სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დავით ტურძელაძე, მაყვალა მჭედლიძე. მაღალსიხშირული ელექტრიფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფ-დი და რეც-დი ს/პრაქ.ჟურნ.მოამბე,ХХШ-2017. 2017წ. N28,6გვერდი.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ- სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი, . 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს – ინჟინერინგი,. 2015წ. #1, გვ 134-138..

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2009წ. 7-10 ოქტომბერი, გვ. 45-52.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. მაღალხარისხოვანი წიტელი სუფრის ნახევრად ტკბილი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ი. ნინიძე, ა.ქუთათელაძე. მაღაროს ტურბოჰაერსაბერ მანქანებში პომპაჟური რხევების თავიდან აცილების საშუალება და მისი გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი. 2005წ. №2 (15) გვ. 56-59.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, გ.ფუტკარაძე. მაღლივ კარკასულ შენობებში გამოყენებული სეისმოდამცავი სისტემები. მშენებლობა. 2016წ. N4(43).

ლ. კახიანი, ნ.ღუღუნიშვილი,გ.დარსალია,დ.მეტრეველი. მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფის საკითხები. მშენებლობა. 2008წ. N1(8).

ო. კიღურაძე, ბარამიძე ს. კიღურაძე ბ. . მაღლივი მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება გეოთერმული რევერსიული თბური ტუმბოების ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 2010წ. 7-10.

მ. ჭანტურია, თ. გოგინაშვილი. მაღლივი შენობების დაპროექტებისა და მშენებლობის განვითარების ეტაპები დინამიური მახასიათებლების გათვალისწინებით. მშენებლობა. 2017წ. № 3(46).

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი, თ. მაცაბერიძე, ი. ბოჭორიშვილი. მაღლივი შენობების მდგრადობის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ. 154-158.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R3 სივრცისათვის". "ინტელექტი". 2006წ. №1(24).

ნ. ნოზაძე. მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-II ვარიანტი . "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №17..

თ. სანიკიძე. მაყვლიანი (ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის არქიტექტურული სტრუქტურა და გენეზისი). ქართველოლოგია. 2008წ. 2, თბილისი, გვ. 60-75. ISNN 1512-4975.

დ. დევაძე. მაყვლის (Rubus Fruticosus) ბიოლოგიური თავისებურებანი. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEN“ ISSN 1512-0287 N2. (vol. 82). 2017წ. გ. 81-85, .

თ. ცინცაძე, დ.სიჩოვი გ.ახმედოვა. მაყვლის ფარმაკობოტანიკური დახასიათება და ანალიზი. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნ.აკადემია შრომები . 2016წ. IX-X გვ.261-269.

დ. დევაძე. მაყვლის ქიმიური შემადგენლობა და სამეურნეო მნიშვნელობა. ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’, სსმმ აკადემია, თბილისი, . 2016წ. გ. 170-173.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღე მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 10–12, გვ. 36–39.

ზ. ბოგველიშვილი, ნ.თოფურია, თ.აბუაშვილი,, თ.ჩხეიძე,. მაძრავი თვლების ახლებური შეთანწყობით. ტრანსპორტი, თბილისი . 2006წ. №2(22), გვ.20-23, ISSN 1512-0910 .