სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე. მდ.ყვირილასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მძიმე ლითონებით დაბინძურების მონიტორინგის შედეგები 2010-2015 წწ. . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. #3 (t.75), გვ.65-69.

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2015წ. #3-4, გვ. 40-43. ISSN 1512-4649.

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ანა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2015წ. N5, 10 გვ..

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარება - თანამედროვეობის აუცილებელი მოთხოვნილება. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14) გვ. 80-89.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5.

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. თბილისი, # 4 (24) ტ. 1, ეკონომიკის განყოფილება. 5. .

გ. მიქიაშვილი, ტარიელ ჩიგოგიძე. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. . 2013წ. N3, 11 გვ..

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N3 . 2013წ. N3, 11 გვ..

შ. ვეშაპიძე, ო. ქეელაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია 21-ე საუკუნის გადასახედიდან. ჟურნ. ,,აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’. 2011წ. #1, გვ. 10-14.

თ. როსტიაშვილი. მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები . ახალი ეკონომისტი. 2016წ. .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4(24) .

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, . 2012წ. ტ.1.

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ლ.სვანიძე ზ.სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, . 2012წ. .

გ. გუნია, ზიზი სვანიძე, ლილი სვანიძე, თამარ ცერცვაძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში . ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება" მასალები: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, – ISSN 1512-374X. 2012წ. ტ.I, #4(24), გვ.65–75..

ცქვიტინიძე ზ.. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში. . ქუთაისი, ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ჟურნალი, N.1,გვ.62-64. 2009წ. N.1,გვ.62-64.

ი. ყრუაშვილი. მდგრადობის კრიტერიუმებით ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის შეფასება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტი, აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2000წ. თბილისი, # XI , სსაუ, გვ.320-328.

ნ. ქოჩლაძე. მდგრადობის პრინციპები 21-ე საუკუნის ავეჯის დიზაინში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2014წ. N25 გვ.102-107.

თ. ცინცაძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ე. ძამოევა,თ. ბიკაშვილი, ი. კიკნაძე. მდედრი ვირთაგვების მანგანუმის ქლორიდით ინტოქსიკაციის გავლენა შთამომავლობის თავის ტვინის ზოგიერთ უბანში ნეირონების და გლიოციტების რაოდენობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა მაცნე. ბიოლოგიის სერია . 2005წ. №4 . ტ.31. გვ.535-541.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 2011წ. ტ.117, გვ.128–130.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერწითელი. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.159-161.