სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ფერომონ „ვერტენოლის“ გამოყენების შედეგები.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი „მოამბე“. 2010წ. ტ. 28, თბილისი, 2010, გვ. 91–94.

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. მბრუნავ ელექტროდებს შორის ელ. განმუხტვის პროცესების შესწავლა . ჯურნალ "ენერგია". 2010წ. N1 (49) 59-63 გვერდები.

თ. კახეთელიძე, კ.ილურიძე. მბრუნავი მასების გაწონასწორება "ExceI" -ის პროგრამის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა N 1(35) 2016წელი. . 2016წ. N 1(35) 2016 წელი გვ.7 .

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. V. თბილისი: თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა.. 2012წ. გვ. 372-378..

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. № 1(23). გვ.166-171..

ნ. ბუთხუზი, გორშკოვი თეიმურაზი. მგაზრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტმები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #3(31).

ნ. ნავაძე, გ.გვენეტაძე. მგზავრთა განთავსება სამარშუტო ტაქსის სალონში და მისი გავლენა ავტომობილის სიმძიმის ცენტრის გადანაცვლებაზე. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. №4(16).

ნ. მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავ მომენტთა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. №1(8).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავი მომენტითა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟუნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2008წ. N 1 (8).

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., ხარაიშვილი ო.. მდ. არაგვის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთრიპოგენური ფაქტორების ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2005წ. #33. გ. 146-453.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. მდ. გლდანისხევში არსებული მეწყერსაშიში ფერდობის მდგრადობის შეფასება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. #2(722) 2016 წ. გვ.31-35.

ზ. გვიშიანი. მდ. დურუჯის გამოტანის კონუსზე აღებული ღვარცოფული მასის გრანულომეტრიული შემადგენლობის შესახებ. უნივერსალი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2018წ. შრომების კრებული, გვ.40-46.

გ. მაღალაშვილი, ლ. გაბუნია, ე. შაფაქიძე, ი. გეჯაძე. მდ. დურუჯის თიხაფიქლების შესწავლა სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში გამოყენების მიზნით. საიუბილეო კრებული მიღძვნილი კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლის თავისადმი. 2009წ. გვ. 399-401.

შ. კელეპტრიშვილი, ა. კვერნაძე. მდ. ენგურის ბარემ - აპტური ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. . 1989წ. სამეცნიეროშრომები, უმაღლ.სასწავლ. მეცნ. წვლილი სამეცნ.-ტექნ.პროგრესის განვითარებაში, გვ. 30.

ლ. გვასალია, ი.გ. ქავთარაძე, ე. შენგელია. მდ. კაზრეთულასა და მაშავერას წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. GEN,. 2012წ. №3.

ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.ბაქრაძე, ა.გიორგიშვილი. მდ. ლიახვის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის დახასიათება. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, გვ. 44-50, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, ე.ბაქრაძე, ა.გიორგიშვილი. მდ. ლიახვის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის დახასიათება. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, თბილისი, გვ. 44-50.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2010წ. #10-12, ISNN 0130-7061. ინდექსი, გვ.41-43.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. მეცბიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #10-12, გვ.41-44. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.