სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თანანაშვილი. მეტეხის საქალაქო გვირაბის განათების პრობლემა. ტრანსპორტი. 2007წ. N3, გვ 28-29.

მ. თანანაშვილი, გ. დათუკიშვილი. მეტეხის საქალაქო გვირაბის განათების პრობლემა. ტრანსპორტი. 2007წ. N3, გვ 28-29.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი, შ.ბაქანიძე. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჟურნალი ,,ენერგია". 2006წ. №1 (37).

შ. ბაქანიძე, ი.ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჯურნალი «ენერგია». 2006წ. #1.

ვ. ღვლიღვაშვილი. მეტი ყურადღება საქონლის ადგილობრივ ჯიშებს. ჟ. "ჩვენი სოფელი" #3, თბილისი. 2007წ. გვ. 36-38.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა. მეტი ყურადღება ტყის დედოფალს. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. №12.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი. მეტი ყურადღება ტყის დედოფალს. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ა. ფიცხელაური. მეტროლოგიის როლი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“.. 2007წ. მე-2 ტომი. გვ. 494-497..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია (მონოგრაფია). სტუ გამომცემლობა. 2013წ. გვ.70.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე. მეტრონიდაზოლისა და მისი შემცველი კომპლექსნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და ბიოაქტიურობის კონცეფცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. ტ.14, N1, გვ.63-66.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე. მეტრონიდაზოლისა და მისი შემცველი კომპლექსნაერტების სინთეზი, აღნაგობა და ბიოაქტიურობის კონცეფცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. ტ.14(1), გვ. 12-35.

ნ. კუპატაძე. მეტროპოლიტენი, როგორც რკინიგზის ტრანსპორტის სახეობა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2016წ. N4(43) გვ.58-60.

კ. კობახიძე, ა. ყურაშვილი. მეტროპოლიტენის გვირაბების სამაგრზე მიწისქვეშა წყლების დაწოლის ექსპერიმენტული კვლევა. ტრანსპორტი. 2007წ. #3(27), 32-33, თბილისი.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.97 - 102. .

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი. მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #20 ქ. თბილისი. გვ. 97-101.

ნ. კუპატაძე. მეტროპოლიტენის მშენებლობის დასაწყისი თბილისში. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2017წ. N 3(46) გვ.45-49.

ნ. ჯვარელია, თ.სულაშვილი, მ.ჭავჭანიძე. მეტროპოლიტენში მოქმედი ფსიქოფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური საწარმოო ფაქტორების ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. №10-12, გვ. 88-91.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. მეტრულ და აფინურ ფიგურათა ინვარიანტების პროექციული ფორმა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №1(23).

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მეტრული ამოცანების ამოხსნა ინვერსიის გამოყენებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #3(34) 2015წ. გვ.127-132, ISSN 1512-3537.