სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლოსაბერიძე. მასივში ქანის მექანიკური რღვევის პროცესის აღწერა საზღვარზე დინამიკური დატვირთვების ზემოქმედებისას.. შრომათა კრებული `გამოყენებითი მექანიკა~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2010წ. გვ. 49-53..

დ.ვარდიაშვილი. მასიური საყრდენი კედლების საბრჯენკედლიანი საძირკვლის ახალი კონსტრუქციის კომპიუტერული დაპროექტება. კერამიკა,. 2000წ. N2.

ნ. მურღულია, null, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მასიური საძირკვლების დინამიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მასიური საძირკვლების დინამიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(29).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. მასიური საძირკვლების დინამიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29).

ნ. ნავაძე, ვასილ ქართველიშვილი, თეიმურაზ თურმანიძე, ვახტანგ წულეისკირი, ვასილ ქართველიშვილი. მასიური ტვირთის გადაზიდვის მარშრუტებზე ავტომობილების მოძრაობის და დატვირთვა განტვირთის პუნქტების მართვის ზოგიერთი საკითხები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. №1-2(29-30) გვერდები 10-11.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.თათრიშვილი. მასლის მახასიათებლების გავლენა ვიბროსეპარაციის პროცესზე . სტუ-ს შრომების კრებული. 2001წ. #6(439), 4 გვ..

ს. სიგუა. მასობრივი და ელიტარული კულტურები. ჟურნ. „პარალელი“, №4, გვ. 181–193.. 2012წ. .

ზ. კვეტენაძე. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობებში. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 2008წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. მასობრივი ინფორმაციის საშჲალებები და მასობრივი კომუნიკაცია სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების პირობებში. მართვის ავტომაზებული სისტემები, შრომები. 2011წ. № 1 910), გვ. 40-45.

ვ. კვირიკაშვილი. მასობრივი კომუნიკაციების კრიმინოგენურობა. ,,ინტელექტუალი". 2015წ. .

ქ. გიორგობიანი. მასობრივი კომუნიკაციების როლი თანამედროვე საზოგადოების ცხოვრებაში. სტუ. "განათლება". 2015წ. N1 (12). გვ. 151-156.

ჰ. კუპრაშვილი. მასობრივი კომუნიკაციისა და პოლიტიკური კომუნიკაციის ზოგიერთი ასპექტი პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი III , გვ. 13-20.

დ. მამფორია. მასობრივი მომსახურეობის იმიტაციური მოდელი სასწავლო პროცესისათვის. ტექინფორმის ქართული რეფერატული ჟურნალი. 2001წ. #4.

თ. მალაღურაძე. მასობრივი საზოგადოებისა და პროპაგანდის თეორია. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. შრომები 1 (16), გვ. 156-160.

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. მასობრივი საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურულ-გეგმარებითი მახასიათებლები. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2002წ. ISSN 1512-0619, 104-108.

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი. მასწავლი გამოსახულებების შესადგენად ფორმალური პარამეტრების განსაზღვრა ერთი საწყისი პარამეტრის მნიშვნელობათა საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N10-12, . 2004წ. .

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება ჩიხურ ლიანდაგებში მოძრაობისას. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდისა და რელსების ცვეთის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, . 2003წ. ISSN 0130-7061 #4-6. –გვ.57-58..

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები უპირაპირო ლიანდაგზე სალიანდაგო სამუშაოების ჩატარების დროს. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, #2(30).–გვ.37-44. .