სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ქ. მახაშვილი, ზ.ი. ციხელაშვილი, ც.ვ. კენკიშვილი, ი.ნ. მარგალიტაძე.. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდიკა.. Georgian Engineering News. 0წ. №2, 2013, с.106-109.

გ. ჯოლია. ეკოლოგიური ურბსოციუმი: წარსული, აწმყო, მომავალი. ეკონომიკა. 2015წ. #3-4.

მ. ამირგულაშვილი. ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველო. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19, გვ. 28.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე პრობლემები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2011წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ნ. ხუხუნაიშვილი. ეკონომიკური ეფექტიანობის პრობლემა საქართველოს სამრეწველო საწარმოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.261-265.

ლ.ბოჭოიძე. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. #4 (12) გვ.145-153.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. ეკონომიკური თეორიის სწავლების პრობლემები საქართველოს უნივერსიტეტებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. №1, 2013 .

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 239-240 გვ..

გ. ლობჟანიძე. ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, № 2(472), გვ. 31–35., 2009. 2009წ. № 2(472), გვ. 31–35., 2009.

ა. სიჭინავა. ეკონომიკური რეფორმის ტერიტორიული ასპექტები. ეკონომიკა. 2000წ. # 3, გვ.5.

გ. ტაბატაძე, რ.სარჩიმელია. ეკონომიკური რისკი ნავთობისა და გაზის მრეწველობაში,. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №17, 2007, გვ.26–31;.

გ. ლომსაძე, რ. სარჩიმელია, . ეკონომიკური რისკის თეორიის საინჟინრო–ეკონომიკურ სპეციალობებზე სწავლების საკითხი, . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების გამომცემლობა, 2 გვ.. 2002წ. .

გ. ჯოლია. ეკონომიკური ურთიერთობის პრინციპები მუსლიმურ ქვეყნებში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#3; გვ. 31-37.

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ლანჩავა ე.. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინვესტიციური პროგრამების ეფექტური მენეჯმენტის ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. გვ.148-154.

ნ. ხაბეიშვილი. ელეგანტური ფრანგული სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N8. გვ.54–65. ISSN 1512-3316.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე. ელემენტური ბორის ჟანგვის პროცესი. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი `მაცნე~ . 2009წ. #2, 204-208.

გ. მურჯიკნელი, ნ. ერემეიშვილი, ფოფხაძე ე., მოდებაძე ნ., მოდებაძე ი.. ელექტრენერგო სისტემის ტელეკომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი. სტუ. 2007წ. 1(2). გვ6..

ლ. იმნაიშვილი. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტებთან ანგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. // ენერგეტიკის რეგულირების მაცნე, 2003, # 5, გვ. 5-9. . . 2003წ. .

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,მოამბის“ დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) , 4გვ.