სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. დოღონაძე. მენეჯმენტის თეორიული კონცეფციებისათვის . სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2006წ. # 2 გვ.48-59.

გ. ჯოლია, გუგუშვილი ლაშა. მენეჯმენტის ინსტრუმენტების გამოყენებით აუთსორსინგის შეფასება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. მენეჯმენტის ისტორიიდან . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N3, -157 გვ, გვ.23-38. ISSN: 1512-374X..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები დინამიკურ ჭრილში . „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2013წ. №3 (30), 2013წ. გვ.19-25.

ე. ბარათაშვილი, null, მარიდაშვილი მ.. მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები დინამიკურ ჭრილში. ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი’’ . 2013წ. #3 2013.

მ. ხარხელი. მენეჯმენტის მიერ არჩეული სტრატეგიის წარმატებულობის შეფასების სააღრიცხვო ასპექტები. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2015წ. N4, გვ,15-20.

გ. ბაღათურია, ი. იაშვილი. მენეჯმენტის მოთხოვნები და საქართველოს დამწყებ ბიზნესმენთა ტრივიალური პრობლემები. ბათუმი I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. შრომათა კრებული ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა"გვ. 5.

გ. იაშვილი, რამაზაშვილი რ.. მენეჯმენტის ორგანიზაცია საერთაშორისო ტურიზმში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №1(1), გვ. 92-97.

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის პარადიგმები და მათი მონაცვლეობა. „სოციალური ეკონომიკა” . 2014წ. N 4 (34), 2014წ გვ 90-96 .

ე. ბარათაშვილი. მენეჯმენტის სამეცნიერო კვლევისა და საგნის სწავლების კონცეფცია. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. N 9.

ო. ტაბუცაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები. გამომცემლობა „ბარტონი“. 2003წ. 420 გვ..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განსაკუთრებულობა. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ, გვ. 253-258 116 .

ო. ტაბუცაძე. მენეჯმენტის სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები. გამომცემლობა „ბარტონი“. 2004წ. 190 გვ..

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხისათვის. , „სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი. 2013წ. №4-5, 2013წ. გვ. 93-98.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, თ.ფილიპიდისი, ხ.გიორგაძე. მენეჯმენტში მენეჯერის მოლაპარაკების, კომუნიკაციის ხელოვნება. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2019წ. N1.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.ბებია. მენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.9, N2, გვ.105-107. 2009წ. ტ.9, N2, გვ.105-107.

ნ. ქოჩლაძე. მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების რეალიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. 2(41) გვ.30-34.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მეორადი გარდამქმნელის სიზუსტის მახასიათებლების კვლევა და ანალიზი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

თ. ამბროლაძე, მ.თოფურია. მეორადი დინებები. მშენებლობა. 2011წ. #1(20) გვ. 45-49.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, ნ.დვალიშვილი, დ.შავლაძე. მეორადი ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭისაგან) აქტივირებული ნახშირის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში . საქართვე¬ლოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.153–156.