სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კოკილაშვილი, გ. ხიტირი. მაღალეფექტური ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია. სტუ-ის შრომები. 2015წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. მაღალეფექტური საშრობი დანადგარის შემუშავება ბიო ბრიკეტების წარმოებისათვის. . 2015წ. .

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი.. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათისწ უვნებლობის პრობლემები" . 2009წ. შრომათა კრებული გვ. 21-24.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. . 2009წ. თბილისი 2009, ვ 21-24.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. მაღალეფექტური ქრომატოგრაფიის გამოყენება სასმელების შესაფასებლად. . 2009წ. თბილისი 2009, გვ.21-24.

ზ. ბოგველიშვილი, ა.გუსტომიასოვი. მაღალი გამავლობის მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების სისტემების მრავალასპექტური მოდელირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2009წ. №4(16), გვ.64-68, ISSN 1512-3537 .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე, ლ.ბერიძე. მაღალი დაწნევის კამერაში ლაზერული წნევის საკონტროლო ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. Comp, Sciences and Telecommunications. 2017წ. N3.

ზ. ყიფშიძე. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N1, გვ. 63-67.

ზ. ყიფშიძე, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები”, საგამომცემლო სახლი ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. №1 (471), გვ. 63-67, თბილისი.

ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები. 2009წ. № 1, (471), გვ. 63-67.

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ. . მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის. გეოგრ. ინსტ. შრომათა კრებული ,„გარემო და გლობალური დათბობა“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. ახალი სერია № 3(82), მასალები.თბილისი, გვ.128-133.

მ. მაისურაძე. მაღალი რიგის გადაგვარებადი პარაბოლური განტოლებებისთვის კოშის ამოცანის ამონახსნთა ერთადერთობის თეორემები.. დეპონირებულია ტექინფორმში. 1995წ. 03.07.95 N 1011-95.

ნ. გოზალიშვილი. მაღალი რიგის ჰარმონიკების ფილტრმაკომპენსირებელი მოწყობილობის შერჩევა. ენერგია. 2013წ. #2(66), 46-48.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. მაღალი სიზუსტის ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტრო-ქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9) .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მეთოდები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N23, თბილისი, 2013 წ. გვ 313-316.

მ. ტურძელაძე, ქარუმიძე ზეინაბ. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მიდგომები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”№23 თბილისი 2013. 2013წ. .

ა. ჩიქოვანი, დ. ვარდიაშვილი. მაღალი სიმტკიცის ბეტონი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(68), 2013 . 2013წ. .

ა. საყვარელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენგამტარობის დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #3(38), 101–105გვ.