სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულიაკადემიის სტამბა. 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულიაკადემიის სტამბა. 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, შუბლაძე ეკა. მდ. ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულიაკადემიის სტამბა. 2010წ. #10-12, გვ.44-49. ISSN 0130-7061.

ინწკირველი ლიანა, ბუაჩიძე ნუგზარი, ბილაშვილი კახა. მდ. ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #2, გვ.207-212. ISSN 1512-0686.

მ. ტაბატაძე, გ.დ. სუპატაშვილი, ნ.ვ ლორია, ნ.ა . ლაბარტყავა, ნ.ვ თაყაიშვილი. მდ. ლუხუნის (ზემო რაჭა) ქიმიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი "ეკოლოგია". 2003წ. N1, გვ 43-52.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, გვ. 155 – 159. 2010წ. ISBN 978-9941-14-868-2.

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. სტუ-ს შრომები . 2010წ. #3(477).

უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი, ა. ქემოკლიძე. მდ. მაშავერას და მის შენაკადებში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს შრომები #3(477), თბილისი, გვ. 21 - 26;. 2010წ. ISSN1512-0996.

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი, ა. ქემოკლიძე. მდ. მაშავერასა და მის შენაკადებში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს შრომები . 2010წ. #3(477).

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ, ,,ქალი და XXI საუკუნე’’, შრომები, . 2011წ. .

ნ. ბუაჩიძე, მ. არაბიძე, გ. კუჭავა. მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 128-131.

მ. ტაბატაძე, ლ. ინცკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ. კუჭავა, გ.რობიტაშვილი. მდ. მტკვრის ნავთობროფუქტებით გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. N 6 (4), გვ 471-473.

რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ნ. ვეფხვიაშვილი, ც. მარტიაშვილი, გ. ჩანკაშვილი. მდ. მტკვრის შენაკადების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ქ. თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სანეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, თბ., გვ.71-76..

მ. ქავთარაძე. მდ. ჩაქვისწყლისა და ყოროლისწყლის ბაქტერიოლოგიური დაბინძურების შესახებ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2014წ. ტომი 14, #1, გვ. 145-149.

G. Soselia, null, ა.დავითაშვილ, .კ.რილეი. მდ.არაგვის ხეობის დაბინძურების ანთროპოგენური წყაროების შესწავლა და რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად. Hydro Engeneering. 2007წ. N1 - გვ. 101.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, ლ. გვასალია. მდ.კაზრეთულასა და მაშავერას წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2012წ. თბილისი. №3.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. #10-12, გვ.41-43.

ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, გვ.41-44, თბილისი.

ე.შუბლაძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, თბილისი, გვ.41-44 .