სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 159–161.

შ. ანდღულაძე, ლ.გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9 №3 გვ. 253-254.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, № 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ. 253-254.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.151-155.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2. 2011წ. გვ. 151–155.

ო. ხარაიშვილი, null. მდინარე არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ანთროპოგენული და ბუნებრივი ფაქტორების ფონზე. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.146-151. ტომი 33.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, ჯ. გუგეშიძე. მდინარე არაგვის ეკოქიმიური კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ.255-257.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2010წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 36, # 1, გვ.87-89.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 1, ტომი № 36, თბილისი. 2010წ. გვ. 87–89.

ნ. ინანაშვილი, ბერიძე გიორგი. მდინარე არაგვის წყალშემკრები აუზის სელური ნაკადების დახასიათება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. სამთო ჟურნალი.. 2010წ. №1(24).

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 ტომი 11, №2, გვ.213-216.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, ტ. 11, № 2 . 2011წ. გვ. 213–216.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, 156-158.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 156–158.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე, გ.მეტრეველი. მდინარე არაგვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შესწავლის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 251-255გვ.თბილისი.

რ. მესხია. მდინარე აჭარისწყლის აუზის დრენირების მახასიათებლები .. ჰმი-ს შრომათა კრებული.,. 2003წ. ტ. 109 გვ.48-51. .

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 61-66.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება.. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. # 7-9, გვ. 61-66.

დ. როგავა. მდინარე ბზიფის აუზის კარბონატულ კარსტვად ქანებში ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი . 2005წ. XV,183-195 გვ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენებისათვის მიმდინარე ექსპერიმენტის მიმოხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2014წ. # 69, გვ.250-255. .