სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კუპატაძე. მეტროპოლიტენი, როგორც რკინიგზის ტრანსპორტის სახეობა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2016წ. N4(43) გვ.58-60.

კ. კობახიძე, ა. ყურაშვილი. მეტროპოლიტენის გვირაბების სამაგრზე მიწისქვეშა წყლების დაწოლის ექსპერიმენტული კვლევა. ტრანსპორტი. 2007წ. #3(27), 32-33, თბილისი.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.97 - 102. .

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი. მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #20 ქ. თბილისი. გვ. 97-101.

ნ. კუპატაძე. მეტროპოლიტენის მშენებლობის დასაწყისი თბილისში. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2017წ. N 3(46) გვ.45-49.

ნ. ჯვარელია, თ.სულაშვილი, მ.ჭავჭანიძე. მეტროპოლიტენში მოქმედი ფსიქოფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური საწარმოო ფაქტორების ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. №10-12, გვ. 88-91.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. მეტრულ და აფინურ ფიგურათა ინვარიანტების პროექციული ფორმა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №1(23).

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მეტრული ამოცანების ამოხსნა ინვერსიის გამოყენებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #3(34) 2015წ. გვ.127-132, ISSN 1512-3537.

ლ. გიგინეიშვილი. მეტყევეობის განვითარების ქართულ-პოლონური თანამშრომლობის პერსპექტივები . ჟურნალი „კ ვ ა ლ ი''. 2015წ. N 1-2, გამომცემლობა „მეცნიერება“თბილისი,2015წ.(65-68 გვ.).

ნ. ხაბეიშვილი, ვლადიმერ ცხვიტარია. მეტყველების გარჩევითობის დადგენა სპეციალური არტიკულაციური ტესტების საშუალებით სტუ–ს დიდ სააქტო დარბაზში.. ინტელექტუალი. გამომც. პოლიგრაფიული ფირმა "ზენონი". . 2007წ. N4. გვ.131–134. ISSN 1512-2530.

ვლადიმერ ცხვიტარია. მეტყველების გარჩევითობის დადგენა სპეციალური არტიკულაციური ტესტების საშუალებით სტუ–ს დიდ სააქტო დარბაზში.. ინტელექტუალი. გამომც. პოლიგრაფიული ფირმა "ზენონი". . 2007წ. N4. გვ.131–134. ISSN 1512-2530.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. მეურნეობის სხვადასხვა დარგის თბოსიცივით მომარაგების ახალი კომპლექსური სისტემების დამუშავება გეოთერმული ენერგიის გამოყენებით. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N4(52)-1. 2010. ISSN 1512–0120 გვ.36–44.

დ. ზერაგია. მეუღლეზე ძალადობა . ჟურნალი ,,ინტელექტი“ . 2012წ. .

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. მეუღლეზე ძალადობა. „ინტელექტი“. 2012წ. N2(43), გვ. 136-137.

ა. ჯაფარიძე. მეფე მირიანი. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

. მეფის ინსტიტუტი ლიდიაში. ანალები. 2007წ. #1, გვ. 13-36.

ი. ბურდული. მეფისტოფელური ხატების ფსევდოკარნაველობა გერმანულ მხატვრულ ტექსტში. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2010წ. #1(5) სტუ. 7გვ. 27-33 .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მეფრინველეობაში სარემონტო მოზარდის ზრდის განვითარების დინამიკა. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. (17-18).

თ. კახეთელიძე, კ.ილურიძე. მექანიზმის მულტიპლიკაციური მოდელის გამოყენება ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტის დროს. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2016წ. N2(36) 2016 გვ.7.

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე, ა.გ. ბუაძე. მექანიკურ დამამუშავებელ წარმოებაში საკონრტოლო ოპერაციებს მახასიათებლების განსაზღვრის ადაპტური ალგორითმი. სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები სპი-ს შრომები. 1988წ. №8 (337), 79-82 გვ;.