სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიდელაშვილი, ფ. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. მეღვინეობისათვის განკუთვნილი ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის საინჟინრო სფეროში. თბილისი. გვ. 192-195.

ფ. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. მეღვინეობისათვის განკუთვნილი ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის საინჟინრო სფეროში. თბილისი. გვ. 192-195.

ზ. ჯაფარიძე. მეღვნეობის ნარჩენების პირველადი გადამუშავების ეფექტურობის ამაღლების გზები. სტუ-ს შრომები. თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.70-72.

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. მეჩაიეობისა და ჩაის მრეწველობის ინტეგრირებისა და მდგრადი განვითარების სტრატეგიული პროგრამა. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. ტ.4, 13-16.

ო. თედორაძე. მეჩაის მიერ ჩაის კრეფაზე და გასხვლაზე დახარჯული ენერგიის გამოკვლევა . სსი -ს შრომები. 1977წ. ტ.112, 15-18გვ.

გ. ლობჯანიძე, რ.სარჩიმელია. მეცნიერება და რელიგია ეკონომიკური გლობალიზაციის გააქტიურების პირობებში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. 2013წ. 2013. № 7-8, გვ. 207-219.

ი. კალანდია. მეცნიერება და ტექნიკა კულტურის კონტექსტში (ინგლისურ ენაზე).. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2011წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. მეცნიერება და ტექნიკა როგორც გლობალიზაციის ფაქტორები.. ეკონომიკა. 2016წ. 1-2.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. მეცნიერება სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2010წ. 2.

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ი. ირემაშვილი. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 104-113გვ.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, იორდანიშვილი ი., იორდანიშვილი კ., ხოსროშვილი ე.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. N 64, გვ.გვ.104-114..

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმი და თანამედროვეობა. უნივერსალი. 2002წ. 208-220გვ.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმის შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 110-121გვ.

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. მეცნიერების რეფორმირების და მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის„გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ შრომათა კრებული. 2008წ. თსუ,ეკონომიკისა და ბიზანესის ფაკულტეტი, 22-24 ოქტომბერი, 2008.

ს. გრიგალაშვილი. მეცნიერების ფენიმიზაცია, როგორც სოციოლოგიური პრობლემა. ჟურნალი -,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. 2012 -3.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი#1-3. 2005წ. #1-3, 4 გვ..

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. #1; გვ. 56-60.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ. გვერდწითელი. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(1) გვ.104-112.