სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაძე, ოლეგ ნამიჩეიშვილი, . ორობითი არხების ზღურბლური დარეზერვებისას სიგნალის აღდგენის შეცდომის ალბათობის მინიმალური ზედა შეფასება.. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი “ქესჟ“);. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ორონიმი კავკასია და მისი განაყარი ძირები ქართულ ენობრივ სივრცეში (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14).

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ორპოზიციური ინდიკატორის მუდმივი მაგნიტის ტოპოლოგიის დადგენა მართვადი ელექტრომაგნიტის გაბარიტული ზომების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2009წ. #13, გვ. 95-100.

პ. იავიჩი. ორსახლიანი ჭინჭრის ფესვების დაფესვიანების სტანდარტიზაცია. Georgia Chemical J.. 2008წ. № 2, 172-173 .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ა.ტაბატაძე. ორტაქტიანი ინვერსორი და მისი გეომეტრიული სააფუძვლები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 3. გვ.19-23. უაკ 621.01.

ბ. გვასალია. ორტესებრი კვეთის მქონე კოჭის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.. სტუ–ის შრომები, #2. 2010წ. #2.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2006წ. 1(459), გვ. 137–141.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2005წ. 3 (457), გვ. 9-13.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის ხარისხის შემცველი ზოგიერთი მათემატიკური მოდელი. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 7-9, გვ. 22–25.

თ. მჭედლიშვილი, ნ. ბერიძე. . ორძრავიანი ტირისტორული ამძრავის მოდელი დრეკადი რგოლების გათვალისწინებით. . სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2004წ. , № 4-6,გვ. 55–58..

მ. გურამიშვილი. ოსეთის სასულიერო კომისია. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. გვ.84-93.

ე. მგალობლიშვილი. ოსკარ უაილდი ქართულ ლიტერატურასა და თეატრში. ჩვენი მწერლობა,. 2013წ. №20(202), გვ.22-26.

ე. მგალობლიშვილი. ოსკარ უაილდი ქართულ ლიტერატურაში. განათლება, საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. №2(8), გვ.61-67.

ზ. ხასაია. ოსკარ უაილდი, ინდივიდუალიზმის აღორძინება. ჩვენი მწერლობა. 2008წ. №13 (65)б пмю 17-28.

ზ. ხასაია. ოსკარ უაილდის ესე (თარგმანი და კომენტარები). ლიტერატურული ჟურნალი ,,საგურამო". 2014წ. 2014.3 (9), გვ. 86-107.

ი. ბერძენიშვილი, მ.სირაძე. ოსმოსი და ცოცხალი უჯრედი. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტომი 1, # 1, გვ. 30–31.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი. ოსმოსი და ცოცხალი უჯრედი. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი „ქიმიის უწყებანი“,. 2013წ. ტ. 1, № 1 თბილისი-.

ი. ბერძენიშვილი, ქ. შეროზია, ი. წიწილაშვილი. ოსმოსური წნევის განსაზღვრა კრიოსკოპული მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. ტომი 34, #2, გვ. 159-161.

გ. დანელია, ნ. მიქავა, ზ. ჩანქსელიანი. ოსპის კულტურის ბიოლოგიური თავისებურებანი და მისი პროდიქტიულობა.. თბილისი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2016წ. თბილისი. N1, გვ:115-117.

რ. ხუციშვილი, null, მაჩალაძე თ.. ოსპის ფქვილის გამოყენება დანამატის სახით სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. N2. გვ. 155-157.