სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი, მ. დავითაია. ენგურჰესის დერივაციული გვირაბის მდგომარეობების გაუმჯობესების ინჟინრული გადაწყვეტები. ჟურნალი „ტრანსპორტი“, თბილისი. 2006წ. N6(22), გვ. 102-107.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის მოცულობითი მასის მნიშვნელობის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ73-74.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის სითბოს გამოყოფის მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-99-103.ISSN 1512-0120..

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის ტემპერატურის გამტარობის კოეფიციენტის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2011წ. #1(57), გვ.107-109.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ხვედრითითბოტევადობის მნიშვნელობათა ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ75-76.

ი. გოცირიძე, რ, კუპრავა, ზ, გიორგაძე. ენდოკრინოლოგებისათვის სამედიცინო ექსპერტული სისტემების აგების პრინციპები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2002წ. .

ი. გოგუაძე, ნემსაძე შ.. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ. 69-74.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოობიექტებიდან ინფორმაციის შეგროვების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. 1(4), 5გვ.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოობიექტიდან ინფორმაციის შეგროვების საკითხები. სტუ. 2008წ. 1(14). გვ.. 5..

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1997წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 3-9 გვ. .

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

ზ. გასიტაშვილი, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი, რ.სამხარაძე. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმის მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 2 (430). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. ISNN 0201-7164.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოსისტემების ტელესიგნალიზაცია. სტუ. 2009წ. #1(16).

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ნ. მოდებაძე. ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. 2(3), 5გვ..

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მოდებაძე ნ. . ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხი. სტუ. 2007წ. #2(3). გვ.5..

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოსისტემის ტელესიგნალიზაცია. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. 1(14), 4გვ.

ე. გვენეტაძე, ი. კვესელავა. ენციკლოპედიური ხასიათის წიგნი სამეგრელოს გამორჩეული ქალაქის შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #32 გვ. 95-100.