სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(474),თბილისი,2009.. 2009წ. გვ.19-24..

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. „4(474),გვ.19-24.

გ. არაბიძე, თ,ჯიშკარიანი, მ.არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2009წ. №4 თბილისი, .

ი. მარგალიტაძე. მას-მედიასთან მუშაობის სტრატეგია. თდუ ,,გორგასალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. ISSN 1987-7994,გვ.155-158.

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. მასათა ცვლის განივი გადაადგილების საშუალო სიჩქარე და სიჩქარის გრძივი მდგენელის დადგენა ჭალური და კალაპოტური ნაკადების ურთიერთზემოქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი თბილისი . 2009წ. #1(12) გვ.63-71.

ა. ნევეროვი, მეტრეველი ანა. მასალათა დაუშლელი შეერთების პრობლემები და პერსპექტივები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. გვ. 104-107.

თ. ცინცაძე, რ. სხილაძე. მასალები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის კათედრის ისტორიის შესახებ (1918-1930წწ.). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ. 266-268.

ნ. გელოვანი. მასალები კუპცისების მოღვაწეობის ისტორიის შესახებ საქართველოში. “ფარმაცევტული მაცნე მედეა” . 2002წ. #11, გვ. 26-29.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. გურამიშვილი. მასალები მბეჭდავი ქერქიჭამიას ბიოეკოლოგიური თავისებურებების შესახებ.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 1(36), თბილისი, 2010, გვ. 64–65.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. გურამიშვილი. მასალები მბეჭდავი ქერქიჭამიას დასახლების სიმჭიდროვის შესახებ.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 1(36), თბილისი, 2010, გვ. 69–71.

. მასალები სამეფო ხელისუფლების ისტორიისათვის ძველ ფრიგიაში. კრებული ეძღვნება მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 85 წლისთავს. 2007წ. გვ.451-458.

ნ. გელოვანი. მასალები საქართველოში სასამართლო-ქიმიური ლაბორატორიის არსებობის ისტორიასთან დაკავშირებით (1860-1960). “ფარმაცევტული მაცნე მედეა” . 2002წ. #3, გვ. 10.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი, ნ.სხილაძე. მასალები შაქრის სამრეწველო წარმოების ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. N11(4), გვ. 472-477.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე. მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გავლენა ტანსაცმლის დამუშავების ტექნოლოგიურ პროცესზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი35. 2009წ. N1. 121-124გვ..

ბ. სურგულაძე, ლ. ზამბახიძე, შალიტაური გიორგი. მასალის ეკონომიის შესაძლებლობა გეგმაში ტეხილღერძიანი შემომფარგლავი კედლის გამოყენებისას. "მშენებლობა". 0წ. №2(45).

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, გ. თათრიშვილი. მასალის მახასიათებლების გავლენა ვიბროსეპარაციის პროცესზე. სტუ-ს შრომების კრებული. 2001წ. №6(439), 4 გ..

მ. შილაკაძე, ზ.ქაშიაშვილი. მასალის საანგარიშო დრეკადობის მოდულის ექსპერიმენტული კვლევა სხეულის დეფორმაციათა შეზღუდვის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი". 2006წ. 1-2б, 23-26.

თ. კვაჭაძე, ბ. გვასალია. მასალის ხარჯვის მიხედვით სტრუქტურული კონსტრუქციის ოპტიმალური სიმაღლის შერჩევა. სტუ, "შრომები". 2013წ. #3 (489), თბილისი, გვ. 9-12.

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე. მასალის ხარჯვის მიხედვით სტრუქტურული კონსტრუქციის ოპტიმალური სიმაღლის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2013წ. #3 (489), თბილისი, გვ. 49-52.

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. ხელისუფლება და საზგადოება #4(20) 16-21.