სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი, თ. მაცაბერიძე, ი. ბოჭორიშვილი. მაღლივი შენობების მდგრადობის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ. 154-158.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R3 სივრცისათვის". "ინტელექტი". 2006წ. №1(24).

ნ. ნოზაძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-II ვარიანტი . "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №17..

თ. სანიკიძე. მაყვლიანი (ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის არქიტექტურული სტრუქტურა და გენეზისი). ქართველოლოგია. 2008წ. 2, თბილისი, გვ. 60-75. ISNN 1512-4975.

დ. დევაძე. მაყვლის (Rubus Fruticosus) ბიოლოგიური თავისებურებანი. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEN“ ISSN 1512-0287 N2. (vol. 82). 2017წ. გ. 81-85, .

თ. ცინცაძე, დ.სიჩოვი გ.ახმედოვა. მაყვლის ფარმაკობოტანიკური დახასიათება და ანალიზი. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნ.აკადემია შრომები . 2016წ. IX-X გვ.261-269.

დ. დევაძე. მაყვლის ქიმიური შემადგენლობა და სამეურნეო მნიშვნელობა. ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’, სსმმ აკადემია, თბილისი, . 2016წ. გ. 170-173.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღე მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 10–12, გვ. 36–39.

ზ. ბოგველიშვილი, ა.ჩხეიძე, ნ.თოფურია, თ.აბუაშვილი. მაძრავი თვლების ახლებური შეთანწყობით. ტრანსპორტი, თბილისი . 2006წ. №2(22), გვ.20-23, ISSN 1512-0910 .

ზ.ბოგველიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაძრავი, თვლების ახლებური შეთანწყობით. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2006წ. #1.

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე. მახარისხებელ სადგურებში რკინიგზის საექსპლუატაციო პირობების ცვლილებებით გამოწვეული დამატებითი მოთხოვნები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061 . 2006წ. №7-9, 2006. გვ. 81-84..

რ. წულაძე. მახასიათებელი ამოცანა მაღალი რიგის ერთგვაროვანი ჰიპერბოლური გნტოლებისთვის, როცა I>3 . აგრარული მეცნიერების პროლემები (სამეცნიერო შრომათა კრებული). ტ.5 . 1999წ. 204-210 გვ.

ი. ბაციკაძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. . ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’... 2007წ. #1(25), გვ.62-64..

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2007წ. #1(25), გვ.62-64.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას (Ips typographus L.) დასახლების სიმჭიდროვის მონიტორინგის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი „მოამბე“. 2010წ. ტ. 28, თბილისი, 2010, გვ. 87–90.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას ბიოლოგიური თავისებურებები და რიცხოვნობაზე მოქმედი ფაქტორები.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. 2(40), თბილისი, 2011, გამოქვეყნდება აგვისტოს ბოლოს..

ნ. ლომიძე, შ. ყანჩაველი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება გურიის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 63–64.

ნ. ლომიძე. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება სამცხე–ჯავახეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 58–60.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. გურამიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება სვანეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 1(36), თბილისი, 2010, გვ. 66–68.

ნ. ლომიძე, რ. კეშელავა. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება შუახევის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 61–62.