სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 8. პექტინოვან ნივთიერებათა ცვლილებები პექტოლიზური ფერმენტებით ყურძნის ტკბილის დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ი. ახვლედიანი, თ. ბაკურაძე, ნ. ბურჯულაძე, ვ. ხოშტარია. 8. ჯვარი „უფლის ჯვარცმით“ ქვათახევის მონასტრიდან (კვლევა, კონსერვაცია).. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე . 2010წ. ტ.1 (46–B) .

თ. სუხიაშვილი. 82. სამოქალაქო სამართალწარმოების(უდავო წარმოება) მართვისPკომპიუტერული სისტემის არქიტექტურა.. სტუ-ს შრომები, 2017, # 1(23), გვ. 185-191. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 83. აქტიორთა სამუშაო პროცესების დამუშავება სამოქალაქო sამართალწარმოების(უდავო წარმოება) ავტომატიზებულ სისტემაში. . სტუ-ს შრომები, 2017, # 1(23), გვ. 192-196.. 0წ. .

J. Sanikidze, ნინიძე კონსტანტინე. 84. Some Approximate Processes for Cauchy Type Singular Integrals. . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2012წ. v. 160, 135-142.

თ. სუხიაშვილი. 86. realizebis meqanizmebis damuSaveba samoqalaqo samarTalwarmoebis(udavo warmoeba) marTvis kompiuteruli sistemisaTvis. perioduli samecniero Jurnali „inteleqti“, #2 (25) , 2018, gv. 90 - 92. . 0წ. .

ა. სონღულაშვილი. 9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური შეფასებისთის. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2, გვ. 11-30.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. 9. დურდოს ფერმნტაციული დამუშავების გავლენა კახური ტიპის ღვინოების არომატული ნაერთების შემადგენლობაზე. საქართველოს კვების მრეწქველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ო. ტომარაძე. 9. ფსმ სიგნალების ოპტიმალური კოჰერენტული დამუშავების ხელშეშლებისადმი მდგრადობა არხებში სელექციური მიყუჩებით. სტუ-ს შრომები . 1991წ. N6 (379) 7გვ..

ნ. გიგაური. 9. „სამხატრო პროდუქტის წარმოების შედეგები და სტრუქტურა“. საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი 2010 წელი. აპრილი. გვ. 275-277. . 0წ. .

ა. სახვაძე. 93. რა, აღარ აღვწეროთ მოსახლეობა?! . //გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2010წ. 2010 წლის 4 აგვისტო, #144(6510), გვ. 1, 3, და 5.

ა. სახვაძე. 94. დემოგრაფიული გაფურჩქვნა თუ ციფრული აფერისტობა?! (ინტერვიუს ნაწილი) . /გაზ. `კვირის პალიტრა. 2011წ. #12(868), გვ. 1 და 7.

L. Philipenko, E. Medzmariashvili, M. Sanikidze, V. Gogilashvili, N. Tsignadze. A SINGLE-SPAN DUAL TRANSFORMATION DEPLOYABLE BRIDGE. PROBLEMS OF MECHANICS . 2010წ. № 3(40), 2010, pp. 25-31 .

L. Philipenko, E. Medzmariashvili, M. Sanikidze, V. Gogilashvili, N. Tsignadze, G. Medzmariashvili. A SINGLE-SPAN DUAL TRANSFORMATION DEPLOYABLE BRIDGE. SCIENTIFIC JOURNAL OF IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. # 3(40).

D. Natroshvili, C.E.Athanasiadis, V.Sevroglou, I.G.Stratis. A boundary integral equations approach for mixed impedance problems in elasticity. Journal of Integral Equations and Applications, 23. 2011წ. 2 (2011), 183-222.

R. Gachechiladze, J. Gwinner and D. Natroshvili. A boundary variational inequality approach to unilateral contact with hemitropic materials. Mem. Differential Equations Math. Phys. . 2006წ. 39 , 69-103.

D. Natroshvili, R.Gachechiladze, I.Gwinner. A boundary variational inequality approach to unilateral contact with hemitropic materials. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics. 2006წ. 39, 69-103.

G. Berikelashvili. A certain scheme of increased order accuracy for elliptic systems. (Russian). Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1973წ. V.71, no.2, 285-288.

С. Харибегашвили. A characteristic problem for linear nonstrictly hyperbolic systems.. Soobshch. Akad. Nauk Gruzin.SSR . 1979წ. 93 (1979), No. 3, 553-556..

T. Jangveladze, D.G. Gordeziani, T.K. Korshiya. A Class of Nonlinear Parabolic Equations, that Arise in Problems of the Diffusion of an Electromagnetic Field. Proc. of I.Vekua Inst. Appl. Math. (in Russian). 1983წ. V.13, p.7-35.