სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი. მენეჯმენტის სამეცნიერო კვლევისა და საგნის სწავლების კონცეფცია. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. N 9.

ო. ტაბუცაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები. გამომცემლობა „ბარტონი“. 2003წ. 420 გვ..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განსაკუთრებულობა. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ, გვ. 253-258 116 .

ო. ტაბუცაძე. მენეჯმენტის სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები. გამომცემლობა „ბარტონი“. 2004წ. 190 გვ..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხისათვის. , „სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი. 2013წ. №4-5, 2013წ. გვ. 93-98.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, თ.ფილიპიდისი, ხ.გიორგაძე. მენეჯმენტში მენეჯერის მოლაპარაკების, კომუნიკაციის ხელოვნება. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2019წ. N1.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.ბებია. მენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.9, N2, გვ.105-107. 2009წ. ტ.9, N2, გვ.105-107.

ნ. ქოჩლაძე. მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების რეალიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. 2(41) გვ.30-34.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მეორადი გარდამქმნელის სიზუსტის მახასიათებლების კვლევა და ანალიზი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

თ. ამბროლაძე, მ.თოფურია. მეორადი დინებები. მშენებლობა. 2011წ. #1(20) გვ. 45-49.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, ნ.დვალიშვილი, დ.შავლაძე. მეორადი ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭისაგან) აქტივირებული ნახშირის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში . საქართვე¬ლოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.153–156.

ნ. გამყრელიძე. მეორადი ნომინაცია და სიტყვის კომპონენტური ანალიზი. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 3 გვ. 60-64.

ხ. თოდაძე. მეორადი წყაროს პრობლემა კომუნიკაციებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. გვ. 17-20.

თ. ნუცუბიძე. მეორე მსოფლიო ომი და ვეფხისტყაოსანი. სტუ, ჟურნალი „პარალელი“. 2016წ. N8, გვ. 223-225.

. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2015წ. 8 გვ..

გ. წულეისკირი. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. მშენებლობა. 2011წ. #2(21) , 5 გვ..

ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. №2 (21).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. ჟურნალი ’’მშენებლობა’’. 2011წ. #2(21), გვ.33-37.

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზრვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7გვ..

გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.