სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. Comp, Sciences and Telecommunications. 2017წ. N3.

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N1, გვ. 63-67.

ზ. ყიფშიძე, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები”, საგამომცემლო სახლი ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. №1 (471), გვ. 63-67, თბილისი.

ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები. 2009წ. № 1, (471), გვ. 63-67.

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ. . მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის. გეოგრ. ინსტ. შრომათა კრებული ,„გარემო და გლობალური დათბობა“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. ახალი სერია № 3(82), მასალები.თბილისი, გვ.128-133.

მ. მაისურაძე. მაღალი რიგის გადაგვარებადი პარაბოლური განტოლებებისთვის კოშის ამოცანის ამონახსნთა ერთადერთობის თეორემები.. დეპონირებულია ტექინფორმში. 1995წ. 03.07.95 N 1011-95.

ნ. გოზალიშვილი. მაღალი რიგის ჰარმონიკების ფილტრმაკომპენსირებელი მოწყობილობის შერჩევა. ენერგია. 2013წ. #2(66), 46-48.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. მაღალი სიზუსტის ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტრო-ქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9) .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მეთოდები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N23, თბილისი, 2013 წ. გვ 313-316.

მ. ტურძელაძე, ქარუმიძე ზეინაბ. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მიდგომები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”№23 თბილისი 2013. 2013წ. .

ა. ჩიქოვანი, დ. ვარდიაშვილი. მაღალი სიმტკიცის ბეტონი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(68), 2013 . 2013წ. .

ა. საყვარელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენგამტარობის დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #3(38), 101–105გვ.

დ. გურგენიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. მშენებლობა. 2016წ. N2(41).

ა. ჩიქოვანი, გურგენიძე დავით. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(41), 2016. 2016წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. მაღალი სიმტკიცის უვოლფრამო კომპოზიტი TiC-Ni-Fe სისტემაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 2(36). გვ. 29-39..

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. მაღალი უკუგების მქონე მარკეტინგული პროგრამების დიზაინი. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2010წ. # 7 – 9..

თ. ბაციკაძე, ა.დათუაშვილი, მ.არაბიძე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების საყრდენების ქარსაწინააღმდეგო მდგრადობის საკითხისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”. 2006წ. N 1 (15).

ლ. პაპავა, ბერიშვილი ზაური, ჩხაიძე კ.. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების საექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვა.. ჟურნალი "ენერგია". 0წ. #2 (46) გვ 48–51.