სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი, გ.ზვიადაძე , ო.მოქაძე. მეტალურგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან რთული ლიგატურების მიღებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა . 1997წ. .

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული საწარმოების გავლენა ქ. რუსთავისა და ზესტაფონის საჰაერო აუზის გაჭუჭყიანებაზე. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, 1 (53), 3..

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, შ.ოგბაიძე. მეტალურგიული საწარმოების გამონაბოლქვი აირებით ატმოსფერული ჰაერის ზოგიერთი ლითონებით დაჭუჭყიანების რეგიონალური მონიტორინგი. სტუ–შრომები #2. 2003წ. 20–22გვ..

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე. მეტალურგიული საწარმოების თბოენერგეტიკა და თბოტექნიკა. სტუ. 1990წ. .

ბ. ცხადაძე, გ. ქაშაკაშვილი, ე. ცხადაძე. მეტალურგიული ტერმინის გრდემლ’ის წარმომავლობისათვის. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (თეორია, ისტორია, პრაქტიკა)’’. 2012წ. გვ. 112-118.

ზ. სვანიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების გამწმენდი სისტემის ეფექტურობის შეფასება. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. თბილისი, 1 (53), 4.

თ. შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმელიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონიდან გაწმენდა. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448).

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე, ტ.შარაბიძე. მეტალურგიული ღუმლებიდან გამომავალი აირების ზოგიერთი ლითონებისაგან გაწმენდა. სტუ–ს შრომები #2. 2003წ. 113–15გვ.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. მეტალურგიული წიდების კომპონენტთა აქტიურობის მათემატიკური გამოთვლა და შედეგების ექსპერიმენტული შემოწმება . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2015წ. N 2(74) 4 გვ..

მ. გაბრიჩიძე. მეტალური ნანოკლასტერების წარმოქმნის როლი ელექტროდულ რეაქციებში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის "ნანოტენოლოგიები", შრომები, ნეკერი, თბილისი. 2012წ. 99.

კ. გორგაძე, გაფიშვილი ნ., ბერბერაშვილი თ., ხეჩიაშვილი თ., ხიზანიშვილი შ., ხუციშვილი ვ. მეტასტაბილური სტრუქტურის მქონე ტიტანის შენადნობების პირდაპირი მარტენსიტული გარდაქმნის გამოკვლევა.. Nano Studies,Publishing House Nekeri. 2012წ. 2012,6. p.105-114 . ISSN1987-8826.

ს. ხიზანიშვილი. მეტაფიზიკური ამბოხის დასასრული(ნიცშე). "გეოპრინტი", კავკასიის მაცნე . 2002წ. #6, გვ. 18-24.

ლ. ვერბი. მეტაფორები და იდიომები ბიზნეს კომუნიკაციაში". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. ჯიქია. მეტაფორები რუსულ სამთო ტერმინოლოგიაში. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი„მოამბის“ დამატება. 2005წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. მეტაფორის არქიტექტურა. ილიას სახელმწ. უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სემიოტიკა. 2014წ. 14, 96-105.

ზ. ცოტნიაშვილი. მეტაფორის გამოყენების შესახებ მასკომუნიკაციაში. სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია: სამყარო მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. 5.

მ. ცინცაძე, ი.შარია მ.ჭანტურია დ.გულბანი. მეტა–ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილ ჰიდრაზონთან (L)Co(II) და Ni(II) ნიტრატების კორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.1. გვ.10-11 .

რ. მესხია, არდია მ., ელიზბარაშვილი შ., ქალდანი ლ., ხერხეულიძე გ.. მეტეოროლოგიური ველის ობიექტური წარმოდგენის რიცხვითი გადაწყვეტა მდინარის ჩამონადენის მოდელირებისათვის განაწილებული პარამეტრებით.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2001წ. ტ.106. გვ.119-122.