სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტაბატაძე, ლ. ინცკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ. კუჭავა, გ.რობიტაშვილი. მდ. მტკვრის ნავთობროფუქტებით გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. N 6 (4), გვ 471-473.

რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ნ. ვეფხვიაშვილი, ც. მარტიაშვილი, გ. ჩანკაშვილი. მდ. მტკვრის შენაკადების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ქ. თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სანეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, თბ., გვ.71-76..

მ. ქავთარაძე. მდ. ჩაქვისწყლისა და ყოროლისწყლის ბაქტერიოლოგიური დაბინძურების შესახებ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2014წ. ტომი 14, #1, გვ. 145-149.

G. Soselia, null, ა.დავითაშვილ, .კ.რილეი. მდ.არაგვის ხეობის დაბინძურების ანთროპოგენური წყაროების შესწავლა და რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად. Hydro Engeneering. 2007წ. N1 - გვ. 101.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, ლ. გვასალია. მდ.კაზრეთულასა და მაშავერას წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2012წ. თბილისი. №3.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები და მათი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. #10-12, გვ.41-43.

ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, გვ.41-44, თბილისი.

ე.შუბლაძე, ლ.ინწკირველი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის აუზის მიკრობიოლოგიური კვლევები და მისი შედეგები. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. N10-12, თბილისი, გვ.41-44 .

ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, N2, გვ.207-212, თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, #2, გვ.207-212, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე. მდ.ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, #2, გვ.207-212, თბილისი.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108 .

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108 .

ე. შუბლაძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108.

ნ. ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერას ჰიდროქიმიური კვლევები და შედეგები 2011 წ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #2 (62), გვ.106-108.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ი.კორძაია, ლ.პაპაჩაშვილი. მდ.მაშავერას, ხრამისა და დებედას წყლის ხარისხის საერთო ეკოლოგიური სტატუსი . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. N3, gv. 38- 40 .

ნ. ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ი.კორძაია, ლ.პაპაჩაშვილი. მდ.მაშავერას, ხრამისა და დებედას წყლის ხარისხის საერთო ეკოლოგიური სტატუსი. საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. N3, gv. 38- 40.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერასა და ფოლადაურის თანამედროვე გეოქიმიური დახასიათება მასზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #3(63), გვ.86-90.

ე. შუბლაძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა,მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე. მდ.მაშავერასა და ფოლადაურის თანამედროვე გეოქიმიური დახასიათება მასზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით. საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #3(63), გვ.86-90.

ნ. ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.შუბლაძე. მდ.მაშავერასა და ფოლადაურის თანამედროვე გეოქიმიური დახასიათება მასზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით. საქარველოს საინჟინრო სიახლენი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #3(63), გვ.86-90.