სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩიხლაძე, გ. კუკულაძე მ. წულუკიძე. მაქსველის განტოლებების სწავლების შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16) ,9გვ.

ზ. ხასაია. მაქსიმ გორკი, დედაბერი იზერგილი (თარგმანი). ჩვენი მწერლობა. 2015წ. №12 (246), გვ. 64-71.

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. მაქსიმალური კონცენტრაციის დადგენა გაზის გაფრქვევისას მაგისტრალური გაზსადენიდან. ენერგია. 2006წ. №3 (39) თბილისი.

ზ. მაძაღუა. მაქსიმალური ჩაღუნვის განსაზღვრა მართკუთხა ფირფიტაში გამარტივებული მეთოდით, როდესაც მისი ორი მოპირდაპირე კიდე სახსროვნადაა დაყრდნობილი,ხოლო დანარჩენი ორი თავისუფალია.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. № 2 (9).

ზ. მაძაღუა. მაქსიმალური ჩაღუნვის განსაზღვრა მართკუთხა ფირფიტაში სამკუთხა პრიზმის სახის განაწილებული დატვირთვის მოქმედებისას.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2008წ. № 4 (11).

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება დაკვირვებათა საკმარისი მწკრივის არსებობის შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #2(37).

ვ. მაისურაძე, ზ.ცინცაძე. მაქსიმუმის პრინციპი კვაზიწრფივი სამართი სისტემებისათვის დაგვიანებებით და მისი გამოყენება ეკონომიკის ამოცანებში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2008წ. №12,გვ.31-37.

ა. ტაბატაძე, ზ. მჭედლიშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი. მაღალ ტემპერატურულ რეჟიმში მომუშავე დისკებში ტემპერატურების განაწილების ანაგრიში.. ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. N2(45) გვ.110-115.

რ. კოკილაშვილი, გ. ხიტირი. მაღალეფექტური ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია. სტუ-ის შრომები. 2015წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. მაღალეფექტური საშრობი დანადგარის შემუშავება ბიო ბრიკეტების წარმოებისათვის. . 2015წ. .

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი.. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათისწ უვნებლობის პრობლემები" . 2009წ. შრომათა კრებული გვ. 21-24.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. . 2009წ. თბილისი 2009, ვ 21-24.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. . 2009წ. თბილისი 2009, გვ.21-24.

ზ. ბოგველიშვილი, ა.გუსტომიასოვი. მაღალი გამავლობის მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების სისტემების მრავალასპექტური მოდელირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2009წ. №4(16), გვ.64-68, ISSN 1512-3537 .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე. მაღალი დაწნევის კამერაში ლაზერული წნევის საკონტროლო ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. Comp, Sciences and Telecommunications. 2017წ. N3.

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N1, გვ. 63-67.

ზ. ყიფშიძე, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები”, საგამომცემლო სახლი ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. №1 (471), გვ. 63-67, თბილისი.

ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები. 2009წ. № 1, (471), გვ. 63-67.