სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი. მეტაფიზიკური ამბოხის დასასრული(ნიცშე). "გეოპრინტი", კავკასიის მაცნე . 2002წ. #6, გვ. 18-24.

ლ. ვერბი. მეტაფორები და იდიომები ბიზნეს კომუნიკაციაში". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. ჯიქია. მეტაფორები რუსულ სამთო ტერმინოლოგიაში. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი„მოამბის“ დამატება. 2005წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. მეტაფორის არქიტექტურა. ილიას სახელმწ. უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სემიოტიკა. 2014წ. 14, 96-105.

ზ. ცოტნიაშვილი. მეტაფორის გამოყენების შესახებ მასკომუნიკაციაში. სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია: სამყარო მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. 5.

მ. ცინცაძე, ი.შარია მ.ჭანტურია დ.გულბანი. მეტა–ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილ ჰიდრაზონთან (L)Co(II) და Ni(II) ნიტრატების კორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.1. გვ.10-11 .

რ. მესხია, არდია მ., ელიზბარაშვილი შ., ქალდანი ლ., ხერხეულიძე გ.. მეტეოროლოგიური ველის ობიექტური წარმოდგენის რიცხვითი გადაწყვეტა მდინარის ჩამონადენის მოდელირებისათვის განაწილებული პარამეტრებით.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2001წ. ტ.106. გვ.119-122.

მ. თანანაშვილი. მეტეხის საქალაქო გვირაბის განათების პრობლემა. ტრანსპორტი. 2007წ. N3, გვ 28-29.

მ. თანანაშვილი, გ. დათუკიშვილი. მეტეხის საქალაქო გვირაბის განათების პრობლემა. ტრანსპორტი. 2007წ. N3, გვ 28-29.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი, შ.ბაქანიძე. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჟურნალი ,,ენერგია". 2006წ. №1 (37).

შ. ბაქანიძე, ი.ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჯურნალი «ენერგია». 2006წ. #1.

ვ. ღვლიღვაშვილი. მეტი ყურადღება საქონლის ადგილობრივ ჯიშებს. ჟ. "ჩვენი სოფელი" #3, თბილისი. 2007წ. გვ. 36-38.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა. მეტი ყურადღება ტყის დედოფალს. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. №12.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი. მეტი ყურადღება ტყის დედოფალს. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ა. ფიცხელაური. მეტროლოგიის როლი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“.. 2007წ. მე-2 ტომი. გვ. 494-497..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია (მონოგრაფია). სტუ გამომცემლობა. 2013წ. გვ.70.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე. მეტრონიდაზოლისა და მისი შემცველი კომპლექსნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და ბიოაქტიურობის კონცეფცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. ტ.14, N1, გვ.63-66.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე. მეტრონიდაზოლისა და მისი შემცველი კომპლექსნაერტების სინთეზი, აღნაგობა და ბიოაქტიურობის კონცეფცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. ტ.14(1), გვ. 12-35.

ნ. კუპატაძე. მეტროპოლიტენი, როგორც რკინიგზის ტრანსპორტის სახეობა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2016წ. N4(43) გვ.58-60.