სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გელოვანი, ი.შარია, , მ.ჭანტურია, , ნ. გელოვანი. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი.. საქ. ქიმიური ჟურნალი, . 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 298-301..

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ი. შარია, ნ. ბებია. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან (მნბ, ინჰ) კობალტ (II)-ისა და , ნიკელ (II)-ის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2001წ. ტ. 27. №3-4. გვ. 209-212.

გ. ცინცაძე, ი.სარია, მ.ცინცაძე, ნ.გელოვანი, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე, ნ.ჟორჟოლიანი, დ.ლოჩოშვილი. მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.3, N4. გვ.302-304. 2003წ. ტ.3, N4. გვ.302-304.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. მეტაბოლური პროცესების თავისებურებანი ფილტვებში დამაზიანებელი ფაქტორების მოქმედებისას. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 33-41.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მიქანაძე ა.. მეტალოკერამიკული კომპოზიტი ლითონების ჭრით დასამუშავებლად. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 1(35).გვ.20-29.

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალომძებნელი მგრძნობიარობის ავტომატური მიკროკონტროლერული მართვით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. მოხსენებათა კრებული . 2007წ. თბილისი, სტუ, 2007, მე-2 ტომი, გვ. 347-352.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კარ–ფანჯრების ექსპლუატაცია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშებლობა. 2007წ. ISSN1512-3936N4(7)გვ.59.

ბ. გოგიჩაშვილი, გ.ზვიადაძე , ო.მოქაძე. მეტალურგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან რთული ლიგატურების მიღებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა . 1997წ. .

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული საწარმოების გავლენა ქ. რუსთავისა და ზესტაფონის საჰაერო აუზის გაჭუჭყიანებაზე. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, 1 (53), 3..

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, შ.ოგბაიძე. მეტალურგიული საწარმოების გამონაბოლქვი აირებით ატმოსფერული ჰაერის ზოგიერთი ლითონებით დაჭუჭყიანების რეგიონალური მონიტორინგი. სტუ–შრომები #2. 2003წ. 20–22გვ..

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე. მეტალურგიული საწარმოების თბოენერგეტიკა და თბოტექნიკა. სტუ. 1990წ. .

ბ. ცხადაძე, გ. ქაშაკაშვილი, ე. ცხადაძე. მეტალურგიული ტერმინის გრდემლ’ის წარმომავლობისათვის. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (თეორია, ისტორია, პრაქტიკა)’’. 2012წ. გვ. 112-118.

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების გამწმენდი სისტემის ეფექტურობის შეფასება. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. თბილისი, 1 (53), 4.

თ. შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონიდან გაწმენდა. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448).

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, ტ.შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმლებიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონებისაგან გაწმენდა. სტუ–ს შრომები #2. 2003წ. 113–15გვ.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. მეტალურგიული წიდების კომპონენტთა აქტიურობის მათემატიკური გამოთვლა და შედეგების ექსპერიმენტული შემოწმება . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2015წ. N 2(74) 4 გვ..

მ. გაბრიჩიძე. მეტალური ნანოკლასტერების წარმოქმნის როლი ელექტროდულ რეაქციებში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის "ნანოტენოლოგიები", შრომები, ნეკერი, თბილისი. 2012წ. 99.

კ. გორგაძე, გაფიშვილი ნ., ბერბერაშვილი თ., ხეჩიაშვილი თ., ხიზანიშვილი შ., ხუციშვილი ვ. მეტასტაბილური სტრუქტურის მქონე ტიტანის შენადნობების პირდაპირი მარტენსიტული გარდაქმნის გამოკვლევა.. Nano Studies,Publishing House Nekeri. 2012წ. 2012,6. p.105-114 . ISSN1987-8826.