სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. მარკეტინგული სტრატეგიის პირობებში ფინანსების წარმოშობის სადისკუსიო პრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების კრებული (ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი),. 2009წ. ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების კრებული (ახალციხის სახელმწიფო სქსწსვლო უნივერსიტეტი), გვ. 398-402..

ს. ცუცქირიძე. მარკშეიდერული სამუშაოების წარმოება და ანალიზი ღია სამუშაოების მარგი წიაღისეულის დამუშავებისას. სამთო ჟურნალი. 2013წ. № 2 (31) გვ.37-38.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია. მარნეულის დაბლობის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებათა შესახებ. სტუ-ს შრომები, #4 (420), გვ. 63-68. 1998წ. ISSN 0201-7164.

დ. ზერაგია. მარსელ ფრუსტი . „კომბრე“. „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. თბილისი, 2014 წ. გვ. 325-329.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. მარტივი მოძრავი კვანძების მოწყობა რკინაბეტონის საყალიბე სისტემების აგების დროს. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.4.

ვ. მენთეშაშვილი, გ. გოგიაშვილი. მარტივი სირთულის კორპუსული დეტალების ქვეჯგუფში კომპლექსურის შერჩევა . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, N 2 33-43 გვ. 2006წ. .

ზ. ხასაია. მარტინ ჰაიდეგერი ხელოვნების შესახებ. ჩვენი მწერლობა. 2013წ. № 14 (196), გვ. 28-35.

მ. გოცაძე, ლ. ფხაკაძე. მარშრუტების მართვისა და ინფორმაციული უზრუ-ნველყოფის ავტომატიზა-ციის პრობლემები. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

დ. კაპანაძე. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. №1 , სტუ, გვ.126-129.

ტ. ბურკაძე, ბურკაძე ა.. მარშრუტიზაციის დეიქსტრას ალგორითმი და მისი გამოყენების შემდგომი პერსპექტივა ტელეკომუნიკაციურ ქსელებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. #4(470); 32-35.

გ. დანელია, გ. დანელია. მარცვლეული კულტურების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. N=XXXIV, 30-31 გვ.

გ. გაბაიძე, მ. ბოსტოღანაშვილი. მარცვლეული მეურნეობის მნიშვნელობა და მისი ადგილი კახეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2002წ. ტ. 20. თბ. 2002 წ. გვ. 284.

დ. ნატროშვილი, ე. ძირკვაძე. მარცვლეულის წარმოების ხელშაეწყობა ნიადაგის მინიმალური და ნულოვანი დამუშავების ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVII, გვ.145-147.

გ. არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(474),თბილისი,2009.. 2009წ. გვ.19-24..

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. „4(474),გვ.19-24.

გ. არაბიძე, თ,ჯიშკარიანი, მ.არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2009წ. №4 თბილისი, .

ი. მარგალიტაძე. მას-მედიასთან მუშაობის სტრატეგია. თდუ ,,გორგასალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. ISSN 1987-7994,გვ.155-158.

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. მასათა ცვლის განივი გადაადგილების საშუალო სიჩქარე და სიჩქარის გრძივი მდგენელის დადგენა ჭალური და კალაპოტური ნაკადების ურთიერთზემოქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი თბილისი . 2009წ. #1(12) გვ.63-71.

ა. ნევეროვი, მეტრეველი ანა. მასალათა დაუშლელი შეერთების პრობლემები და პერსპექტივები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. გვ. 104-107.

თ. ცინცაძე, რ. სხილაძე. მასალები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის კათედრის ისტორიის შესახებ (1918-1930წწ.). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ. 266-268.