სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. თავბერიძე. 6. პოლიტიკური რეკლამა და ინდივიდი . აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებლი. 2015წ. XXXVII ტ. გვ.4.

ნ. გიგაური. 6. შემოქმედებითი შრომა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. გვ. 73-75.. . 0წ. .

ი. ხუციშვილი. 6. „გამოძიების ორგანიზაციულ – სამართლებრივი თავისებურებები“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

თ. სუხიაშვილი. 60. სტუდენტური სესხების გაცემისა და მისი დაფარვის მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება,. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. .

გ. ცაავა. 61. ფინანსურ ტრანზაქციებზე ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა. „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 11 - 17.

გ. ცაავა. 62. ბანკის საკრედიტო პორტფელისა და საკრედიტო და საპროცენტო რისკების ურთიერთკავშირის მართვა. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 45 - 53.

გ. ცაავა. 64. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 92 - 98.

გ. ცაავა. 65. სახელმწიფო ხელისუფლებას, ცენტრალურ ბანკსა და საკრედიტო ორგანიზაციებს შორის ფულად-საკრედიტო რეგულირების ფუნქციების განაწილების ტენდენციები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 103 - 121.

გ. ცაავა. 66. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 137 - 148. .

გ. ცაავა. 68. ბიზნეს-პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 233. .

გ. ცაავა. 69. ბანკის აქტიური ოპერაციების ეკონომიკური შინაარსი და აქტივების ხარისხის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 261 - 272. .

ი. სიგუა. 7. D. Natrosvili, G. Sadunishvili, Z. Tediashvili, Fluid-Solid interaction: Acoustic Scattering by an Elastic Obstacle with Lipshitz Boundary. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Phisics. Volume 35 (2005), 91-127.. . 2005წ. .

G. Gigilashvili, null, Z.Gurtskaia, M.Rogava. 7. The amount of CD34+,CD34-,CD133+,GPA+ in peripheral blood living nuclear cells in patients with hearth failure. . Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Volume 2 Issue 2pp.179-196.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 7. კატექინების ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ნ. ქავთარაძე. 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2005წ. №XXXIII.

მ. მილაშვილი. 7. საქართველოს შავიზღვისპირა საკურორტო ქალაქებში კერძო საცხოვრე- ბელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. . საერთ.კონფ.მასალები. 1997წ. თბ.1997წ..

ნ. გიგაური. 7. ტურიზმის მარკეტინგი და მისი თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2010წ. ივნისი. გვ. 344-349.. . 0წ. .

ლ. ბერიძე, მ. გაგაძე. 7. „ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების განმსაზღვრელი პირობები“ . „სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „განათლება“ . 2017წ. N1(17).

მ. სულაძე. 750 – 1150 კვ ნომინალური ძაბვის ცვლადი დენის შორეულ ელექტროგადაცემათა სქემურ-რეჟიმული პარამეტრების შედარებითი ანალიზი. სპი-ს პროფ.-მასწ. დაწარმოების მუშაკთა XXV რესპ. კონფერენცია.. 1978წ. 2 გვ..

ნ. გიგაური. 8. მართვის საორგანიზაციო სტრუქტურა კულტურისა და ხელოვნების ორგანიზაციებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნვიერსიტეტი. 2011წ. აპრილი. გვ. 167-172.. . 0წ. .