სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Харибегашвили. About the solvability of some boundary value problem for linear normally hyperbolic second order systems with variable coefficients. . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1984წ. 116(1984), No. 3, 477-480..

M. Maisuradze. About uniqueness of the solution of high order parabolic equation with growing coeficients. ი.ვეკუას სახ. გმი სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები. . 1995წ. ტ.10 N 1.

M. Maisuradze. About uniqueness of the solution of second order parabolic equations with growing coeficients. ი.ვეკუას სახ. გმი სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები. . 1993წ. ტ.8N 1.

K. Kachiashvili, Hashmi M.A. . About Using Sequential Analysis Approach for Testing Many Hypotheses.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2010წ. vol. 4, no. 2, 20-25..

V. Gordeladze, A. Sarukhanishvili, T. Loladze, M. Kapanadze, M. Mshvildadze. About “Copper-enamel” separator surpace creation likelihood through burning. Journal of Technical Science Technologes . 2015წ. Volume 4, p. 27-30.

I. Skhirtladze. Absolute Convergence and Summability of The Fourier-Bessel Series. Georgian Engineering News. 2016წ. 32; pp.50-52.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, D. Buchsianidze, A. Papashvili, T. Sanadze, G. Tsintsadze. Absorption and Luminescence Spectra of Tm3+ Doped YLiF4 Crystal: 1I6 and 3P0,1,2 Levels.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. vol. 164, №1 (2001), pp.22-25..

T. Medoidze, D. Buchsianidze, A. Papashvili, T. Sanadze, G. Tsintsadze. Absorption and Luminescence Speqtra of Tm3 Doped YliF4 Laser Crystal: 1I6 and 3P0,1,2 Levels. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. vol. 164, №1 (2001), pp.22-25..

ი. ჯაგოდნიშვილი. abzacis cnebis gaazrebis martebulobistvis "akademiur cerashi". saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2008წ. #11, gv.171-175.

თ. სუხიაშვილი. adaptaciis saSualebebis damuSaveba obieqt-orientirebuli daproeqtebisas.. სტუ-ს შრომები, 2016, # 2(22), გვ. 135-140.. 0წ. .

J. Beridze, Kvirkvelia Sh. , Kortua T.. Adaptive usage of main resources in MIMO-cognitive radio networks. “Georgian engineering news” . 2014წ. 2014/2.

T. Jangveladze. Additive Models for One Nonlinear Diffusion System. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2010წ. V.24, p.66-69.

R. Gaprindashvili, G. Chumburidze, T.Beruashvili, V. Tabidze, N. Nadirashvili, A. Gholijashvili , R Katsarava.. Adsorbtion of Bacteriophages on Ca/Mg Insoluble Salts end Some New Routes to Bactericidal Surgical Materials. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2013წ. Third International Caucasian Symposium on Polimers and Advansad Materials Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013 , p.20.

Z. Gasitashvili, A. Gigineishvili, Z. Buachidze. Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulation. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

N. Kenchiashvili, M. Mousa. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies.. 2014წ. IBSU. ISSN 2298-0032, Vol. 3, №2. p. 5-8..

ნ. კენჭიაშვილი. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, 2014, p. 5-8.. 2014წ. IBSU. ISSN 2298-0032, Vol. 3, №2. p. 5-8..

Z. Sabashvili, T. Loladze, N. Kenchiashvili, მოუსა მ.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies. International Black Sea University. 2014წ. N2(3). გვ. 5-8.

T. Loladze, Z. Sabashvili, T. Loladze, N.Kenchiashvili, M.Mousa.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №2. p. 5-8..

Z. Sabashvili, T. Loladze, N. Kenchiashvili, M. Mousa.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №2. p. 5-8..

M. Zoraniani. Advertising as Authentic Source of Teaching Business English. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2012წ. №3 (15), pp. 29-32.