სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, 156-158.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 156–158.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე, გ.მეტრეველი. მდინარე არაგვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შესწავლის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 251-255გვ.თბილისი.

რ. მესხია. მდინარე აჭარისწყლის აუზის დრენირების მახასიათებლები .. ჰმი-ს შრომათა კრებული.,. 2003წ. ტ. 109 გვ.48-51. .

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 61-66.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება.. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. # 7-9, გვ. 61-66.

დ. როგავა. მდინარე ბზიფის აუზის კარბონატულ კარსტვად ქანებში ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი . 2005წ. XV,183-195 გვ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენებისათვის მიმდინარე ექსპერიმენტის მიმოხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2014წ. # 69, გვ.250-255. .

თ. მაგრაქველიძე, ი. არჩვაძე, ჭიჭინაძე ვ, ლომიძე ხ, ჯანიკაშვილი მ. მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.105-111.

გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ე. კუხალაშვილი, გ. ჩახაია,, ლ. წულუკიძე,, ზ. ვარაზაშვილი. მდინარე ვერეს კალაპოტში 2015 წლის 13-14 ივნისის ბუნების სტიქიური მოვლენების შეფასება, ანალიზი და სტიქიის რეგულირების ეფექტური ღონისძიებები. სტუ-ს ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2015წ. #70, 7 გვ. თბილისი.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე თეთრი არაგვის წყალშემკრებ აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი შეფასება. უნივერსალი, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2007წ. # 63, 22-32.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის აუზში მთის ფერდობების ეროზიის კოეფიციენტის დადგენა. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი, გვ. 162-164.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის ხეობის ძირითადი შენაკადებისათვის ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. #XXVIII, თბილისი. გვ. 205-207.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. მდინარე თეძამის ირიგაციული პოტენციალის განსაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების გათვალისწინებით. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. №70, გვ. 151-155.

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-ექსპედიციური კვლევების შესახებ. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #1-3. თბილისი, გვ. 98-102.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-სამეცნიერო კვლევების შესახებ.. ჟურ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 1-3, გვ. 98-102.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ. მდინარე ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #2, ISNN 1512-0686.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ, ბაქრაძე ელენე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. N.3, ISSN 2233-3347, გვ.330-335.