სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილ, ნანობაშვილი დომნა. მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი სპეცპროდუქტისა და საცდელი კაზმის მეტალურგიული თვისებების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი \ინტელექტუალი\. 2010წ. N12.

მ. მელაძე. მაღალმთიან აგროეკოლოგიურ პირობებში პერსპექტიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ექსპერიმენტის შედეგები ორგანული სასუქის ფონზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2004წ. ტ. XXVIII, გვ. 76-79.

მ. მელაძე. მაღალმთიან ზონაში ორგანული მიწათმოქმედების ტექნოლოგიის აგრომეტეოროლოგიური დასაბუთება . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2004წ. N3, გვ. 16-18.

გ. სოსელია. მაღალმთიან რეგიონებში კარსტული წარმოშობის წყაროების გამოყენების თავისებურება წყალმომარაგების სისტემებში. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N 1-2 (15-16).

გ. ყურაშვილი. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალური განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები ტურიზმში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე. მაღალპლასტიკური ბეტონის ნარევის მიღება სუპერპლასტიფიკატოპის დამატებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2003წ. №1-3.

ნ. რაზმაძე. მაღალპლასტიკური ბეტონის ნარევის მიღება სუპერპლასტიფიკატორის დამატებით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2003წ. #1-3, 67-70 გვ..

დ. ტურძელაძე, მჭედლიძე მ.. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“ XXVII.. 2017წ. .

ჯ. სირაძე, დავით ტურძელაძე, მაყვალა მჭედლიძე. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. მოამბე XXVIII. 2017წ. N28,გვერდ 3..

დავით ტურძელაძე, მაყვალა მჭედლიძე. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფ-დი და რეც-დი ს/პრაქ.ჟურნ.მოამბე,ХХШ-2017. 2017წ. N28,6გვერდი.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ- სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი, . 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი,. 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2009წ. 7-10 ოქტომბერი, გვ. 45-52.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. მაღალხარისხოვანი წიტელი სუფრის ნახევრად ტკბილი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ი. ნინიძე, ა.ქუთათელაძე. მაღაროს ტურბოჰაერსაბერ მანქანებში პომპაჟური რხევების თავიდან აცილების საშუალება და მისი გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი. 2005წ. №2 (15) გვ. 56-59.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, გ.ფუტკარაძე. მაღლივ კარკასულ შენობებში გამოყენებული სეისმოდამცავი სისტემები. მშენებლობა. 2016წ. N4(43).

ლ. კახიანი, ნ.ღუღუნიშვილი,გ.დარსალია,დ.მეტრეველი. მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფის საკითხები. მშენებლობა. 2008წ. N1(8).

ო. კიღურაძე, ბარამიძე ს. კიღურაძე ბ. . მაღლივი მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება გეოთერმული რევერსიული თბური ტუმბოების ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 2010წ. 7-10.

მ. ჭანტურია, თ. გოგინაშვილი. მაღლივი შენობების დაპროექტებისა და მშენებლობის განვითარების ეტაპები დინამიური მახასიათებლების გათვალისწინებით. მშენებლობა. 2017წ. № 3(46).