სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ.ბოგველიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაძრავი, თვლების ახლებური შეთანწყობით. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2006წ. #1.

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე. მახარისხებელ სადგურებში რკინიგზის საექსპლუატაციო პირობების ცვლილებებით გამოწვეული დამატებითი მოთხოვნები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061 . 2006წ. №7-9, 2006. გვ. 81-84..

რ. წულაძე. მახასიათებელი ამოცანა მაღალი რიგის ერთგვაროვანი ჰიპერბოლური გნტოლებისთვის, როცა I>3 . აგრარული მეცნიერების პროლემები (სამეცნიერო შრომათა კრებული). ტ.5 . 1999წ. 204-210 გვ.

ი. ბაციკაძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. . ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’... 2007წ. #1(25), გვ.62-64..

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორთოცენტრების სამკუთხედის ერთი თვისება. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2007წ. #1(25), გვ.62-64.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას (Ips typographus L.) დასახლების სიმჭიდროვის მონიტორინგის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი „მოამბე“. 2010წ. ტ. 28, თბილისი, 2010, გვ. 87–90.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას ბიოლოგიური თავისებურებები და რიცხოვნობაზე მოქმედი ფაქტორები.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. 2(40), თბილისი, 2011, გამოქვეყნდება აგვისტოს ბოლოს..

ნ. ლომიძე, შ. ყანჩაველი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება გურიის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 63–64.

ნ. ლომიძე. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება სამცხე–ჯავახეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 58–60.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. გურამიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება სვანეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 1(36), თბილისი, 2010, გვ. 66–68.

ნ. ლომიძე, რ. კეშელავა. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელება შუახევის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 61–62.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელების რისკის შეფასება.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 2(37), თბილისი, 2010, გვ. 33–35.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. გურამიშვილი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობაზე მოქმედი ფაქტორები.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 1(36), თბილისი, 2010, გვ. 72–74.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკის მონიტორინგი აჭარის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), თბილისი, 2010, გვ. 64–65.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკის მონიტორინგი გურიის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), თბილისი, 2010, გვ. 62–63.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკის მონიტორინგი ზემო სვანეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), თბილისი, 2010, გვ. 66–67.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკის მონიტორინგი სამცხე–ჯავახეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), თბილისი, 2010, გვ. 59–61.

ნ. ლომიძე, მ. მაჭავარიანი. მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ახალი პრეპარატების გამოცდის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 2(37), თბილისი, 2010, გვ. 30–32.

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელება აჭარის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. 2(40), თბილისი, 2011, გამოქვეყნდება აგვისტოს ბოლოს..

ნ. ლომიძე, ლ. მახაური. მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელება გურიის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. 2(40), თბილისი, 2011, გამოქვეყნდება აგვისტოს ბოლოს..