სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მარიდაშვილი. მენეჯმენტის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხისათვის. , „სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი. 2013წ. №4-5, 2013წ. გვ. 93-98.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, თ.ფილიპიდისი, ხ.გიორგაძე. მენეჯმენტში მენეჯერის მოლაპარაკების, კომუნიკაციის ხელოვნება. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2019წ. N1.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.ბებია. მენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.9, N2, გვ.105-107. 2009წ. ტ.9, N2, გვ.105-107.

ნ. ქოჩლაძე. მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების რეალიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. 2(41) გვ.30-34.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მეორადი გარდამქმნელის სიზუსტის მახასიათებლების კვლევა და ანალიზი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

თ. ამბროლაძე, მ.თოფურია. მეორადი დინებები. მშენებლობა. 2011წ. #1(20) გვ. 45-49.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, ნ.დვალიშვილი, დ.შავლაძე. მეორადი ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭისაგან) აქტივირებული ნახშირის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში . საქართვე¬ლოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.153–156.

ნ. გამყრელიძე. მეორადი ნომინაცია და სიტყვის კომპონენტური ანალიზი. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 3 გვ. 60-64.

ხ. თოდაძე. მეორადი წყაროს პრობლემა კომუნიკაციებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. გვ. 17-20.

თ. ნუცუბიძე. მეორე მსოფლიო ომი და ვეფხისტყაოსანი. სტუ, ჟურნალი „პარალელი“. 2016წ. N8, გვ. 223-225.

. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2015წ. 8 გვ..

გ. წულეისკირი. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. მშენებლობა. 2011წ. #2(21) , 5 გვ..

ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. №2 (21).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ს. ბარბაქაძე. მეორე რიგის ბრტყელი მრუდების შეუღლებები. ჟურნალი ’’მშენებლობა’’. 2011წ. #2(21), გვ.33-37.

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზრვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7გვ..

გ. ჩიტაიშვილი. მეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.

მ. მაისურაძე. მეორე რიგის ზრდადკოეფიციენტებიანი გადაგვარებადი პარაბოლური განტოლებების ამონახსნთა შესახებ.. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 0წ. ტ.150. N 1. 1994..

ნ. ბერაია. მეორე რიგის სიმეტრიუკლი კომპოზიციური გეგმების ზოგიერთი თვისების შედარებითი ანალიზი. . პერიოდული სამეცნიერო ;ურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3(17), c. 31-34.

null, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის). გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. მეორე რიგის წირების პროექციული თეორია, მეორე რიგის მწკრივები. სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.