სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგების ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტომი 6 #4 გვ. 440-442.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგის ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 3, 2006, 440-442.. 2006წ. 3, 2006, 440-442..

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე.. მელითის მჟავას ადსბორცია ვერცხლის წყალზე წყალხსნარებიდან . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9, N2. გვ .

ნ. აბულაძე, ი. გურგენიძე. მელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9; N 2.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. მელიოაციული მოპირკეთებული არხების საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.156-161.

დ. გუბელაძე. მელიორაციას გადაარჩენს დარგის სპეციალისტები და პროფესიონალი კადრები. გაზეთი –რეზონანსი, . 2013წ. 1 გვ..

დ. გუბელაძე. მელიორაციის დარგის მოდელირების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები . „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ –საერთაშორისო კონფერენციის კრებული თბილისი .. 2010წ. გვ. 292–295..

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირება, მათი წყობიდან გამოსვლის მიზეზები და პროგნოზირება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2003წ. გვ. 153-161.

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირების ალბათური პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. # 4-6.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. მელიორაციული სისტემების შეფასება ეკოლოგიურისაიმედოობის მიხედვით.. "მეცნიერება და ტექნიკა" თბილისი. 1997წ. #1-3 გვ.124-126.

თ. ჯაგოდნიშვილი. მელიტონ კელენჟერიძე და ხალხური პოეზია. . 1985წ. N5.

გ. ბიბილეიშვილი. მემბრანული გაყოფის პროცესებისა და ნანოტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. აღმაშენებელი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #6, თბილისი, 2009. 2009წ. გვ. 58-64.

მ. ბეგიაშვილი. მემკვიდრეობა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. თბილისი 2010 წ. N1(16).

ნ. როსეფაშვილი. მემკვიდრეობის ინსტიტუტის ისტორიულ – სამართლებრივი ასპექტები . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“,. 0წ. №26, 2014 წელი,118–124.

ე. ბალიაშვილი. მენეჯერებო, დაგეგმეთ დღე!. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2017წ. .

მ. ხარხელი. მენეჯერი: პროფესია, სამუშაო დავალებები, იერარქიები, თვისებები, სტილი, ჩვევები და სამუშაო დღე. ეკონომოკა. 2011წ. N 7-8, 171-180.

ე. გობეჯიშვილი, მ.მაღრაძე. მენეჯერის როლი კონკურენტუნარიანი წინადადების მომზადებაში. ჟურნალი “შრომები”, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.თბილისი. . 2009წ. №1(13), გვ.257-263.

თ. დევიძე, შოშიტაშვილი გიორგი. მენეჯერის საქმიანობის მეთოდები და თავისებურებები. სტუ, სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 85-88.

თ. ღამბაშიძე. მენეჯერის სტილის გამოვლენის ტექნოლოგია. სოციალური ეკონომიკა. 2007წ. 4 83–92.

ნ. ბებიაშვილი. მენეჯერული აღრიცხვის მნიშვნელობა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #7-8., გვ.70-72.