სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. მბრუნავ ელექტროდებს შორის ელ. განმუხტვის პროცესების შესწავლა . ჯურნალ "ენერგია". 2010წ. N1 (49) 59-63 გვერდები.

თ. კახეთელიძე, კ.ილურიძე. მბრუნავი მასების გაწონასწორება "ExceI" -ის პროგრამის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა N 1(35) 2016წელი. . 2016წ. N 1(35) 2016 წელი გვ.7 .

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. V. თბილისი: თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა.. 2012წ. გვ. 372-378..

ა. კურატაშვილი. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. № 1(23). გვ.166-171..

ნ. ბუთხუზი, გორშკოვი თეიმურაზი. მგაზრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტმები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #3(31).

ნ. ნავაძე, გ.გვენეტაძე. მგზავრთა განთავსება სამარშუტო ტაქსის სალონში და მისი გავლენა ავტომობილის სიმძიმის ცენტრის გადანაცვლებაზე. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. №4(16).

ნ. მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავ მომენტთა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. №1(8).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავი მომენტითა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟუნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2008წ. N 1 (8).

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., ხარაიშვილი ო.. მდ. არაგვის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთრიპოგენური ფაქტორების ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2005წ. #33. გ. 146-453.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. მდ. გლდანისხევში არსებული მეწყერსაშიში ფერდობის მდგრადობის შეფასება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. #2(722) 2016 წ. გვ.31-35.

ზ. გვიშიანი. მდ. დურუჯის გამოტანის კონუსზე აღებული ღვარცოფული მასის გრანულომეტრიული შემადგენლობის შესახებ. უნივერსალი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2018წ. შრომების კრებული, გვ.40-46.

გ. მაღალაშვილი, ლ. გაბუნია, ე. შაფაქიძე, ი. გეჯაძე. მდ. დურუჯის თიხაფიქლების შესწავლა სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში გამოყენების მიზნით. საიუბილეო კრებული მიღძვნილი კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლის თავისადმი. 2009წ. გვ. 399-401.

შ. კელეპტრიშვილი, ა. კვერნაძე. მდ. ენგურის ბარემ - აპტური ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. . 1989წ. სამეცნიეროშრომები, უმაღლ.სასწავლ. მეცნ. წვლილი სამეცნ.-ტექნ.პროგრესის განვითარებაში, გვ. 30.

ლ. გვასალია, ი.გ. ქავთარაძე, ე. შენგელია. მდ. კაზრეთულასა და მაშავერას წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. GEN,. 2012წ. №3.

ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.ბაქრაძე, ა.გიორგიშვილი. მდ. ლიახვის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის დახასიათება. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, გვ. 44-50, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, ე.ბაქრაძე, ა.გიორგიშვილი. მდ. ლიახვის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის დახასიათება. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, თბილისი, გვ. 44-50.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2010წ. #10-12, ISNN 0130-7061. ინდექსი, გვ.41-43.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. მეცბიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #10-12, გვ.41-44. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.