სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. საყვარელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენგამტარობის დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #3(38), 101–105გვ.

დ. გურგენიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. მშენებლობა. 2016წ. N2(41).

ა. ჩიქოვანი, გურგენიძე დავით. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(41), 2016. 2016წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. მაღალი სიმტკიცის უვოლფრამო კომპოზიტი TiC-Ni-Fe სისტემაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 2(36). გვ. 29-39..

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. მაღალი უკუგების მქონე მარკეტინგული პროგრამების დიზაინი. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2010წ. # 7 – 9..

თ. ბაციკაძე, ა.დათუაშვილი, მ.არაბიძე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების საყრდენების ქარსაწინააღმდეგო მდგრადობის საკითხისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”. 2006წ. N 1 (15).

ლ. პაპავა, ბერიშვილი ზაური, ჩხაიძე კ.. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების საექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვა.. ჟურნალი "ენერგია". 0წ. #2 (46) გვ 48–51.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების საექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2008 წელი.N2. 2008წ. 3გვ..

ნ. კეჟერაძე, ბერიშვილი ზაური. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების უწყვეტი გამოქრევის ტექნოლოგიის სრულყოფა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2007წ. # 1( 41) გვ. 4.

ლ. პაპავა, ო. კიღურაძე, ზ.ბერიშვილი. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების უწყვეტი გამოქრევის ტექნოლოგიის სრულყოფა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2007 წელი.N1(41). 2007წ. 3გვ..

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი სპეც. პროდუქტისა და საცდელი კაზმის მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. თბილისი, ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. #12 2010 წელი, გვ. 129-136.

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილ, ნანობაშვილი დომნა. მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი სპეცპროდუქტისა და საცდელი კაზმის მეტალურგიული თვისებების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი \ინტელექტუალი\. 2010წ. N12.

მ. მელაძე. მაღალმთიან აგროეკოლოგიურ პირობებში პერსპექტიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ექსპერიმენტის შედეგები ორგანული სასუქის ფონზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2004წ. ტ. XXVIII, გვ. 76-79.

მ. მელაძე. მაღალმთიან ზონაში ორგანული მიწათმოქმედების ტექნოლოგიის აგრომეტეოროლოგიური დასაბუთება . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2004წ. N3, გვ. 16-18.

გ. სოსელია. მაღალმთიან რეგიონებში კარსტული წარმოშობის წყაროების გამოყენების თავისებურება წყალმომარაგების სისტემებში. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N 1-2 (15-16).

გ. ყურაშვილი. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალური განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები ტურიზმში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე. მაღალპლასტიკური ბეტონის ნარევის მიღება სუპერპლასტიფიკატოპის დამატებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2003წ. №1-3.

ნ. რაზმაძე. მაღალპლასტიკური ბეტონის ნარევის მიღება სუპერპლასტიფიკატორის დამატებით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2003წ. #1-3, 67-70 გვ..

დ. ტურძელაძე, მჭედლიძე მ.. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“ XXVII.. 2017წ. .