სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენებისათვის მიმდინარე ექსპერიმენტის მიმოხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2014წ. # 69, გვ.250-255. .

თ. მაგრაქველიძე, ი. არჩვაძე, ჭიჭინაძე ვ, ლომიძე ხ, ჯანიკაშვილი მ. მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.105-111.

გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ე. კუხალაშვილი, გ. ჩახაია,, ლ. წულუკიძე,, ზ. ვარაზაშვილი. მდინარე ვერეს კალაპოტში 2015 წლის 13-14 ივნისის ბუნების სტიქიური მოვლენების შეფასება, ანალიზი და სტიქიის რეგულირების ეფექტური ღონისძიებები. სტუ-ს ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2015წ. #70, 7 გვ. თბილისი.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე თეთრი არაგვის წყალშემკრებ აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი შეფასება. უნივერსალი, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2007წ. # 63, 22-32.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის აუზში მთის ფერდობების ეროზიის კოეფიციენტის დადგენა. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი, გვ. 162-164.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის ხეობის ძირითადი შენაკადებისათვის ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. #XXVIII, თბილისი. გვ. 205-207.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. მდინარე თეძამის ირიგაციული პოტენციალის განსაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების გათვალისწინებით. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. №70, გვ. 151-155.

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-ექსპედიციური კვლევების შესახებ. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #1-3. თბილისი, გვ. 98-102.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-სამეცნიერო კვლევების შესახებ.. ჟურ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 1-3, გვ. 98-102.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ. მდინარე ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #2, ISNN 1512-0686.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ, ბაქრაძე ელენე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. N.3, ISSN 2233-3347, გვ.330-335.

ნ. ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალების შრომათა კრებული, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. №3(82)გვ.330–334.

გ. კუჭავა, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ. ბილაშვილი, ლ. ინწკირველი, , გ. კუჭავა. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. . 2011წ. #3 (82), გვ330-334..

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, გ,ბრეგვაძე, ვ.ტრაპაიძე. მდინარე მტკვრის (ლიკანთან) წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.69-73.