სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. მედიის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს შრომების კრებული "სეუ და მეცნიერებები", 2016.. 2016წ. .

ნ. ქებაძე, დ. შენგელია, ა. ბაკურაძე, გ. წითლანაძე, ნ.კაპანაძე. მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში. თანამედროვე მედიცინა . 2009წ. # 8.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე. მედიცინის ისტორიის ლაბირინთებში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. .

. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი. მეთანის ემისია ქქ.თბილისისა და ქუთაისის ნაგავსაყრელებიდან. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.164-173.

თ. წივწივაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი. მეთანის რადიკალური ჰალოგენირების რეაქციების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა. Georgian engineering news.. 2011წ. N2(vol.58), გვ.121-122.

დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. შარაშიძე, გ. ასპანიძე. მეთანის წვის პროდუქტებით გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების მოდელირება და პროგნოზირება თერმოდინამიკული ანალიზით ე.გ.მ.-ზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686, № 4, ტ. 9, გვ. 370 - 373. .

ვ. ზეიკიძე. მეთაური- ლიდერის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხედრო ქვედანაყოფში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2009წ. #11, 2009.

ვ. ზეიკიძე. მეთაური-ლიდერის ფორმირების პიროვნული თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2009წ. #12, 2009.

თ. ცინცაძე, ლ.ჭურაძე, პ. იავიჩი. მეთილის ლურჯის გათავისუფლების პროცესი ვაგინალური სუპოზიტორიებიდან და მათი სტანდარტიზაცია. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.31. №1. გვ. 97-100.

ნ. ჩიკვილაძე. მეთოდისა და მეთოდოლოგიის პრობლემა ეკონომიკურ კვლევაში. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ. 0წ. .N2,9.

ა. წაქაძე, ბაბილოძე კახაბერ, ქონიაშვილი პაატა. მეთოდური მიდგომები შენობა-ნაგებობების ავარიების ანალიზის და რისკის მართვისათვის. მშენებლობა. 2006წ. №2, გვ. 6.

ი. ღარიბაშვილი, კ.ბაბილოძე, პ.ქონიაშვილი, ა.წაქაძე. მეთოდური მიდგომები შენობა-ნაგებობების ავარიების ანალიზის და რისკის მართვისათვის. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2006წ. №2..

ქ. როყვა. მეთოდური მითითება პრაქტიკული სამუშაოებისათვის აგრომეტეოროლოგიაში. . 2008წ. .

შ. გოგოლაძე. მეთოდური მითითებები "აზომვითი პრაქტიკისათვის". სტუ–ს გამომცემლობა. 1990წ. 1 გვ..

თ. ჭანტურია, მ. მაისურაძე. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. ტექნუკური უნივერსიტეტი. 2010წ. № 4.

თ. ბუაჩიძე, ლ.თოფურია. მეთოდური მითითებები ლაბორაატორიული სამუშაოების შესასრულებლსდ ცილების ბიოქიმიაში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი,, 2009 წ.გვ.43. 2009წ. გვ,43.

მ. შილაკაძე, თ.ბუხნიკაშვილი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაობების შესასრულებლად ''ტრიბოტექნიკის საფუძვლები". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 2009, 36 გვ.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცურცვაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებების შესასრულებლად ამტომატიკის ელემენტებისა და მოწყობილობების კურსში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2000წ. .