სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დანელია, ჯ. ვარშალომიძე, , ნ. მუმლაძე, , ი. კახნიაშვილი, , ქ. მუმლაძე. მდინარე ყოროლისწყლის მიმდინარე ნიადაგების ეკოქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურ. 13 (1), . 2013წ. თბილისი. გვ. 127 – 130.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე, ფ.ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64 გვ.228-231.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2008წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

მ. ვართანოვი, ლ.ჯავახიშვილი. მდინარე ჭოროხის კანიონში საზღვაო პორტის მშრნებლობის ზოგიერთი ეკონომიკური მიდგომა. თბილისი, საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული . 2010წ. #65,გვ.59-63..

გ. ვარშალომიძე, ტ. ტუსკია. მდინარე ჭოროხის ნატანი და მოსალოდნელი ცვლილებები აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 14–16.

ი. ზაქაიძე. მდინარე ხადის-ხევის ჰიდროლოგია და ჰიდროგრაფია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66 გვ.57-61.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.იმნაძე, დ.ნაკანი, ვ.ერისთავი, ნ.გულუა. მდინარე ხობისწყლის აუზის მდინარეების დაბინძურებაზე ფერმერული მეურნეობების (მიწათმოქმედება და მესქონლეობა) გავლენის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.3, N3. გვ.262-265. 2003წ. ტ.3, N3. გვ.262-265.

დ. კერესელიძე, გ.დოხნაძე. მდინარეებზე წყალმოვარდნებისაგან მოსალოდნელი საფრთხეების სავარაუდო შეფასების მეთოდოლოგია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ.96-102.

გ. დოხნაძე, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, ი. ზაქაიძე, ჰ. სალუქვაძე. მდინარეებზე წყალმოვარდნებისაგან მოსალოდნელი საფრთხეების სავარაუდო შეფასების მეთოდოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. #66 გვ.გვ. 120-123 2011წ.

რ. პატარაია, ა.გიოშვილი, გ.ხელიძე. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. №3(47).

ა.გიოშვილი, გ.ხელიძე. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.. "ენერგია" #3(49), 2008წ.. 0წ. .

ა. გიოშვილი, გ. ხელიძე. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.. "ენერგია" #3(47), 2008წ.. 0წ. .

გ. ხელიძე, ა. გიოშვილი; რ. პატარაია. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტის ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. ენერგია . 2008წ. ,#3(47),.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. კეკელიძე, მ. ელიზბარაშვილი, კ. ბილაშვილი, გ. ცოტაძე. მდინარეების სუფსისა და ნატანების წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ. 10, #4, გვ. 101-104.

მ. ცინცაძე, მ.ელიზბარაშვილი, ნ.კეკელიძე, კ.ბილაშვილი, თ.ჯახუტაშვილი, ლ.მწარიაშვილი, ნ.ხიხაძე, მ.ჩხაიძე, გ.ცოტაძე, გ.ცინცაძე. მდინარეებში სუფსასა და ნატანებში და ურეკი-შეკვეთილის რეგიონის ზღვის წყლებში ნავთობპროდუქტების შემცველობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, N.3. გვ.340-345.

დ. გუბელაძე. მდინარეებში ტრანზიტული ნაკადის მოძრაობის კანონზომიერებანი. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია 19-20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 5 გვ..

კ. იორდანიშვილი, ზ.ჯუღელი. მდინარეზე წყალგამყოფი ნაგებობების საშუალებით მყარი ნატანის რეგულირების საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, 2006წ 139-140გვ..