სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გიოშვილი, გ. ხელიძე. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.. "ენერგია" #3(47), 2008წ.. 0წ. .

გ. ხელიძე, ა. გიოშვილი; რ. პატარაია. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტის ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. ენერგია . 2008წ. ,#3(47),.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. კეკელიძე, მ. ელიზბარაშვილი, კ. ბილაშვილი, გ. ცოტაძე. მდინარეების სუფსისა და ნატანების წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ. 10, #4, გვ. 101-104.

მ. ცინცაძე, მ.ელიზბარაშვილი, ნ.კეკელიძე, კ.ბილაშვილი, თ.ჯახუტაშვილი, ლ.მწარიაშვილი, ნ.ხიხაძე, მ.ჩხაიძე, გ.ცოტაძე, გ.ცინცაძე. მდინარეებში სუფსასა და ნატანებში და ურეკი-შეკვეთილის რეგიონის ზღვის წყლებში ნავთობპროდუქტების შემცველობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, N.3. გვ.340-345.

დ. გუბელაძე. მდინარეებში ტრანზიტული ნაკადის მოძრაობის კანონზომიერებანი. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია 19-20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 5 გვ..

კ. იორდანიშვილი, ზ.ჯუღელი. მდინარეზე წყალგამყოფი ნაგებობების საშუალებით მყარი ნატანის რეგულირების საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, 2006წ 139-140გვ..

ც. ბასილაშვილი, ცომაია გ.. მდინარეთა ჩამონადენის პროგნოზირების განახლება ინფორმაციული ქსელის შემცირების პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2001წ. ტომი 106, გვ. 40 – 51.

ც. ბასილაშვილი, კარტაშოვა მ., კობახიძე ნ.. მდინარეთა წყლიანობა სავეგეტაციო პერიოდში და მათი პროგნოზირება მთავარი სარწყავი სისტემების მომსახურებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტომი 107, გვ. 139 – 146.

ლ. ფურცელაძე. მდინარეთა წყლის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2001წ. გვ. 213-217.

ნ. წიგნაძე. მდინარის გადალახვის ღონისძიებები. სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2009წ. №3(1)/.

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი, გ. დოხნაძე. მდინარის დატბორვის ზონაში მიმდინარე ეროზიული პროცესების პროგნოზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

დ. გუბელაძე. მდინარის დინების მახასიათებლები და კალაპოტის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერებადაცხოვრება „ . 2016წ. 2(14 ) ტომი , თსაუ, თბილისი , გვ.76-82.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. მდინარის ნაკადის რეგულირება საგზაო ნაგებობათა წარეცხვისაგან დასაცავად.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. №4(28),გვ19-24. ISSN 1512-0910..

დ. გუბელაძე. მდინარის ფსკერზე სიჩქარის ველის განსაზღვრის თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2016წ. 1(13 ) ტომი , თსაუ, თბილისი, გვ.124-131.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მდოგვიანი პურის წარმოების გზები. სამრეწველო საკუთრების ოფიცუალური ბიულეტენი. 2008წ. N5(249) გვ.11.

მ. ფოჩხუა. მე-19 საუკუნის თბილისისა და მდინარე მტკვრის ურთიერთკავშირის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება . 2000წ. N4-6 .94-96.

ზ. ცოტნიაშვილი, ლელა მელაძე. მე-20 საუკუნის ქართული საბავშო მწერლობის შესახებ (20-30-იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის მე–3 საერთაშორისო კონფერენცია, შრომათა კრებული. 2010წ. 3.

ი. ცქვიტინიძე. მე-5 თაობის(5G) მობილური კავშირის სისტემებისა და ქსელების შექმნის მდგომარეობა და პერსპექტივები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებული.. 2015წ. გვ. 187-193.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი, გალია ცქვინიტიძე. მებოცვრეობაში გამოყენებული საკვები საშუალებები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

მ. ცინცაძე, ნაილი ორჯანელი, გიორგი ნატროშვილი. მებოცვრეობის განვითარების გზები-კვებაში რეზერვების გამოყენება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. 1(15).