51-61..

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ნეირონები და ნეირონული ქსელების სწავლება უკუკავშირისგამოყენებით ქართული სიმბოლოების ამოცნობის მაგალითზე. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. ISSN 1512-3979 2010 233გვ.

მ. ჩხაიძე, ო. თავდიშვილი. ნეირონული ქსელის ფორმირება სწავლების პროცესში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. 2(82), გვ.75-81.

გ. შაველაშვილი, იური ქირია. ნეიტრალის რეჟიმი 6–35კვ. ქსელში. საერთაშორისო სამეცნიერო. ინტელექტუალი. 2015წ. #29. 8 გვერდი..

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №21 გვ. 123-126.

თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერალური ჟურნალი ” ნავთობი და გაზი”. 2007წ. #32.

მ. ლურსმანაშვილი, და სხვა. ნელა და მონოტონურად მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების მართვის დროს „ადამიანი მანქანის“ მოქმედების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #18. თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი, ნ.რაზმაძე. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანაიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. საინფორმ. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2006წ. #18,გვ. 106-110..

თ. ცინცაძე, ნ.ა. ბეგალიშვილი, ნ.ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

კ. აბლოთია, მაია სოსელია. ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკა მსოფლიო პრაქტიკაში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2017წ. .

კ. აბლოთია. ნეოკეინსური ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ძირითადი გზები საქართველოში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. N3.

ნ. ასათიანი, თამარ ნატროშვილი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ზ. კვინიკაძე. ნეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7 გვ..

რ. კლდიაშვილი. ნერწყვის ქიმიზმი. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტ.1 N1 გვ.3.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ლ. თარგამაძე. ნესვის (CUCUMIS –MELO) კულტურა ქართულ ისტორიულ წყაროებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. . 2011წ. ტ.11, №4, გვ. 469-471. .

ი. მოსაშვილი, გ. დალაქიშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი. ნეტერის თეორემა და პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპი. სტუ–ს შრომები N4 (437). 2001წ. გვ.81–87.