სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი, რობერტ კავთიაშვილი. პერსონალური მონაცემების დაცვის დოკუმენტაციის დამუშავება. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2012წ. #1(12), სტუ, 113-117გვ. ISSN 1512-3979..

გ. ომსარაშვილი. პერსპექტიული ალუვიური გეოსტრუქტურის შერჩევის კრიტერიუმები არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით წყალმომარაგებისათვის. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N2(37) გვ.74-77.

ვ.თარხნიშვილი, ლ.ჩალაძე. პერფორირებულ კედლიანი ლითონის ორტესებრი კოჭების გაანგარიშებისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. 1–3.

ზ. ხასაია. პესიმიზმის მგალობელი (შოპენჰაუერის პორტრეტისთვის). ჩვენი მწერლობა . 2009წ. №15 (93), გვ. 27-31.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 64-66.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 64-66.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წასის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.230-232. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.230-232.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.230-232.

ნ. ბოლქვაძე, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე. პეტრე ბაგრატიონის მოოქროების ერთი საინტერესო წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7; 2 . გვ.230-232.

მ. გურამიშვილი. პეტრე გრიგოლის ძე ბუტკოვის ცხოვრება და მოღვაწეობა. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. N16.60-65.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაზე, მ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდული ნაერთები და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(3), გვ. 247-248.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდული) ნაერთი და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.8 N 3 გვ. 247–248. 2008წ. .

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე.. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდური) ნაერთები და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8,№3, 247-248.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პერქსიდული) ნაერთი და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.8, №3, გვ.247-248. 2008წ. ტ.8, №3, გვ.247-248.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი ნ.ბოლქვაძე. პეტრე მელიქიშვილის შრომები კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და შედგენილობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N2. გვ.7-11.

ნ. ბოლქვაძე, მ.ცინცაძე; გ. ცინცაძე; თ ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის შრომები კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და შედგენილობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13; 2 გვ.7–12.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე.. პეტრე მელიქიშვილის შრომები კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და შედგენილობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.7-11.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. პექტოლიზური ფერმენტების მიღების სიღრმული და ზედაპირული ხერხების შედარებითი შეფასება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 35-40.

ე. ხახუტაშვილი. პიარ პროცესების მართვის მენეჯმენტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. 11;228-231გვ. ISSN # 1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი, ე. ხახუტაშვილი. პიარი ფირმის წარმატების საუკეთესო საშუალება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის"დამატება.შრომების კრებული. 2009წ. 1(13);245-248გვ. ISSN #81512-102X.