სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე ვერცხლის იონთა ანტიმიკრობული მოქმედების მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3) გვ.365-375.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე ვერცხლის იონთა ანტიმიკრობული მოქმედების მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2010წ. №3, ტ.10, 365-375 გვ..

ნ. ბუჩუკური, მ. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, რ. შეყლაშვილი. პალადიუმის დაფენის პროცესის კინეტიკა A3B5 ტიპის ნახევარგამტარებზე. ჟურნალი ,,ინტელექტუალი” საქართველოს ახალგაზრდ. მეცნიერთა საზ. აკადემია. 2008წ. N7, თბილისი, 7 გვ..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (1. არშია, 2. კიდე // კიდური). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2003წ. #3, გვ. 24-27..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (1. ქაღალდი, 2. ფარატინა ქაღალდი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2008წ. #1 (30), გვ. 14-15..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (დედა¡ //დედანი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2007წ. #1, გვ. 11-15..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (ზანდუკი, სარჩევი, შინაარსი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2005წ. #1,გვ. 22-23..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (კაბადონი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2007წ. #3, გვ. 23-25..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (კეპი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2003წ. #4, გვ. 17-20..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (კეცი, კეცი დაწერილი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2002წ. #1, გვ.32-33..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (რვეული). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2007წ. #2, გვ. 12-14..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (ფურცელი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2002წ. #3, გვ. 29-31..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (ყდა, წერაქვა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2003წ. #1, გვ. 43-45..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში (წიგნა¡, უბის წიგნაკი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2008წ. #2 (31), გვ. 5-7..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში: კალამი, ჩალა, ჩალამკალამი, კალამგირი, ყალამი, ფრთა, ლერწამი (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). წერილი მეორე. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2001წ. #4, გვ. 33-29..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში: კალამი, ჩალა, ჩალამკალამი, კალამგირი, ყალამი, ფრთა, ლერწამი (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). წერილი პირველი. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2001წ. #3,(4), გვ. 21-23..

თ.ცინცაძე, ლ.ქალდანი. პალეოჰიდროლოგიის პერსპექტივები საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე.. 2005წ. ტ.172. გამ. 3. თბილისი, გვ. 290-293...

დ. ერისთავი, გ. აბრამია, ლ. გვერდწითელი. პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის დახასიათება. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2017წ. ქიმიის სერია, ტომი 43 , # 2, თბილისი. 2017. გვ. 227-231..

ლ. გვერდწითელი, გ.აბრამია, დ. ერისთავი. პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, . 2017წ. # 2 ტ.43. გვ.227-231.

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. პალიასტომის ტბის ზედაპირული დაბინძურების ქიმიური მახასიათებლების შეფასება ეკოლოგიური თვალსაზრისით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #63. 2007წ. გვ. 71-76.