სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ნ. ყავლაშვილი, ვ. ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. . მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 0წ. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ფ. პაატაშვილი. მიკროკომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემების გამოყენება სახანძრო უსაფრთხოებისათვის. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. #4-6, გვ.12-15 .

უ. ზვიადაძე, ზ. სვანიძე, ი. ლომინაძე. მიკროკომპონენტების კონცენტრირებისა და ატომურ-აბსორბციული ანალიზის მეთოდები ეკოლოგიურ კვლევაში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #4-6, გვ. 73-77. 1999წ. ISSN 0130-7061.

ო. ქართველიშვილი. მიკროკონტროლერი ავტომატური მორწყვის სისტემაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2015წ. №1(9).

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2017წ. №4 (44) 2017. ტ.1. გვ. 162 – 170 .

ა. გორგოშიძე, null. მიკრონაწილაკების მუხტების განსაზღვრა მათი ინდუქციური დამუხტვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), 176–179,.

ა. ფრანგიშვილი, ი. როდონაია, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. მიკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ელექტრონული ჟურნალი http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.2(9) გვ. 18.

ე. გუგავა, ძ.ლომთათიძე,გ.პაპავა. მიკროორგანიზმების ზეგავლენა ნიადაგში მიმდინარე ბიუქიმიურე პროცესებზე და მათი ეკოლოგიური მნიშვნელობა. საერტასორისოკონფერენციის კრებული თბილისი 2016. 2016წ. .

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, მ.ხატიაშვილი. მიკროორგანიზმების მიერ ნავთობპროდუქტების დესტრუქციის დინამიკის შესწავლა შავი ზღვის საქართველოს რეგიონში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.237-243.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. მიკროორგანიზმთა ცხოველმოქმედების პროდუქტების როლი ლითონების ბიოქიმიური გამოტუტვისას. . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. N4 გვ.81-85.

ჯ. გრიგალაშვილი. მიკროპროცესორები / მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, . 2009წ. .

ო. გაბედავა. მიკროპროცესორების დაპროექტების მოდულური პრინციპები. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება, სპი-ს შრომები. . 1986წ. №8 (305), 44-47 გვ;.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. მიკროპროცესორი ობიექტის მართვის სისტემაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. № 2 (11); გვ 97-100; ISSN 1512-3979 .

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. მიკროპროცესორულ ელექტრულ ცენტრალიზაციაში პარალელური გამოთვლების უზრუნველყოფის პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. №2; გვ. 70 - 75.

ი. აბულაძე, ნ. პეპანაშვილი. მიკროპროცესორული სქემების ტესტირება ფსევდოშემთხვევითი კოდების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1999წ. #2(426), გვ. 85-87, ISSN 0201-7164.

ზ. გაბისონია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. სტუ. 2013წ. სამეც. კრებ. „სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მიკროსტრუქტურების ფორმირების პროცესების კომპიუტერული კვლევა. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ასათიანი. მიკროსფეროების დამატებით მსუბუქი ცემენტის ხსნარების მიღება და მათი გამოყენება სატამპონაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად. სამთო ჟურნალი . 2010წ. #2(25), გვ. 4.

ნ. კუციავა, გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებელი“ N 8, თბილისი . 2010წ. გვ. 105–110.