სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტის განვითარების თეორიები და თანამედროვე მიდგომა მენეჯმენტში. ჰიდროინჟინერია. 2007წ. #2,გვ.48-53.

ნ. ჩიკვილაძე. მენეჯმენტის გენდერული ასპექტები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 0წ. სპეციალური ნომერი გვ.195–199 (0,3).

ც. ლომაია, მ.გედევანიშვილი. მენეჯმენტის ევოლუცია და გენეზისი. , #. . 2013წ. ჟ.მაცნე.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. მენეჯმენტის ეკონომიკური მექანიზმი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #4, გვ. 51-53.

გ. ჯოლია, ბულია ლაშა. მენეჯმენტის ეროვნულ-კულტურული მოდელები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12; გვ. 198-209.

ე. ბარათაშვილი, გ.ჯოლია. მენეჯმენტის ეროვნულ-კულტურული მოდელები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა" 0.5 ნ.თ.. 2008წ. # 10.

ო. ქოჩორაძე. მენეჯმენტის ეროვნული სკოლები. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. 4 (12), -124 გვ., გვ. 76-95. ISSN: 1512-374X. .

ც. ლომაია, ანა კატუკია. მენეჯმენტის თავისებურებები ო.ღუდუშა-ურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის მაგალითზე, . თდასუ-ს შრომების კრებული.. 2010წ. .

შ. დოღონაძე. მენეჯმენტის თეორიული კონცეფციებისათვის . სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2006წ. # 2 გვ.48-59.

გ. ჯოლია, გუგუშვილი ლაშა. მენეჯმენტის ინსტრუმენტების გამოყენებით აუთსორსინგის შეფასება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. მენეჯმენტის ისტორიიდან . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N3, -157 გვ, გვ.23-38. ISSN: 1512-374X..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები დინამიკურ ჭრილში . „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2013წ. №3 (30), 2013წ. გვ.19-25.

ე. ბარათაშვილი, null, მარიდაშვილი მ.. მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები დინამიკურ ჭრილში. ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი’’ . 2013წ. #3 2013.

მ. ხარხელი. მენეჯმენტის მიერ არჩეული სტრატეგიის წარმატებულობის შეფასების სააღრიცხვო ასპექტები. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2015წ. N4, გვ,15-20.

გ. ბაღათურია, ი. იაშვილი. მენეჯმენტის მოთხოვნები და საქართველოს დამწყებ ბიზნესმენთა ტრივიალური პრობლემები. ბათუმი I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. შრომათა კრებული ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა"გვ. 5.

გ. იაშვილი, რამაზაშვილი რ.. მენეჯმენტის ორგანიზაცია საერთაშორისო ტურიზმში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №1(1), გვ. 92-97.

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის პარადიგმები და მათი მონაცვლეობა. „სოციალური ეკონომიკა” . 2014წ. N 4 (34), 2014წ გვ 90-96 .

ე. ბარათაშვილი. მენეჯმენტის სამეცნიერო კვლევისა და საგნის სწავლების კონცეფცია. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. N 9.

ო. ტაბუცაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები. გამომცემლობა „ბარტონი“. 2003წ. 420 გვ..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განსაკუთრებულობა. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ, გვ. 253-258 116 .