სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჯანიძე, რ.სარჩიმელია. მეცნიერება და რელიგია ეკონომიკური გლობალიზაციის გააქტიურების პირობებში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. 2013წ. 2013. № 7-8, გვ. 207-219.

ი. კალანდია. მეცნიერება და ტექნიკა კულტურის კონტექსტში (ინგლისურ ენაზე).. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2011წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. მეცნიერება და ტექნიკა როგორც გლობალიზაციის ფაქტორები.. ეკონომიკა. 2016წ. 1-2.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. მეცნიერება სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2010წ. 2.

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ი. ირემაშვილი. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 104-113გვ.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, იორდანიშვილი ი., იორდანიშვილი კ., ხოსროშვილი ე.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. N 64, გვ.გვ.104-114..

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმი და თანამედროვეობა. უნივერსალი. 2002წ. 208-220გვ.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმის შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 110-121გვ.

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. მეცნიერების რეფორმირების და მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის„გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ შრომათა კრებული. 2008წ. თსუ,ეკონომიკისა და ბიზანესის ფაკულტეტი, 22-24 ოქტომბერი, 2008.

ს. გრიგალაშვილი. მეცნიერების ფენიმიზაცია, როგორც სოციოლოგიური პრობლემა. ჟურნალი -,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. 2012 -3.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი#1-3. 2005წ. #1-3, 4 გვ..

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. #1; გვ. 56-60.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ. გვერდწითელი. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(1) გვ.104-112.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწიტელი, მ.ჯინჭარაძე. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს (გადამუშავებული-დამატებებით). ეძღვნება ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავს. 2012წ. ნაშრომთა კრებული, გვ. 5-31.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების პრობლემა და სწავლების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6, .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი და კულტურა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 96-109გვ.

. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი-პრობლემათა დაძლევის გზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ეკონომიკა“. 1995წ. N3-6, გვ. 52-58.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუცია და შრომითი ფუნქციების ცვლილებები . მეთოდური მითითებები. 1987წ. 12-53გვ.