სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. მასობრივი კომუნიკაციისა და პოლიტიკური კომუნიკაციის ზოგიერთი ასპექტი პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი III , გვ. 13-20.

დ. მამფორია. მასობრივი მომსახურეობის იმიტაციური მოდელი სასწავლო პროცესისათვის. ტექინფორმის ქართული რეფერატული ჟურნალი. 2001წ. #4.

თ. მალაღურაძე. მასობრივი საზოგადოებისა და პროპაგანდის თეორია. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. შრომები 1 (16), გვ. 156-160.

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. მასობრივი საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურულ-გეგმარებითი მახასიათებლები. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2002წ. ISSN 1512-0619, 104-108.

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი. მასწავლი გამოსახულებების შესადგენად ფორმალური პარამეტრების განსაზღვრა ერთი საწყისი პარამეტრის მნიშვნელობათა საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N10-12, . 2004წ. .

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება ჩიხურ ლიანდაგებში მოძრაობისას. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდისა და რელსების ცვეთის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, . 2003წ. ISSN 0130-7061 #4-6. –გვ.57-58..

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები უპირაპირო ლიანდაგზე სალიანდაგო სამუშაოების ჩატარების დროს. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, #2(30).–გვ.37-44. .

ა. დუნდუა, ა. სავრანსკი, თ. ლომიძე, გ. კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. მატარებლის გავლის მაკონტროლებელი პროგრამული დისკრეტული მოწყობილობა. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 3 (27); გვ. 1-4.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მატემატიკური მეთოდების გამოყენება სამედიცინო ეკოლოგიაში. სტუ-ს შრომები. 2012წ. №1(483), გვ.54-58.

დ. აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ნ.ხუნდაძე, თ.მესხიშვილი. მატემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენება გარემოს დაცვის ამოცანების გადასაწყვეტად. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №2, გვ.195-197.

ნ. გალახვარიძე. მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება და ეკოლოგიის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 3-4. 6 გვერდი.

რ. გაფრინდაშვილი. მატერიალური კეთილდღეობის გაფეტიშება და სულიერი დაცემის საფრთხე. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2009წ. N2(10), გვ. 54-59.

ნ. ჩხაიძე. მატერიალური წარმოების ოპტიმალური გეგმის განსაზღვრა მათემატიკური მეთოდებით. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. 1N3 (44) გვ. 145-149.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. მატონიზირებელი მცენარეების გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე. მატრიცთა ალგებრის გამოყენება ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXX, გვ.182-188.

ლ. გაჩეჩილაძე. მატრიცისა და ვექტორის გამრავლების სწავლების პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. №1(19), გვ. 125-127.

მ. ელიზბარაშვილი, ო. ელიზბარაშვილი, ნ. მესროპოვა. მატრიცული პროცესორები და გარდამქმნელები გამოსახულების ციფრული დამუშავებისატვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. #7-9, g. 36-42.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. მატრიცული სიჭარბის შეფასება უოლშის ტრანსფორმანტის დაბალი თანრიგების სივრცეში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №7-9 (633, 634, 635), გვ. 68-71.

დ. სათირიშვილი. მაქანები და მოწყობილობა ჩაის მრეწველობაში. „ჩაი“ კულტურა და მრეწველობა. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური რეფერატული ნაკრები 5(81) თბილისი-1987. 1990წ. გვ. 21-23.