სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, ნ.დვალიშვილი, დ.შავლაძე. მეორადი ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭისაგან) აქტივირებული ნახშირის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში . საქართვე¬ლოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.153–156.

ნ. გამყრელიძე. მეორადი ნომინაცია და სიტყვის კომპონენტური ანალიზი. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 3 გვ. 60-64.

ხ. თოდაძე. მეორადი წყაროს პრობლემა კომუნიკაციებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. გვ. 17-20.

თ. ნუცუბიძე. მეორე მსოფლიო ომი და ვეფხისტყაოსანი. სტუ, ჟურნალი „პარალელი“. 2016წ. N8, გვ. 223-225.

. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2015წ. 8 გვ..

გ. წულეისკირი. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. მშენებლობა. 2011წ. #2(21) , 5 გვ..

ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. №2 (21).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. ჟურნალი ’’მშენებლობა’’. 2011წ. #2(21), გვ.33-37.

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზრვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7გვ..

გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.

მ. მაისურაძე. მეორე რიგის ზრდადკოეფიციენტებიანი გადაგვარებადი პარაბოლური განტოლებების ამონახსნთა შესახებ.. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 0წ. ტ.150. N 1. 1994..

ნ. ბერაია. მეორე რიგის სიმეტრიუკლი კომპოზიციური გეგმების ზოგიერთი თვისების შედარებითი ანალიზი. . პერიოდული სამეცნიერო ;ურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3(17), c. 31-34.

null, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის). გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. მეორე რიგის წირების პროექციული თეორია, მეორე რიგის მწკრივები. სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

ლ. ტატიშვილი, ალექსანდრე სიჭინავა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,უძრავი ქონების ადგილი ეროვნულ ეკონომიკურ მოდელში " - IEC-2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4 .

ნ. ფოფორაძე, გ. გერაძე. მეორე ტიპის ნახევარ-დრაქმების ქიმიური შედგენილობა. ჟ. “სამთო საქმე” . 2006წ. #7.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე . მეორე ტიპის ნახევარ-დრაქმების ქიმიური შედგენილობა. ჟ ,,სამთო საქმე'' #7. 2006წ. .

გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(470),თბილისი,2008.. 2008წ. გვ.27-31..

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #4(470), გვ.27-31.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ნ.ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2008წ. №4 (470), თბილისი, გვ.27-31;.