სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის). გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. მეორე რიგის წირების პროექციული თეორია, მეორე რიგის მწკრივები. სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

ლ. ტატიშვილი, ალექსანდრე სიჭინავა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,უძრავი ქონების ადგილი ეროვნულ ეკონომიკურ მოდელში " - IEC-2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4 .

ნ. ფოფორაძე, გ. გერაძე. მეორე ტიპის ნახევარ-დრაქმების ქიმიური შედგენილობა. ჟ. “სამთო საქმე” . 2006წ. #7.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე . მეორე ტიპის ნახევარ-დრაქმების ქიმიური შედგენილობა. ჟ ,,სამთო საქმე'' #7. 2006წ. .

გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(470),თბილისი,2008.. 2008წ. გვ.27-31..

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #4(470), გვ.27-31.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ნ.ბჟალავა, გ.ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2008წ. №4 (470), თბილისი, გვ.27-31;.

ა. სახვაძე. მერკელმა გამოსავალს `მიაგნო~ (ინტერვიუს ნაწილი) . //ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2016წ. 25 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე.

ა. ჩიქოვანი. მერქნის დაცვა ლპობისა და წვისაგან. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 2 ISSN 1512-3936.

დ. ჩომახიძე, თ.კანდელაკი. მერქნული საწვავი საქართველოსა და მისი რეგიონების სათბობ ენერგეტიკულ ბალანსში. "ენერგია". 2010წ. ნ-1 (53) 53-58.

მ. ოხანაშვილი, დარჩაშვილი მიხეილი. მესამე დონის კომუტატორის გამოყენება კომპიუტერულ ქსელებში. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები 2017#1(23). 2017წ. გვ.93-97.

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. მესამე თაობის მობილური კავშირის სისტემა UMTS და მისი ფუნქციები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 352-356.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. თბილისი, გვ.51-53.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. თბილისი, გვ.51-53.

გ. ჯინჭარაძე, ნ.კობახიძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები(საერთაშორისო სამეც. კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.51-53.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, მ.მამისეიშვილი. მეტა- და ორთო-ბენზოილჰიდრაზინთან კადმიუმის ბრომიდის და იოდიდის კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნ. ერივნ აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, ტ.36, N3, გვ.364-367. 2010წ. ტ.36, N3, გვ.364-367.

Н. Киласониа, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, მ.მამისეიშვილი, გ.ცინცაძე. მეტა- და ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან კადმიუმის ბრომიდის და იოდიდის კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა (რუსულ ენაზე). საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2010წ. ტ.36 N.3.გვ.364-367.

ნ. გელოვანი, ი .შარია, მ. ჭანტურია , ც. დილიძე. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) Co(II) და Ni(II) ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა.. საქ. ქიმიური ჟურნალი,. 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 302-304..