სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუაჩიძე, მ. არაბიძე, გ. კუჭავა. მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 128-131.

მ. ტაბატაძე, ლ. ინცკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ. კუჭავა, გ.რობიტაშვილი. მდ. მტკვრის ნავთობროფუქტებით გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. N 6 (4), გვ 471-473.

რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ნ. ვეფხვიაშვილი, ც. მარტიაშვილი, გ. ჩანკაშვილი. მდ. მტკვრის შენაკადების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ქ. თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სანეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, თბ., გვ.71-76..

მ. ქავთარაძე. მდ. ჩაქვისწყლისა და ყოროლისწყლის ბაქტერიოლოგიური დაბინძურების შესახებ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2014წ. ტომი 14, #1, გვ. 145-149.

G. Soselia, null, ა.დავითაშვილ, .კ.რილეი. მდ.არაგვის ხეობის დაბინძურების ანთროპოგენური წყაროების შესწავლა და რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად. Hydro Engeneering. 2007წ. N1 - გვ. 101.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, ლ. გვასალია. მდ.კაზრეთულასა და მაშავერას წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2012წ. თბილისი. №3.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. #10-12, გვ.41-43.

ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, გვ.41-44, თბილისი.

ე.შუბლაძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, თბილისი, გვ.41-44 .

ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, N2, გვ.207-212, თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, #2, გვ.207-212, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, #2, გვ.207-212, თბილისი.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108 .

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108 .

ე. შუბლაძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108.

ნ. ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ი.კორძაია, ლ.პაპაჩაშვილი. მდ.მაშავერას, ხრამისა და დებედას წყლის ხარისხის საერთო ეკოლოგიური სტატუსი . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. N3, gv. 38- 40 .

ნ. ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ი.კორძაია, ლ.პაპაჩაშვილი. მდ.მაშავერას, ხრამისა და დებედას წყლის ხარისხის საერთო ეკოლოგიური სტატუსი. საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. N3, gv. 38- 40.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერასა და ფოლადაურის თანამედროვე გეოქიმიური დახასიათება მასზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #3(63), გვ.86-90.

ე. შუბლაძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა,მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე. მდ.მაშავერასა და ფოლადაურის თანამედროვე გეოქიმიური დახასიათება მასზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით. საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #3(63), გვ.86-90.