სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუაჩიძე, მ.სიდამონ-ერისთავი, ლ,თოფურია.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მიკრობიოლოგიაში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.23, თბილისი, 2009 წ.. 0წ. .

ზ. ჩაჩხიანი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულებლად ზოგად ფიზიკაში.. გამომცემლობა სპი, . 1983წ. 105 გვ..

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. მეთოდური მითითებები მხაზველობით გეომეტრიაში შუალედური გამოცდის ამოცანების ამოსახსნელად. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 2017წ. ISBN978-9941- 20-755-6.

მ. სირაძე, თ.ხოშტარია, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 1999წ. თბილისი .

მ. სირაძე, T.xoStaria, x. didiZe, m. beqauri. მეთოდური მითითებები სემინარული სამუშაოების შესასრულებლად ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 1995წ. თბილისი.

თ. გოგოლაძე, null, ე. ჩიკვაიძე, ა. მიმინოშვილი. მელანინის ფოტოინდუცირებული თავისუფალი რადიკალების შესწავლა ეპრ მეთოდის გამოყენებით . სსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. IV გვ.25–28.

ლ. თალაკვაძე, თალაკვაძე ლ.ი.. მელატონინის ანალო-გების და აზოტშემც-ველი მაკროჰეტერო-ციკლური ნაერთების სინთეზი და გამოყე-ნების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. 4, 1 2004. .51-56..

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგების ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტომი 6 #4 გვ. 440-442.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგის ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 3, 2006, 440-442.. 2006წ. 3, 2006, 440-442..

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე.. მელითის მჟავას ადსბორცია ვერცხლის წყალზე წყალხსნარებიდან . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9, N2. გვ .

ნ. აბულაძე, ი. გურგენიძე. მელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9; N 2.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. მელიოაციული მოპირკეთებული არხების საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.156-161.

დ. გუბელაძე. მელიორაციას გადაარჩენს დარგის სპეციალისტები და პროფესიონალი კადრები. გაზეთი –რეზონანსი, . 2013წ. 1 გვ..

დ. გუბელაძე. მელიორაციის დარგის მოდელირების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები . „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ –საერთაშორისო კონფერენციის კრებული თბილისი .. 2010წ. გვ. 292–295..

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირება, მათი წყობიდან გამოსვლის მიზეზები და პროგნოზირება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2003წ. გვ. 153-161.

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირების ალბათური პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. # 4-6.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. მელიორაციული სისტემების შეფასება ეკოლოგიურისაიმედოობის მიხედვით.. "მეცნიერება და ტექნიკა" თბილისი. 1997წ. #1-3 გვ.124-126.

თ. ჯაგოდნიშვილი. მელიტონ კელენჟერიძე და ხალხური პოეზია. . 1985წ. N5.

გ. ბიბილეიშვილი. მემბრანული გაყოფის პროცესებისა და ნანოტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. აღმაშენებელი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #6, თბილისი, 2009. 2009წ. გვ. 58-64.

მ. ბეგიაშვილი. მემკვიდრეობა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. თბილისი 2010 წ. N1(16).