სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 2011წ. ტ.117, გვ.128–130.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერწითელი. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.159-161.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 159–161.

შ. ანდღულაძე, ლ.გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9 №3 გვ. 253-254.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, № 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ. 253-254.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.151-155.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2. 2011წ. გვ. 151–155.

ო. ხარაიშვილი, null. მდინარე არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ანთროპოგენული და ბუნებრივი ფაქტორების ფონზე. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.146-151. ტომი 33.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, ჯ. გუგეშიძე. მდინარე არაგვის ეკოქიმიური კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ.255-257.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2010წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 36, # 1, გვ.87-89.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 1, ტომი № 36, თბილისი. 2010წ. გვ. 87–89.

ნ. ინანაშვილი, ბერიძე გიორგი. მდინარე არაგვის წყალშემკრები აუზის სელური ნაკადების დახასიათება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. სამთო ჟურნალი.. 2010წ. №1(24).

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 ტომი 11, №2, გვ.213-216.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, ტ. 11, № 2 . 2011წ. გვ. 213–216.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, 156-158.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 156–158.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე, გ.მეტრეველი. მდინარე არაგვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შესწავლის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 251-255გვ.თბილისი.

რ. მესხია. მდინარე აჭარისწყლის აუზის დრენირების მახასიათებლები .. ჰმი-ს შრომათა კრებული.,. 2003წ. ტ. 109 გვ.48-51. .

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 61-66.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება.. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. # 7-9, გვ. 61-66.