სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დუნდუა, ა. სავრანსკი, თ. ლომიძე, გ. კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. მატარებლის გავლის მაკონტროლებელი პროგრამული დისკრეტული მოწყობილობა. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 3 (27); გვ. 1-4.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მატემატიკური მეთოდების გამოყენება სამედიცინო ეკოლოგიაში. სტუ-ს შრომები. 2012წ. №1(483), გვ.54-58.

დ. აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ნ.ხუნდაძე, თ.მესხიშვილი. მატემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენება გარემოს დაცვის ამოცანების გადასაწყვეტად. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №2, გვ.195-197.

ნ. გალახვარიძე. მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება და ეკოლოგიის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 3-4. 6 გვერდი.

რ. გაფრინდაშვილი. მატერიალური კეთილდღეობის გაფეტიშება და სულიერი დაცემის საფრთხე. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2009წ. N2(10), გვ. 54-59.

ნ. ჩხაიძე. მატერიალური წარმოების ოპტიმალური გეგმის განსაზღვრა მათემატიკური მეთოდებით. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. 1N3 (44) გვ. 145-149.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. მატონიზირებელი მცენარეების გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე. მატრიცთა ალგებრის გამოყენება ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXX, გვ.182-188.

ლ. გაჩეჩილაძე. მატრიცისა და ვექტორის გამრავლების სწავლების პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. №1(19), გვ. 125-127.

მ. ელიზბარაშვილი, ო. ელიზბარაშვილი, ნ. მესროპოვა. მატრიცული პროცესორები და გარდამქმნელები გამოსახულების ციფრული დამუშავებისატვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. #7-9, g. 36-42.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. მატრიცული სიჭარბის შეფასება უოლშის ტრანსფორმანტის დაბალი თანრიგების სივრცეში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №7-9 (633, 634, 635), გვ. 68-71.

დ. სათირიშვილი. მაქანები და მოწყობილობა ჩაის მრეწველობაში. „ჩაი“ კულტურა და მრეწველობა. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური რეფერატული ნაკრები 5(81) თბილისი-1987. 1990წ. გვ. 21-23.

მ. ჩიხლაძე, გ. კუკულაძე მ. წულუკიძე. მაქსველის განტოლებების სწავლების შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16) ,9გვ.

ზ. ხასაია. მაქსიმ გორკი, დედაბერი იზერგილი (თარგმანი). ჩვენი მწერლობა. 2015წ. №12 (246), გვ. 64-71.

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. მაქსიმალური კონცენტრაციის დადგენა გაზის გაფრქვევისას მაგისტრალური გაზსადენიდან. ენერგია. 2006წ. №3 (39) თბილისი.

ზ. მაძაღუა. მაქსიმალური ჩაღუნვის განსაზღვრა მართკუთხა ფირფიტაში გამარტივებული მეთოდით, როდესაც მისი ორი მოპირდაპირე კიდე სახსროვნადაა დაყრდნობილი,ხოლო დანარჩენი ორი თავისუფალია.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. № 2 (9).

ზ. მაძაღუა. მაქსიმალური ჩაღუნვის განსაზღვრა მართკუთხა ფირფიტაში სამკუთხა პრიზმის სახის განაწილებული დატვირთვის მოქმედებისას.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. № 4 (11).

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება დაკვირვებათა საკმარისი მწკრივის არსებობის შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #2(37).

ვ. მაისურაძე, ზ.ცინცაძე. მაქსიმუმის პრინციპი კვაზიწრფივი სამართი სისტემებისათვის დაგვიანებებით და მისი გამოყენება ეკონომიკის ამოცანებში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2008წ. №12,გვ.31-37.

ა. ტაბატაძე, ზ. მჭედლიშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი. მაღალ ტემპერატურულ რეჟიმში მომუშავე დისკებში ტემპერატურების განაწილების ანაგრიში.. ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. N2(45) გვ.110-115.