სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. სირაძე, დავით ტურძელაძე, მაყვალა მჭედლიძე. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. მოამბე XXVIII. 2017წ. N28,გვერდ 3..

დავით ტურძელაძე, მაყვალა მჭედლიძე. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფ-დი და რეც-დი ს/პრაქ.ჟურნ.მოამბე,ХХШ-2017. 2017წ. N28,6გვერდი.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ- სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი, . 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი,. 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2009წ. 7-10 ოქტომბერი, გვ. 45-52.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. მაღალხარისხოვანი წიტელი სუფრის ნახევრად ტკბილი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ი. ნინიძე, ა.ქუთათელაძე. მაღაროს ტურბოჰაერსაბერ მანქანებში პომპაჟური რხევების თავიდან აცილების საშუალება და მისი გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი. 2005წ. №2 (15) გვ. 56-59.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, გ.ფუტკარაძე. მაღლივ კარკასულ შენობებში გამოყენებული სეისმოდამცავი სისტემები. მშენებლობა. 2016წ. N4(43).

ლ. კახიანი, ნ.ღუღუნიშვილი,გ.დარსალია,დ.მეტრეველი. მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფის საკითხები. მშენებლობა. 2008წ. N1(8).

ო. კიღურაძე, ბარამიძე ს. კიღურაძე ბ. . მაღლივი მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება გეოთერმული რევერსიული თბური ტუმბოების ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 2010წ. 7-10.

მ. ჭანტურია, თ. გოგინაშვილი. მაღლივი შენობების დაპროექტებისა და მშენებლობის განვითარების ეტაპები დინამიური მახასიათებლების გათვალისწინებით. მშენებლობა. 2017წ. № 3(46).

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი, თ. მაცაბერიძე, ი. ბოჭორიშვილი. მაღლივი შენობების მდგრადობის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ. 154-158.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R3 სივრცისათვის". "ინტელექტი". 2006წ. №1(24).

ნ. ნოზაძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-II ვარიანტი . "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №17..

თ. სანიკიძე. მაყვლიანი (ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის არქიტექტურული სტრუქტურა და გენეზისი). ქართველოლოგია. 2008წ. 2, თბილისი, გვ. 60-75. ISNN 1512-4975.

დ. დევაძე. მაყვლის (Rubus Fruticosus) ბიოლოგიური თავისებურებანი. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEN“ ISSN 1512-0287 N2. (vol. 82). 2017წ. გ. 81-85, .

თ. ცინცაძე, დ.სიჩოვი გ.ახმედოვა. მაყვლის ფარმაკობოტანიკური დახასიათება და ანალიზი. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნ.აკადემია შრომები . 2016წ. IX-X გვ.261-269.

დ. დევაძე. მაყვლის ქიმიური შემადგენლობა და სამეურნეო მნიშვნელობა. ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’, სსმმ აკადემია, თბილისი, . 2016წ. გ. 170-173.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღე მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 10–12, გვ. 36–39.