სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ფურცელაძე. მდინარეთა წყლის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2001წ. გვ. 213-217.

ნ. წიგნაძე. მდინარის გადალახვის ღონისძიებები. სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2009წ. №3(1)/.

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი, გ. დოხნაძე. მდინარის დატბორვის ზონაში მიმდინარე ეროზიული პროცესების პროგნოზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

დ. გუბელაძე. მდინარის დინების მახასიათებლები და კალაპოტის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერებადაცხოვრება „ . 2016წ. 2(14 ) ტომი , თსაუ, თბილისი , გვ.76-82.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. მდინარის ნაკადის რეგულირება საგზაო ნაგებობათა წარეცხვისაგან დასაცავად.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. №4(28),გვ19-24. ISSN 1512-0910..

დ. გუბელაძე. მდინარის ფსკერზე სიჩქარის ველის განსაზღვრის თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2016წ. 1(13 ) ტომი , თსაუ, თბილისი, გვ.124-131.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მდოგვიანი პურის წარმოების გზები. სამრეწველო საკუთრების ოფიცუალური ბიულეტენი. 2008წ. N5(249) გვ.11.

მ. ფოჩხუა. მე-19 საუკუნის თბილისისა და მდინარე მტკვრის ურთიერთკავშირის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება . 2000წ. N4-6 .94-96.

ზ. ცოტნიაშვილი, ლელა მელაძე. მე-20 საუკუნის ქართული საბავშო მწერლობის შესახებ (20-30-იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის მე–3 საერთაშორისო კონფერენცია, შრომათა კრებული. 2010წ. 3.

ი. ცქვიტინიძე. მე-5 თაობის(5G) მობილური კავშირის სისტემებისა და ქსელების შექმნის მდგომარეობა და პერსპექტივები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებული.. 2015წ. გვ. 187-193.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი, გალია ცქვინიტიძე. მებოცვრეობაში გამოყენებული საკვები საშუალებები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

მ. ცინცაძე, ნაილი ორჯანელი, გიორგი ნატროშვილი. მებოცვრეობის განვითარების გზები-კვებაში რეზერვების გამოყენება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. 1(15).

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”,. 2014წ. N3, 10 გვ.,.

გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3.

თ. კვირიკაშვილი. მედ-არბი/არბ-მედი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის წელიწდეული 2014. 2015წ. თბილისი.

ლ. ქათამაძე. მედია და სტერეოტიპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2017წ. 1.

რ. თაბუკაშვილი. მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #3. (477) .

ქ. გიორგობიანი. მედიასაშუალებების კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმები. სტუ. "განათლება". 2014წ. N1 (10). გვ. 75-79.

თ. ბერიძე, მ. გაბუნია. მედიაციის კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟ. მართლმსაჯულება და კანონი. 2013წ. #1 (13), გვ. 60-69.

ლ. ქათამაძე. მედიის როლი კულტურული ფასეულობების ფორმირებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2013წ. N1(7),გვ.128-130.