სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, გ.ცინცაძე, ი.შარია, დ.გულბანი, ც.დოლიძე. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების კვლევა. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია, შრომები III. გამომც. „მერიდიანი“. თბილისი. 2012წ. გვ.245-254.

გ. ცინცაძე, ი.შარია, ნ.გელოვანი, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე, მ.ცინცაძე, თ.ფავლენიშვილი, ნ.ღონღაძე, დ.ლოჩოშვილი. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.3, N4 გვ. 298-301. 2003წ. ტ.3, N4 გვ. 298-301.

ნ. გელოვანი, ი.შარია, , მ.ჭანტურია, , ნ. გელოვანი. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი.. საქ. ქიმიური ჟურნალი, . 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 298-301..

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ი. შარია, ნ. ბებია. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან (მნბ, ინჰ) კობალტ (II)-ისა და , ნიკელ (II)-ის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2001წ. ტ. 27. №3-4. გვ. 209-212.

გ. ცინცაძე, ი.სარია, მ.ცინცაძე, ნ.გელოვანი, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე, ნ.ჟორჟოლიანი, დ.ლოჩოშვილი. მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.3, N4. გვ.302-304. 2003წ. ტ.3, N4. გვ.302-304.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. მეტაბოლური პროცესების თავისებურებანი ფილტვებში დამაზიანებელი ფაქტორების მოქმედებისას. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 33-41.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მიქანაძე ა.. მეტალოკერამიკული კომპოზიტი ლითონების ჭრით დასამუშავებლად. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 1(35).გვ.20-29.

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალომძებნელი მგრძნობიარობის ავტომატური მიკროკონტროლერული მართვით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. მოხსენებათა კრებული . 2007წ. თბილისი, სტუ, 2007, მე-2 ტომი, გვ. 347-352.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კარ–ფანჯრების ექსპლუატაცია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშებლობა. 2007წ. ISSN1512-3936N4(7)გვ.59.

ბ. გოგიჩაშვილი, გ.ზვიადაძე , ო.მოქაძე. მეტალურგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან რთული ლიგატურების მიღებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა . 1997წ. .

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული საწარმოების გავლენა ქ. რუსთავისა და ზესტაფონის საჰაერო აუზის გაჭუჭყიანებაზე. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, 1 (53), 3..

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, შ.ოგბაიძე. მეტალურგიული საწარმოების გამონაბოლქვი აირებით ატმოსფერული ჰაერის ზოგიერთი ლითონებით დაჭუჭყიანების რეგიონალური მონიტორინგი. სტუ–შრომები #2. 2003წ. 20–22გვ..

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე. მეტალურგიული საწარმოების თბოენერგეტიკა და თბოტექნიკა. სტუ. 1990წ. .

ბ. ცხადაძე, გ. ქაშაკაშვილი, ე. ცხადაძე. მეტალურგიული ტერმინის გრდემლ’ის წარმომავლობისათვის. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (თეორია, ისტორია, პრაქტიკა)’’. 2012წ. გვ. 112-118.

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების გამწმენდი სისტემის ეფექტურობის შეფასება. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. თბილისი, 1 (53), 4.

თ. შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონიდან გაწმენდა. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448).

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, ტ.შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმლებიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონებისაგან გაწმენდა. სტუ–ს შრომები #2. 2003წ. 113–15გვ.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. მეტალურგიული წიდების კომპონენტთა აქტიურობის მათემატიკური გამოთვლა და შედეგების ექსპერიმენტული შემოწმება . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2015წ. N 2(74) 4 გვ..