სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შუბლაძე, ს.მდივანი, თ.გიგაური. მდ.მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121, გვ.87-92.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე. მდ.ყვირილასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მძიმე ლითონებით დაბინძურების მონიტორინგის შედეგები 2010-2015 წწ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. #3 (t.75), გვ.65-69.

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2015წ. #3-4, გვ. 40-43. ISSN 1512-4649.

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ანა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2015წ. N5, 10 გვ..

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარება - თანამედროვეობის აუცილებელი მოთხოვნილება. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14) გვ. 80-89.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5. .

გ. მიქიაშვილი, ტარიელ ჩიგოგიძე. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. . 2013წ. N3, 11 გვ..

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N3 . 2013წ. N3, 11 გვ..

შ. ვეშაპიძე, ო. ქეელაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია 21-ე საუკუნის გადასახედიდან. ჟურნ. ,,აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’. 2011წ. #1, გვ. 10-14.

თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები . ახალი ეკონომისტი. 2016წ. .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4(24) .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, . 2012წ. ტ.1.

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, . 2012წ. .

გ. გუნია, ზიზი სვანიძე, ლილი სვანიძე, თამარ ცერცვაძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში . ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება" მასალები: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, – ISSN 1512-374X. 2012წ. ტ.I, #4(24), გვ.65–75..

ცქვიტინიძე ზ.. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში. . ქუთაისი, ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ჟურნალი, N.1,გვ.62-64. 2009წ. N.1,გვ.62-64.

ი. ყრუაშვილი. მდგრადობის კრიტერიუმებით ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის შეფასება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტი, აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2000წ. თბილისი, # XI , სსაუ, გვ.320-328.

ნ. ქოჩლაძე. მდგრადობის პრინციპები 21-ე საუკუნის ავეჯის დიზაინში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2014წ. N25 გვ.102-107.

თ. ცინცაძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ე. ძამოევა,თ. ბიკაშვილი, ი. კიკნაძე. მდედრი ვირთაგვების მანგანუმის ქლორიდით ინტოქსიკაციის გავლენა შთამომავლობის თავის ტვინის ზოგიერთ უბანში ნეირონების და გლიოციტების რაოდენობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა მაცნე. ბიოლოგიის სერია . 2005წ. №4 . ტ.31. გვ.535-541.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 2011წ. ტ.117, გვ.128–130.