სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი. მდ.მტკვარში ჩაღვრილი დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მოამბე“. 2015წ. ტ.9, #1, გვ.78-84.

ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ.N117, 128-131, თბილისი.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.#117, 128-131, თბილისი.

მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2011წ. ტN117, 128-131, თბილისი.

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, მდივანი. მდ.მტკვრის საქართველოს მონაკვეთში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელების რიცხვითი გამოკვლევა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.285-288.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, გ.ჩაჩიბაია. მდ.მტკვრის ქიმიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა ქ.თბილისის ფარგლებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108, გვ.261-266, თბილისი.

გ.კუჭავა, გ.ჩაჩიბაია. მდ.მტკვრის ქიმიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა ქ.თბილისის ფარგლებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108 თბილისი, გვ.261-266.

ე. შუბლაძე, ს.მდივანი, თ.გიგაური. მდ.მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121, გვ.87-92.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე. მდ.ყვირილასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მძიმე ლითონებით დაბინძურების მონიტორინგის შედეგები 2010-2015 წწ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. #3 (t.75), გვ.65-69.

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2015წ. #3-4, გვ. 40-43. ISSN 1512-4649.

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ანა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2015წ. N5, 10 გვ..

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარება - თანამედროვეობის აუცილებელი მოთხოვნილება. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14) გვ. 80-89.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5. .

გ. მიქიაშვილი, ტარიელ ჩიგოგიძე. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. . 2013წ. N3, 11 გვ..

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N3 . 2013წ. N3, 11 გვ..

შ. ვეშაპიძე, ო. ქეელაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია 21-ე საუკუნის გადასახედიდან. ჟურნ. ,,აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’. 2011წ. #1, გვ. 10-14.

თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები . ახალი ეკონომისტი. 2016წ. .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4(24) .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, . 2012წ. ტ.1.