სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ. . მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის. გეოგრ. ინსტ. შრომათა კრებული ,„გარემო და გლობალური დათბობა“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. ახალი სერია № 3(82), მასალები.თბილისი, გვ.128-133.

მ. მაისურაძე. მაღალი რიგის გადაგვარებადი პარაბოლური განტოლებებისთვის კოშის ამოცანის ამონახსნთა ერთადერთობის თეორემები.. დეპონირებულია ტექინფორმში. 1995წ. 03.07.95 N 1011-95.

ნ. გოზალიშვილი. მაღალი რიგის ჰარმონიკების ფილტრმაკომპენსირებელი მოწყობილობის შერჩევა. ენერგია. 2013წ. #2(66), 46-48.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. მაღალი სიზუსტის ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტრო-ქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9) .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მეთოდები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N23, თბილისი, 2013 წ. გვ 313-316.

მ. ტურძელაძე, ქარუმიძე ზეინაბ. მაღალი სიმტკიცის ბეტონების შედგენილობის დაპროექტების თანამედროვე მიდგომები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”№23 თბილისი 2013. 2013წ. .

ა. ჩიქოვანი, დ. ვარდიაშვილი. მაღალი სიმტკიცის ბეტონი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(68), 2013 . 2013წ. .

ა. საყვარელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენგამტარობის დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #3(38), 101–105გვ.

დ. გურგენიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. მშენებლობა. 2016წ. N2(41).

ა. ჩიქოვანი, გურგენიძე დავით. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(41), 2016. 2016წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. მაღალი სიმტკიცის უვოლფრამო კომპოზიტი TiC-Ni-Fe სისტემაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 2(36). გვ. 29-39..

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. მაღალი უკუგების მქონე მარკეტინგული პროგრამების დიზაინი. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2010წ. # 7 – 9..

თ. ბაციკაძე, ა.დათუაშვილი, მ.არაბიძე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების საყრდენების ქარსაწინააღმდეგო მდგრადობის საკითხისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”. 2006წ. N 1 (15).

ლ. პაპავა, ბერიშვილი ზაური, ჩხაიძე კ.. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების საექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვა.. ჟურნალი "ენერგია". 0წ. #2 (46) გვ 48–51.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების საექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2008 წელი.N2. 2008წ. 3გვ..

ნ. კეჟერაძე, ბერიშვილი ზაური. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების უწყვეტი გამოქრევის ტექნოლოგიის სრულყოფა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2007წ. # 1( 41) გვ. 4.

ლ. პაპავა, ო. კიღურაძე, ზ.ბერიშვილი. მაღალი წნევის დოლიანი ქვაბების უწყვეტი გამოქრევის ტექნოლოგიის სრულყოფა.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2007 წელი.N1(41). 2007წ. 3გვ..

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი სპეც. პროდუქტისა და საცდელი კაზმის მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. თბილისი, ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. #12 2010 წელი, გვ. 129-136.

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილ, ნანობაშვილი დომნა. მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი სპეცპროდუქტისა და საცდელი კაზმის მეტალურგიული თვისებების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი \ინტელექტუალი\. 2010წ. N12.