სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ჩხეიძე. მოსახლეობის კვების რაციონი და ცხოვრების დონე ვერ გაუმჯობესდა! ხალხი კი არ გაღარიბდა, ისევ ღარიბი დარჩა წინა ხელისუფლების დროს ბანკების და მევახშეების ვალებში ჩავარდნის გამო.. გაზეთი "რეზონანსი". 2016წ. .

რ. ქინქლაძე, ბენ იაკოვ რივკა. მოსახლეობის მიგრაციის არსში გარკვევისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №1, გვ.28-31.

ვ. ვარდოსანიძე. მოსახლეობის მონაწილეობა ქალაქგეგმარების პროცესში.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის გზები საქართველოში. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2005წ. 4 გვ..

გ. გაბაიძე. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური თანასწორობის პრობლემები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /53/, თბ. 2010 წ. გვ. 73.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , მიქავა გ., . მოსახლეობის შე¬მო¬სავ¬ლე¬ბის გა¬ნა¬წი¬ლე¬ ბის შეფასება. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #3; .

თ. ბერიძე, ზ. ბახტურიძე. მოსახლეობის შემოსავლების დიფერენციაციის საკითხისათვის. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2, გვ. 12-17 ISSN 1987-7471.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. მოსახლეობის ცხოვრების დონე - სოციალური პოლიტიკის ეფექტიანობის ინდიკატორი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #4-5, გვ.139-168.

ე. კავთიძე. მოსახლეობის ცხოვრების დონე და შრომის სტიმულები. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #2, 2012.

პ. ლემონჯავა. მოსახლეობის ცხოვრების საერთო დონის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის საკითხისათვის. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. .

რ. ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე, ნინო აბესაძე. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მოქმედი სტატისტიკური ანალიზი. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. #6.

ნ. ლაზვიაშვილი, ჟ. ბალახაშვილი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკები და მისი შემცირების ძირითადი მიმართულებები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნ. "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2016წ. ტ.9, №4, გვ.126–136.

თ. გველესიანი, ფრანგიშვილი ა.ციხელაშვილი ზ. ბაციკაძე თ. ჩხეიძე ნ. დოლიძე გ.. მოსახლეობისა და ტურისტე-ბის კულტურული დასვენები-სა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი "დელინის" პერსპექტიული მოდელი. მშენებლობა. 2010წ. #1(16). (ISSN 1512-3936) #1(16). (ISSN 1512-3936) .

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელაშვილი, გ.დოლიძე, ნ.ჩხეიძე. მოსახლეობისა და ტურისტების დასვენებისა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი "დელფინი'-ს პერსპექტიული მოდელი. "მშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. №1(16).

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, თ. გველესიანი , ნ. ჩხეიძე, გ.დოლიძე. მოსახლეობისა და ტურისტების კულტურული დასვენებისა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი . სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge №1(16), 4 გვ.. თბილისი. 2010წ. .

მ. თალაკვაძე, ბოკუჩავა გივი. მოსახსნელი ფენის გახურების შესახებ. სპი–ს სამეცნიერო შრომები, მანქანათმშენებლობა, 7/163, თბილისი. 1973წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. მოსკოვი კავკასიისთვის ბოლო ბრძოლას აწარმოებს და ცდილობს, საქართველოს ხელისუფლება შეცვალოს. ს/ს "ახალი ამბები - საქართველო" . 2006წ. 19:02; 11.07.06. .

ჰ. კუპრაშვილი. მოსკოვი საქართველოსთან გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება. გაზ. ”ახალი თაობა”; ს/ს მედია ნიუსი. 2008წ. # 30, 01.02; 16:30; 31.01.

ნ. სონღულაშვილი. მოსწავლეთა ეროვნული შემადგენლობა საქართველოს სკოლებში (1918-1919). ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2011წ. # XIII.

ც. ლომაია, თ.ჩუნთიშვილი. მოტივაცია და მისი გამოყენება თანამედროვე მენეჯმენტში . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. №4 , გვ.70-75.