სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ი. არჩვაძე, ჭიჭინაძე ვ, ლომიძე ხ, ჯანიკაშვილი მ. მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.105-111.

გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ე. კუხალაშვილი, გ. ჩახაია,, ლ. წულუკიძე,, ზ. ვარაზაშვილი. მდინარე ვერეს კალაპოტში 2015 წლის 13-14 ივნისის ბუნების სტიქიური მოვლენების შეფასება, ანალიზი და სტიქიის რეგულირების ეფექტური ღონისძიებები. სტუ-ს ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2015წ. #70, 7 გვ. თბილისი.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე თეთრი არაგვის წყალშემკრებ აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი შეფასება. უნივერსალი, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2007წ. # 63, 22-32.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის აუზში მთის ფერდობების ეროზიის კოეფიციენტის დადგენა. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი, გვ. 162-164.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის ხეობის ძირითადი შენაკადებისათვის ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. #XXVIII, თბილისი. გვ. 205-207.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. მდინარე თეძამის ირიგაციული პოტენციალის განსაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების გათვალისწინებით. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. №70, გვ. 151-155.

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-ექსპედიციური კვლევების შესახებ. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #1-3. თბილისი, გვ. 98-102.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-სამეცნიერო კვლევების შესახებ.. ჟურ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 1-3, გვ. 98-102.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ. მდინარე ლიახვის ეკო-ქიმიური მონიტორინგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #2, ISNN 1512-0686.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი, ე.შუბლაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდინარე ლიახვის ეკო–ქიმიური მონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, №2, გვ.207–212.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბილაშვილი კახაბერ, ბაქრაძე ელენე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. N.3, ISSN 2233-3347, გვ.330-335.

ნ. ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალების შრომათა კრებული, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. №3(82)გვ.330–334.

გ. კუჭავა, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ.ბილაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ახალი სერია, #3(82), გვ.330-334, თბილისი.

კ. ბილაშვილი, ლ. ინწკირველი, , გ. კუჭავა. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. . 2011წ. #3 (82), გვ330-334..

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, გ,ბრეგვაძე, ვ.ტრაპაიძე. მდინარე მტკვრის (ლიკანთან) წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.69-73.

ნ.ბუაჩიძე, რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები. 2010წ. გვ.328-330, თბილისი.